Lyceum

čtyřletý obor
(přesměrováno z Technické lyceum)

Lyceum je čtyřletý středoškolský obor ukončený maturitní zkouškou. Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání s maturitou, na rozdíl od absolventů jiných středních odborných škol a středních odborných učilišť nezískávají kvalifikaci pro výkon povolání[zdroj?] – většina absolventů pokračuje ve vysokoškolském studiu. Lyceální studium je koncipováno jako obecně odborné s výrazně vyšším podílem všeobecného vzdělávání než na středních odborných školách, avšak s nižším než na gymnáziích. V zemích Evropské unie je nejvíce rozšířeno ve Francii, kde lycée navazuje na nižší stupeň střední školy nazývané collège. Obecně je tak jako lyceum dnes nazývána výběrová střední škola v některých státech.[1]

V českých zemích byla též počátkem 20. století jako lyceum označována šestitřídní střední dívčí škola poskytující všeobecné vzdělání.[1]

Lykeion

editovat

Předkem lycea byla aténská filozofická škola Lykeion, kterou založil v roce 335 př. n. l. Aristoteles. Svůj název tato škola získala, protože se nacházela poblíž chrámu Apollóna Lykeiského. Tomuto typu školy se také říkalo peripatetická podle názvu krytého sloupořadí peripatos, kde se žáci učili.

Díky svému vědeckému a badatelskému rozsahu, způsobu vyučování, kvalitní knihovně a využití moderních učebních pomůcek se stala tato škola prestižním vědeckým střediskem.

V Česku jsou tyto obory lycea:[2]

Reference

editovat
  1. a b Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Dostupné online. 
  2. http://www.infoabsolvent.cz/Hledani?m=1&q=lyceum

Externí odkazy

editovat