Strana ústavověrného velkostatku

Strana ústavověrného velkostatku (německy Partei des verfassungstreuen Großgrundbesitzes) byla zemská politická strana působící v předlitavské části Rakouska-Uherska.

Historie stranyEditovat

Strana se zformovala v průběhu 60. let 19. století. Tvořili ji především šlechtici a plátci vysokých daní (velkopodnikatelé, velkostatkáři). Programově se hlásili k liberalismu a parlamentarismu. Stoupenci byli zastánci ústavy a centralistického modelu rakousko-uherské monarchie. V zahraniční politice tíhli ke spojenectví s Německým císařstvím. V národnostní otázce se snažili o česko-německé smíření a jazykové vyrovnání. S rozšiřováním volebního práva upadal význam tohoto uskupení. Strana zanikla s rozpadem Rakouska-Uherska.

Předsedové stranyEditovat

LiteraturaEditovat

  • MALÍŘ, Jiří. Od spolků k politickým stranám. Vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. Brno: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. (Spisy Filosofické fakulty; sv. 307). ISBN 80-210-1273-0. S. 60–80. (cze) 
  • VELEK, Luboš. Strana ústavověrného velkostatku. In: Jiří Malíř – Pavel Marek (vyd.), Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004. I. Období 1861–1938. Brno 2005, s. 87–108.
  • RUTKOWSKI, Ernst. Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie. (Oldenbourg Wissenschaftsverlag)
    • Vol 1: Der verfassungstreue Großgrundbesitz 1880–1899. Mnichov 1983, ISBN 3-486-51831-3.
    • Vol 2: Der verfassungstreue Großgrundbesitz 1900–1904. Mnichov 1991, ISBN 3-486-52611-1.