Zhlaví je část dopravny s kolejovým rozvětvením, ve které se traťová kolej rozvětvuje do dalších dopravních (případně manipulačních a účelových) kolejí. Odbočky mají zpravidla jen jedno zhlaví, menší železniční stanice dvě, větší stanice s více obvody mají více zhlaví.

Zhlaví železniční stanice (Gaižiūnai, Litva)
Tento článek je o zhlaví na železnici. Další významy jsou uvedeny na stránce Zhlaví (rozcestník).

Obvod zhlaví začíná první krajní výhybkou a končí buď poslední výhybkou téhož zhlaví, nebo posledním námezníkem téhož zhlaví. Prostoru mezi vjezdovým návěstidlem a první výhybkou (začátkem zhlaví) se říká záhlaví.

Pojmenování zhlaví

editovat

U dopraven s více než jedním zhlavím se v případě potřeby rozlišit jednotlivá zhlaví používají následující označení:

  • liché a sudé – vychází z označení návěstidel, liché zhlaví leží blíže k začátku trati a sudé ke konci trati
  • podle světových stran – například severní zhlaví, východní zhlaví
  • podle směru tratí – například pražské zhlaví, budějovické zhlaví, žatecké zhlaví, chebské zhlaví
  • střední – v případě, že se ve stanici nachází dvě skupiny kolejí za sebou (podél trati), tvoří výhybky mezi nimi střední zhlaví

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat
  •   Slovníkové heslo zhlaví ve Wikislovníku