Vévodství Berg

historický státní útvar
(přesměrováno z Velkovévodství Berg)

Vévodství Berg (německy Herzogtum Berg; nizozemsky Hertogdom Berg) byl stát Svaté říše římské, do roku 1380 byl tento státní útvar pouze hrabstvím (německy Grafschaft Berg), poté jako vévodství a v letech 18061815 existoval jako velkovévodství (německy Großherzogtum Berg, francouzsky Grand-duché de Berg), pak byl začleněn do Pruského království. Berg byl situován na pravém břehu Rýna jižně od řeky Ruhr. Dnes toto území někdejšího vévodství spadá do německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Název země nyní přežívá v označení regionu Bergisches land, jež se však zpravidla používá pouze pro vysočinné části bývalého vévodství (okres Rheinisch-Bergischer Kreis).

Hrabství (Vévodství) Berg
Grafschaft (Herzogtum) Berg (de)
Graafschap (Hertogdom) Berg (nl)
 Lotharingie
 Teklenburské hrabství
11011815 Spojená vévodství Jülišska, Klevska a Bergu 
Pruské království 
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Vévodství Berg v rámci Svaté říše římské (kraje Dolnorýnska-Vestfálska – světle vyznačeno) r. 1560
Mapa2
Umístění velkovévodství Berg v roce 1812
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská (do 1806)
Francouzské císařstvíFrancouzské císařství Francouzské císařství
Rýnský spolekRýnský spolek Rýnský spolek
vznik:
1101 – zformováno
zánik:
státní útvary a území
předcházející:
Lotharingie Lotharingie
Teklenburské hrabství Teklenburské hrabství
následující:
Spojená vévodství Jülišska, Klevska a Bergu Spojená vévodství Jülišska, Klevska a Bergu
Pruské království Pruské království

Sídlem hrabat byl hrad Berge u Altenbergu, od roku 1133 Burg an der Wupper (nyní součástí města Sollingen). Od 14. století byl správním centrem i rezidencí Düsseldorf.

První zmínka o hrabatech z Bergu se datuje kolem roku 1080. Vévodství bylo od 14. století v personální unii s jülišským vévodstvím, od 16. století také s vévodstvím klevským a hrabstvími Mark a Ravensburg. Jako spojená vévodství byla sjednocována i co se týče správy. Po smrti vévody Viléma roku 1609 došlo ke sporu o dědictví, který se stal závažným politickým sporem na celoříšské úrovni mezi katolickým a protestantským táborem v předvečer třicetileté války. Vévodství připadlo rodu Pfalz-Neuburg a následně až do napoleonských válek bylo spravováno jako součást Rýnské Falce.

SymbolikaEditovat

MapyEditovat

PamátkyEditovat

Externí odkazyEditovat