Vícekolejná trať

trať tvořená dvěmi nebo více traťovými kolejemi

Vícekolejná trať je kolejová trať, která je dvoukolejná nebo má ještě více traťových kolejí.

Souběh dvou dvoukolejných tratí[1][2] v Chuchli

U jiných než železničních drah se více než dvojkolejné tratě vyskytují jen zřídka. Na tramvajových tratích se však někdy kvůli urychlení provozu a zvýšení kapacity tratě v zastávce nebo předkřižovatkovém úseku zřizuje tzv. předjízdná kolej buď samostatně[zdroj?], nebo ve formě splítky. Výjimkou v tomto směru je metro v New Yorku, kde je kvůli provozu expresních vlaků budováno mnoho tratí jako tří- až čtyřkolejné.

Tříkolejná trať

editovat

Tříkolejná železniční trať se nejčastěji zřizuje v příměstských úsecích (v Česku např. trať PoříčanyPraha-Libeň). V tomto případě se zpravidla krajní koleje používají jako jednosměrné a kolej, která je umístěna uprostřed se využívá pro obousměrný provoz. Takže např. v ranní špičce, kdy převládají vlaky ve směru do města, se pro tento směr využívají dvě koleje a pro směr z města pouze jedna kolej, v odpolední špičce se pak situace obrátí.

Občas se třetí kolej zřizuje jen na krátkém úseku, např. mezi sousedními stanicemi. Jejich účelem je odlehčení dvoukolejné trati, která je přetížena jen v tomto krátkém úseku, propojení sousedních stanic pouze pro určitý druh dopravy apod.

Kromě výše zmíněné tříkolejné trati Poříčany – Praha-Libeň je v Česku několik kratších tříkolejných tratí:

Čtyřkolejná trať

editovat

Takové tratě se nacházejí také zpravidla v okolí velkých měst. Dvě koleje (zpravidla vnitřní) bývají určeny pro dálkovou osobní, případně nákladní, dopravu, zbývající koleje (zpravidla vnější) se používají pro příměstskou dopravu.

V Česku existuje čtyřkolejná trať pouze v krátkém 10km úseku Praha hlavní nádražíPraha-Hostivař.

Čtyřkolejný Ervěnický železniční koridor je z provozního hlediska brán jako dvoukolejka, protože nikdy nebyly v běžném provozu současně více než dvě koleje. Zbylé dvě koleje jsou z hlediska železničního provozu chápány jako staveniště.

 
V Brně u hlavního nádraží je tramvajový pás tvořen čtyřmi kolejemi, avšak jde o dvě souběžné tramvajové tratě

Souběh tratí

editovat

Za dvoukolejné, tříkolejné nebo vícekolejné trati není z hlediska železničního provozu považován ani souběh dvou tratí. Např. jako čtyřkolejná trať se nezasvěcenému pozorovateli jeví úsek Velká ChuchleRadotín v Praze, podle železniční terminologie se však jedná o souběh dvoukolejných traťových úseků Praha-RadotínPraha-Smíchov (vnitřní koleje) a Praha-Radotín – odbočka Tunel (vnější koleje).[1][2]

Reference

editovat
  1. a b Praha-Radotín (plánek stanice). [s.l.]: SŽDC, 2015. 
  2. a b Odbočka Tunel (plánek odbočky). [s.l.]: SŽDC, 2010. 

Související články

editovat