Výpočet

Výpočet či kalkul je posloupnost aritmetických nebo jiných operací, kterou ze známých, nejčastěji číselných údajů (dat) získáme požadovaný výsledek (výsledky).

Mezi výpočty můžeme podle složitosti rozlišit:

  • Základní (elementární) výpočty, zejména základní aritmetické operace, totiž sčítání, odčítání, násobení a dělení.
  • Výpočty složitějších funkcí, například odmocniny nebo trigonometrických funkcí, které se obvykle provádějí na kalkulačce nebo vyhledáváním v tabulkách.
  • Výpočty podle známých vzorců, kde se za proměnné dosadí konkrétní číselné hodnoty a vypočte výsledek.
  • Výpočty ve více následujících krocích podle známých algoritmů, které se nejčastěji řeší počítačovým programem. Takový výpočet může zahrnovat i logické operace, opakování (cykly), větvení a podobně. U velmi složitých výpočtů zjišťujeme nejprve výpočetní složitost, z níž lze odhadnout i trvání výpočtu.

Kalkulace je v ekonomii předběžný výpočet nákladů případně ceny nějakého výrobku nebo projektu.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat