Vita Karoli Magni

biografie Karla Velikého od Einharda

Vita Karoli Magni nebo Vita Caroli Magni[p 1] (Život Karla Velikého) je latinský spis franského učence Einharda o životě franského krále a prvního císaře obnovené Říše římské Karla Velikého. Jde o první životopis středověkého evropského panovníka, inspirovaný Suetoniovými De vita Caesarum (Životopisy dvanácti císařů), zvláště pak životopisem císaře Augusta.[1]

Vita Karoli Magni
Vita Karoli Magni, rukopis (kolem r. 1050) z opatství Saint-Martial v Limoges
Vita Karoli Magni, rukopis (kolem r. 1050) z opatství Saint-Martial v Limoges
AutorEinhard
PřekladatelPetr Daniš
ZeměFranská říše
Jazyklatina
Žánrživotopis
Datum vydáníasi 829-836
Česky vydáno1999
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vznik spisu editovat

 
Ilustrace ze 13. století.
 
Vydání z roku 1521.

Datum vzniku Života je nejisté. Protože však obsahuje informace o závěti Karla Velikého, je jisté, že musel být napsán po smrti císaře, tedy po roce 814. Byla vytvořena celá řada teorií založených na interpretaci textu v politickém kontextu. Jako nejpravděpodobnější se jeví třicátá léta 9. století,[2] konkrétně roky 829836.[3] Rozdělení spisu do kapitol pochází od opata kláštera v Reichenau Walafrida Straba.[4]

Vyznění spisu editovat

Einhardovo dílo je jedním z nejvýznamnějších zdrojů pro poznání historie a života raného středověku. Často je mu však vyčítána tendenčnost, protože vylíčení života Karla Velikého je téměř idylické. Karel zde vystupuje jako ideál vladaře a vzor vládnutí, jako panovník, jenž svým mečem sjednotil velkou část Evropy a dal jí řád a mír. Einhard záměrně zamlčuje negativní stránky osobnosti císaře i jeho vlády (například hromadné popravy při válce se Sasy). Spis proto vyznívá jako oslava velikého vladaře a také jako výchovný spis, v němž bylo vynecháno vše, co není hodno napodobení.[5]

Obsah editovat

Spis obsahuje dvě předmluvy. První předmluva je od opata kláštera v Reichenau Walafrida Straba, který jí napsal krátce po autorově smrti. Píše v ní mimo jiné, že dílo dle vlastního uvážení rozdělil do třiceti tří kapitol, které opatřil nadpisy, aby se čtenář v díle lépe orientoval.[4] Následuje předmluva autora spisu Einharda, ve které vysvětluje důvody, které ho vedly k napsání životopisu.

Životopis neobsahuje žádné informace o Karově narození, dětství a chlapectví, protože se o těchto událostech nedochovala, jak píše Einhard, žádná písemná zpráva.[6] Stručně se zabývá Karlovými předky a vlastní vyprávění začíná rokem 768, kdy se Karel stal králem. Následuje popis Karlových válečných tažení v Akvitánii, proti Langonbadům a Sasům, tažení do Španěl,[p 2] podmanění Bretonců a Benevenťanů, proti bavorskému vévodovi Tassilovi, se slovanským kmenem Vilců (Velétů) a s Avary a Dány.[7]

Spis pak pokračuje korunovací Karla císařem, charakteristikou přátelských vtahů Karla s jinými panovníky (zejména s chalífem Hárúnem ar-Rašídem a s byzantským císařem Nikeforem) a popisem Karlova zvelebování Franské říše a jeho snah o reformu zákonodárství. Dále je poměrně značná část spisu věnována Karlovu osobnímu životu a rodinným vztahům, jeho pohostinnosti, vzhledu, oděvu, povaze, zvykům, vzdělání, zbožnosti, štědrosti a milosrdenství. Spis končí Karlovými posledními léty (jde především o ustanovení syna Ludvíka spolucísařem), jeho skonem, pohřbem a jeho poslední vůlí, jež je citována doslovně, opisem příslušné listiny.[8]

Česká vydání editovat

 • Einhardus, …a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni. Praha: Set out 1999, přeložil Petr Daniš.

Odkazy editovat

Poznámky editovat

 1. Správný latinský název spisu je Vita Caroli Magni, ale většinou se vlivem starofrancouzštiny používá přepis jména Karolus; v (klasické) latinské abecedě je jen C, písmeno K se původně používalo jen pro přepis řeckých slov. Viz Vita Caroli Magni – VITA CAROLI Archivováno 9. 1. 2018 na Wayback Machine.
 2. Z této kapitoly pochází jediná historická zmínka o rytíři Rolandovi v souvislosti s jeho smrtí v bitvě s Basky v horské soutěsce Roncevaux v Pyrenejích.

Reference editovat

 1. EINHARDUS. ... a neuniknout budoucímu věku (Vita Caroli Magni). 1. vyd. Praha: Set out, 1999. 104 s. ISBN 80-86277-02-X. S. Zadní strana obálky. [Dále jen Einhardus]. 
 2. Einhardus, s. 7.
 3. Dictionary / Encyclopedia Article Reference - Archive ouverte UNIGE
 4. a b Einhardus, s. 38
 5. Einhardus, s. 7-8.
 6. Einhardus, s. 44
 7. Einhardus, s. 45-53
 8. Einhardus, s. 53-67

Externí odkazy editovat

 •   Dílo Vita Karoli Magni ve Wikizdrojích (latinsky)
 • EINHARDI. Vita Karoli Magni [online]. Hannover: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1911 [cit. 2018-01-10]. Latinský text spisu. Dostupné online. (latinsky) 
 • Vita Karoli Magni [online]. The Latin Library [cit. 2018-01-10]. Latinský text spisu. Dostupné online. (latinsky)