Stezka pro cyklisty

pozemní komunikace vyhrazená pro jízdní kola
(přesměrováno z Stezka pro chodce a cyklisty)

Stezka pro cyklisty (zkráceně cyklostezka) je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole.

Stezka pro cyklisty v Mimoni

CharakteristikaEditovat

Podmínky využitíEditovat

V kontextu české legislativy je určena pouze pro cyklistickou dopravu. Automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. Pravidla silničního provozu v České republice povolují užití stezky pro cyklisty též například jezdcům na kolečkových bruslích, lyžařům apod.[1]

Stezka pro cyklisty je určena pro provoz jízdních kol, což nicméně v českém právu zahrnuje jak mechanická dvoustopá jízdní kola, tak při splnění určitých prostorových a výkonnostních parametrů i značnou část elektrokol, koloběžky a elektrokoloběžky a šlapací tříkolky a čtyřkolky s elektromotorem i bez něj.[zdroj?]

Člověk jedoucí na jízdním kole je povinen užít stezku pro cyklisty, ale není povinen užít stezku pro chodce a cyklisty.[2]

Značení a fyzické vlastnostiEditovat

Stezka pro cyklisty může být též doplněna vodorovným dopravním značením (šipky, podélné čáry, přechody pro chodce přes stezku) a může na ni navazovat přejezd pro cyklisty. V některých případech bývá před dopravně kolizním místem (křížení s pozemní komunikací apod.), kde není zajištěn bezpečný průjezd cyklistů, stezka pro cyklisty ukončena, případně doplněna značkou přikazující sesednout z kola, a za tímto místem je označen znovu začátek stezky pro cyklisty.

Stezky pro cyklisty jsou velmi rozšířené v některých západoevropských státech, ale i v rovinatých českých městech (například Hradec Králové a Pardubice). Nové právní a technické předpisy připravují podmínky pro systematický rozvoj sítě stezek pro cyklisty v Česku.[zdroj?]

Pokud není pruh pro cyklisty od vozovky pro ostatní silniční vozidla oddělen fyzicky (obrubníkem, dělicím pásem, pásem zeleně atd.), jde zpravidla pouze o tzv. vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, nikoliv o stezku pro cyklisty. Vztahují se na něj obdobně ta ustanovení pravidel silničního provozu, která byla psána prvořadě pro jízdní pruh vyhrazený pro autobusy nebo trolejbusy městské hromadné dopravy.[zdroj?]

Technické a návrhové parametry v ČeskuEditovat

Základním dokumentem určujícím hlavní parametry pro pozemní komunikace včetně stezek je norma ČSN 736110.

Podrobnější parametry pro komunikace pro cyklisty včetně cyklostezek jsou Ministerstvem dopravy určené v dokumentu TP 179.

Další typy komunikacíEditovat

V české legislativě je zavedeno několik dalších pojmů:

Stezka pro chodce a cyklisty je oproti pouhé stezce pro cyklisty přístupná též chodcům. Od roku 2001 umožňují v České republice dopravní značky rozlišit, zda je stezka pro chodce a cyklisty rozdělena na samostatné pruhy, nebo zda celá šířka stezky je určena chodcům i cyklistům dohromady. Na rozdíl od stezky pro cyklisty není cyklista v daném směru povinen stezku pro chodce a cyklisty využít a může legálně jet po přilehlé komunikaci s motorovým provozem. Současně je ale značně rozšířený omyl, že tato povinnost existuje a s touto povinností se v mnoha případech nesprávně pracuje.[3]

Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol také umožňuje pohyb chodců i cyklistů, nicméně preferovaným módem dopravy zůstávají chodci a cyklisté mají oproti nim omezená práva. Na rozdíl od stezky pro cyklisty nicméně není cyklista v daném směru povinen stezku pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol využít a může legálně jet po přilehlé komunikaci s motorovým provozem.

Cyklostezka je pak zastřešující obecný pojem, kterým se v obecné řeči označují všechny typy opatření pro cyklisty, a to včetně integračních opatření typu jízdních pruhů pro cyklisty. V některých případech pojem cyklostezky splývá, překrývá se nebo je zaměňován i s pojmem cyklistická trasa neboli cyklotrasa.

FotogalerieEditovat

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 57, odst. 7. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. KINDL, Tomáš. Vychovávání na silnice nepatří. Na rozdíl od cyklistů [online]. [cit. 2020-09-07]. Dostupné online. 
  3. Sněmovní tisk 893. www.psp.cz [online]. [cit. 2021-05-05]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat