Tridentské knížecí biskupství

hIstorický státní útvar

Tridentské knížecí biskupství bylo ve středověku a raném novověku území pod světskou mocí tridentského biskupa, součást Svaté říše římské; dnes jde o historické území Tridentsko (ital. Trentino, něm. Trient i Triént, lat. Tridentum) v severní Itálii, nazvané podle města Trident a regionálně náležející k Jižnímu Tyrolsku.

Tridentské knížecí biskupství
Principato Vescovile di Trento
Hochstift Trient
 Veronské markrabství
 Bavorské vévodství
10271803 Tyrolské hrabství 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Tridentské knížecí biskupství v roce 1648 a ostatní oblasti ve Svaté říši římské, které byly v rukou církevních knížat (světle modře)
obyvatelstvo
státní útvar
státní útvary a území
předcházející:
Veronské markrabství Veronské markrabství
Bavorské vévodství Bavorské vévodství
následující:
Tyrolské hrabství Tyrolské hrabství

HistorieEditovat

 
Znakem Tridentska je od roku 1308 Přemyslovská orlice

Trident, původně keltská osada, přešla v roce 24 př. n. l. do římských rukou (Tridentum) a byla od 2. století římskou kolonií. Za Langobardského království byl Trident v letech 568574 centrem jednoho z vévodství (dukátů), když již od 4. století byl sídlem biskupa. Za Karla Velikého bylo území připojeno k Franské říši a později tvořilo součást Římsko-německé říše. V roce 952 připadl Bavorsku jako součást Veronského markrabství.

Císař Konrád II. povýšil Tridentsko roku 1027 na knížectví a zároveň svěřil biskupům světskou pravomoc. Knížata-biskupové byli členy říšského knížecího kolegia disponujícími virilním hlasem. V následujících stoletích význam i územní rozsah Tridentska rostl a postupně zaujímalo většinu jižního Tyrolska. Znakem tridentského knížectví a biskupství se stala svatováclavská orlice, udělená roku 1339 českým králem Janem Lucemburským. V letech 15431563 tu probíhal významný tridentský koncil, který dal rozhodující impuls protireformaci.

 
Evropa v 15. století

Po Napoleonově vpádu do Itálie bylo roku 1803 území sekularizováno a připojeno k Rakousku, po jeho porážce roku 1805 k Bavorsku a po místním povstání roku 1809Italskému království. Vídeňským kongresem (18141815) bylo Tridendsko znovu připojeno k Rakousku (město mělo zvláštní statut).

Na sklonku první světové války bylo Tridentsko (též Tridentské Benátsko, Jižní Tyrolsko, Horní Adiže – o rozloze 8 961 km²) obsazeno roku 1918 Itálií a na základě Saintgermainské mírové smlouvy (1919) s Rakouskem se stalo její součástí (dnes součást autonomního Tridentsko-Horní Adiže). Toto území pak bylo oblastí prakticky trvalého italsko-rakouského napětí a německy mluvící většina obyvatelstva dlouho projevovala separatistické tendence. Teprve roku 1971 došlo k dohodě a poskytnutí široké jazykové a kulturní autonomie.

Související článkyEditovat

Seznam tridentských biskupů a arcibiskupů

Externí odkazyEditovat

PoznámkaEditovat

  • Honzák, Pečenka, Stellner, Vlčková – Evropa v proměnách staletí, nakl. LIBRI, 1997