Vévodství Berg

historický státní útvar

Vévodství Berg (německy Herzogtum Berg; nizozemsky Hertogdom Berg) byl stát Svaté říše římské, situovaný na pravém břehu Rýna jižně od řeky Ruhr. Dnes toto území někdejšího vévodství spadá do německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Do roku 1380 byl tento státní útvar pouze hrabstvím, v letech 18061815 existoval jako velkovévodství, pak byl začleněn do Pruského království. Název země nyní přežívá v označení regionu Bergisches land, jež se však zpravidla používá pouze pro vysočinné části bývalého vévodství (okres Rheinisch-Bergischer Kreis).

Hrabství (Vévodství) Berg
Grafschaft (Herzogtum) Berg (de)
Graafschap (Hertogdom) Berg (nl)
 Lotharingie 11011815 Velkovévodství Berg 
Pruské království 
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Vévodství Berg v rámci Svaté říše římské (kraje Dolnorýnska-Vestfálska – světle vyznačeno) r. 1560
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
vznik:
1101 – zformováno
zánik:
státní útvary a území
předcházející:
Lotharingie Lotharingie
následující:
Velkovévodství Berg Velkovévodství Berg
Pruské království Pruské království

Sídlem hrabat byl hrad Berge u Altenbergu, od roku 1133 Burg an der Wupper (nyní součástí města Sollingen). Od 14. století byl správním centrem i rezidencí Düsseldorf.

První zmínka o hrabatech z Bergu se datuje kolem roku 1080. Vévodství bylo od 14. století v personální unii s jülišským vévodstvím, od 16. století také s vévodstvím klevským a hrabstvími Mark a Ravensburg. Jako spojená vévodství byla sjednocována i co se týče správy. Po smrti vévody Viléma roku 1609 došlo ke sporu o dědictví, který se stal závažným politickým sporem na celoříšské úrovni mezi katolickým a protestantským táborem v předvečer třicetileté války. Vévodství připadlo rodu Pfalz-Neuburg a následně až do napoleonských válek bylo spravováno jako součást Rýnské Falce.

ZnakEditovat

MapyEditovat

PamátkyEditovat

Externí odkazyEditovat