Tišri (hebrejsky תִּשְׁרֵי‎, někdy též תִּשְׁרֵי, tišrej); z akkadského tašrītu „začátek“, z šurrû „začít“, respektive s aramejského šerej, též „začít“) je první měsíc v občanském a sedmý měsíc v biblickém židovském kalendáři. Název se objevuje v akkadsko-babylonské literatuře a v židovském prostředí se objevuje poprvé až v Talmudu. V Bibli je jednou nazýván „etanim“,[1] jinak je zmiňován pouze jako „sedmý měsíc“. Je to podzimní měsíc, který má 30 dní. Podle gregoriánského kalendáře připadá 1. tišri na období od začátku září až do října, 30. tišri pak může připadnout na období od 5. října až do 3. listopadu. Znamením měsíce v zodiaku jsou váhy. V židovském pojetí pak váhy symbolizují Boží soud, ke kterému dochází během prvních deseti dnů tohoto měsíce. V důsledku fixace kalendáře ve 4. století nemůže 1. tišri nikdy připadnout na neděli, středu nebo pátek.

Tišri
Jom Kipur v synagoze
Jom Kipur v synagoze
O měsíci
Hebrejskyתִּשְׁרֵי
Pořadí měsíce7.
Počet dní30
Roční obdobípodzim
Gregoriánský ekvivalentzáříříjen

Svátky během měsíce tišri editovat

 
Přání na Roš ha-šana, Rakousko, 1910

Další významné události, které se staly v měsíci tišri editovat

  • 1. tišri bylo dokončeno stvoření člověka (na 1. tišri tak připadá šestý den stvoření).
  • 1. tišri také Noe poprvé vypustil holubici z archy
  • 5. tišri došlo k obětování Izáka a ke smrti Sáry
  • 5. tišri byl Římany umučen rabi Akiva
  • 10. tišri měl Mojžíš přinést z vrcholu hory Sinaj druhé desky s Desaterem

Járcajty editovat

6. tišri
Chanan Porat (roku 5772 = 2011 o. l.)
14. tišri
Leopold Löw (roku 5636 = 1875 o. l.)
18. tišri
Nachman z Braclavi (roku 5571 = 1810 o. l.)
19. tišri
Ga'on z Vilna (roku 5558 = 1797 o. l.)
20. tišri
Zerach Warhaftig (roku 5763 = 2002 o. l.)
21. tišri
Josef Samuel Bloch (roku 5684 = 1923 o. l.)
24. tišri
Ja'akov Moše Toledano (roku 5721 = 1960 o. l.)
25. tišri
Chatam Sofer (roku 5600 = 1839 o. l.)
30. tišri
Cvi Hirš Chajes (roku 5616 = 1855 o. l.)

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. 1Kr 8, 2 (Kral, ČEP)

Externí odkazy editovat