Všesvazové referendum o zachování Sovětského svazu

Všesvazové referendum o zachování Sovětského svazu (rusky Всесоюзный референдум о сохранении Союза Советских Социалистических республик, Vsěsojuznyj referendum o sochraněniji Sojuza Sovětskich Socialističeskich respublik) bylo referendum, které proběhlo 17. března 1991 na většině území Sovětského svazu a ve kterém byla voličům předložena k zodpovězení tato otázka:

Hlasovací lístek ve Všesvazovém referendu o zachování SSSR

Považujete za nutné zachování Svazu sovětských socialistických republik jako obnovené federace rovnoprávných suverénních republik, ve které budou v plné míře zaručena práva a svobody člověka jakékoli národnosti?[1][2]

Průběh editovat

Bylo to jediné svobodné a přímé hlasování v dějinách Sovětského svazu, byť poznamenané poměrně rozsáhlým bojkotem. Referendum oficiálně bojkotovalo šest z celkem 15 svazových republik: Arménie, Gruzie (nikoli však Abcházie a Jižní Osetie), Moldávie (nikoli však Podněstří a Gagauzsko) a pobaltské státy (ale nikoliv úplně jejich veřejnost, zejména národnostní menšiny; na Litvě a v Estonsku se tak účastnilo 18,8 %, resp. 19,4 % voličstva, v Lotyšsku dokonce více než pětina: 22,9%, přičemž drtivou většinou 95–98,9 % ve všech třech případech voliči odpověděli kladně). V pobaltských republikách proběhla krátce před všesvazovým referendem vlastní konkurující referenda, ve kterých se většina hlasujících vyslovila pro odtržení těchto republik od Sovětského svazu.[3]

V jednotlivých svazových republikách byly výsledky hlasování tyto:

Svazová republika Účast v hlasování
(v procentech)
Hlasující „ano“
(v procentech)
RSFSR 75,4 71,3
Ukrajinská SSR 83,5 70,2
Běloruská SSR 83,3 82,7
Uzbecká SSR 95,4 93,7
Kazašská SSR 88,2 94,1
Ázerbájdžánská SSR 75,1 93,3
Kyrgyzská SSR 92,9 96,4
Tádžická SSR 94,4 96,2
Turkmenská SSR 97,7 97,9

Referenda se zúčastnilo 79,5 % oprávněných voličů, z nichž 76,43 % odpovědělo na položenou otázku kladně. Největší podporu mělo zachování Sovětského svazu v zemědělských oblastech a sovětské Střední Asii, nejmenší v největších městech – Moskvě, Leningradu a Kyjevě.[2]

Následný vývoj editovat

Na zachování Svazu však ani takovýto výsledek svobodného hlasování neměl už vliv; demokratizující a zároveň i nacionalistická a separatistická hnutí v jednotlivých republikách byla již příliš silná. V neposlední řadě ani samotná RSFSR, zdaleka největší sovětská republika, neměla zájem „živit ostatní“ a udržet soustátí za každou cenu. Tečku za faktickou existencí Svazu učinil neúspěšný srpnový puč, po němž už vše zřetelně směřovalo k rozpadu: následně do 1. prosince 12 z 15 svazových republik již vyhlásilo samostatnost, takže se nakonec prezidenti Ruska, Běloruska a Ukrajiny Bělověžskou dohodou (8. prosince 1991) shodli na rozpuštění Sovětského svazu, k čemuž také ve dnech 25. a 26. prosince t. r. došlo.

Reference editovat

  1. „Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?“
  2. a b 1991: březnové referendum - článek na SovietHistory.org. soviethistory.org [online]. [cit. 2009-06-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-30. 
  3. Švec, Luboš, Macura, Vladimír, Štol, Pavel: Dějiny pobaltských zemí. Nakladatelství Lidové noviny, Praha (2001), ISBN 80-7106-154-9, str. 268–269.

Související články editovat

Externí odkazy editovat