Přejezd pro cyklisty

Přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejezd cyklistů a označené příslušnou dopravní značkou. Je určen pro přejezd vozovky, případně i jiných jízdních pásů. Vyznačuje se na vhodném a bezpečném místě, zaručujícím rozhled cyklistům i řidičům, často v návaznosti na stezku pro cyklisty, stezku pro chodce a cyklisty nebo ve směru vyznačené cyklistické trasy nebo směru s frekventovaným provozem cyklistů. Přejezd může být buď neřízený, nebo vybavený světelnou signalizací; pro cyklisty se v takovém případě používají speciální signály tříbarevné soustavy.

Přejezd pro cyklisty v Karlových Varech
Sdružený přechod s přejezdem na Tchaj-wanu
Světelně řízený přejezd pro cyklisty a přechod pro chodce v Praze-Krči, druhý nejstarší cyklopřejezd v Praze
Vyznačení přejezdu na křížení stezky pro chodce a cyklisty s výjezdem z objektu, Praha-Braník
Přejezd přes Vilímovskou ulici na cyklostezce podél Evropské ulice v Praze-Dejvicích, vybudován v roce 2006

Česká republikaEditovat

ZnačeníEditovat

Vodorovnou značku přejezdu pro cyklisty zavedla v Československu s účinností od 1. ledna 1976 vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu. Pro tuto značku byl nově vyhrazen jeden ze dvou dosavadních způsobů vodorovného vyznačení přechodu pro chodce, význam této vodorovné značky byl touto vyhláškou změněn a tím byl završen proces přeměny přechodů pro chodce na zebrové značení. Zároveň byla toutéž vyhláškou zavedena svislá výstražná značka A 19 Cyklisté. Svislá informativní dopravní značka Přejezd pro cyklisty byla v České republice zavedena vyhláškou ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb. s účinností od 31. ledna 2001 pod označením IP 7 (analogická výstražná značka zavedena nebyla). Novelizační vyhláška č. 247/2010 Sb. s účinností od 14. září 2010 zavedla k dosavadní vodorovné značce V 8a ještě značku V 8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce, a to ve dvou variantách (s barevnou výplní a bez barevné výplně). Podle § 19 vyhlášky 30/2001 Sb. může být plocha přejezdu pro cyklisty oproti vyobrazení ve vyhlášce plocha barevně odlišena červenou barvou nebo jiným způsobem.

Definice přejezdu pro cyklisty je uvedena v § 2 písm. ll) (poslední položka paragrafu) zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu, kam byla vložena s účinností od 1. července 2006 velkou novelou č. 411/2005 Sb. Závazná pro vyznačení přejezdu je vodorovná dopravní značka. Informativní svislá značka IP 7 se podle § 12 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 30/2001 Sb. umisťuje k přejezdu pro cyklisty zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával.

Vodorovné dopravní značení přejezdu pro cyklisty je ze zákona nadřazeno dopravním značkám vyznačujícím parkoviště (§ 76 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.). Zákonodárci však zapomněli přidat přejezd pro cyklisty do § 27 zákona do výčtu míst, kde je obecně zakázáno zastavení a stání. Podle § 19 písm. c) a d) vyhlášky č. 30/2001 Sb. vodorovné dopravní značení přejezdu pro cyklisty přerušuje platnost značky B 29 (zákaz stání, t. j. stání je na přejezdu pro cyklisty je tak paradoxně povoleno i v úseku, kde je jinak zakázáno), značek IP 11a až IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b a IP 13c (svislé značky parkovišť) a značky č. IP 25a (zóna s dopravním omezením) se symboly těchto značek.

Pravidla provozuEditovat

Tvůrci zákona opomněli stanovit povinnost cyklisty užít k přejezdu vozovky přejezdu pro cyklisty (obdobná povinnost platí pro chodce ve vztahu k přechodu pro chodce vzdálenému do 50 metrů a pro cyklisty ve vztahu k vyhrazenému jízdnímu pruhu, stezce pro cyklisty nebo vymezený prostor pro cyklisty).

Pravidla pro užívání přejezdu pro cyklisty se objevila v obecně závazných právních předpisech teprve velkou novelou č. 411/2005 Sb. s účinností od 1. července 2006, tedy až 30 let po legislativním zavedení těchto přejezdů. Cyklista nemá před silničními vozidly jedoucími po přejížděné komunikaci přednost a tato vozidla nemají povinnost mu umožnit přejet vozovku. Cyklista na přejezdu pro cyklisty, na rozdíl od cyklisty v průběžném vyhrazeném jízdním pruhu, nemá přednost ani před souběžně jedoucími vozidly, která při odbočování kříží jeho směr jízdy. Na řízené křižovatce však odbočující řidič cyklistu na přejezdu ve volném směru ohrozit nesmí (§ 70 odst. 2 písm. c) zák. 361/2000 Sb.). Chování cyklistů předepisuje § 57 odst. 8 zák. 361/2000 Sb. Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zdali může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Vozovku smí přejíždět, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy (což je požadavek ještě přísnější než povinnost „dát přednost“ a odpovídá termínu „neomezit“ jiného řidiče v jízdě). Na přejezdu pro cyklisty „se“ jezdí vpravo (to je uvedeno v paragrafu týkajícím se chování cyklistů). Řidič nesmí na přejezdu pro cyklisty otáčet a couvat (§ 24 odst. 4 písm. d) zák. 361/2000 Sb., primárně se to zřejmě má vztahovat na vozidla jedoucí po vozovce, ale cyklisté užívající přejezd nejsou z tohoto omezení vyloučeni).

V dubnu 2010 informovaly Lidové noviny, že ministerstvo dopravy schválilo balíček změn, podle kterého má být kromě zavedení nových dopravních značek do vyhlášky také zavedena do zákona nová definice přejezdu pro cyklisty, podle níž by údajně cyklisté měli mít na přejezdu „přednost před auty“ podobně jako chodci na přechodu.[1] Vyhláška s novými dopravními značkami byla vydána v srpnu pod číslem 247/2010 Sb., ke změně pravidel provozu na přejezdu však nedošlo a žádný vládní ani jiný návrh novely zákona v tomto smyslu nebyl v roce 2010 podán,[2] tato změna není obsažena ani v legislativních doporučeních pracovní skupiny jmenované ministerstvem dopravy z dubna 2010.[3] V jiných zemích je nějaká forma zvýhodnění cyklistů na přejezdu obvyklá.[4]

Řízení provozuEditovat

Signály pro cyklisty mohou být použity jak na přejezdu pro cyklisty, tak pro vyhrazený cyklistický jízdní pruh. Cyklistické signály pro cyklisty mají ve vyhlášce 30/2001 Sb. označení S 10, přičemž ve stejném významu může být použito i plných kruhových světel (S 1), pod nimiž je umístěna dodatková tabulka s vyobrazením cyklisty. Sdružený signál pro chodce a cyklisty se používá pouze na přechodu pro chodce sdruženém s přejezdem pro cyklisty, ve vyhlášce 30/2001 Sb. jsou uvedeny pod označením S 11. Zařazení fáze volna pro cyklisty může být podmíněno stisknutím tlačítka cyklistou, vzácněji může být použita automatická detekce (např. indukční smyčka pod povrchem či detekční kamery).

Na řízené křižovatce však odbočující řidič cyklistu na přejezdu ve volném směru ohrozit nesmí (§ 70 odst. 2 písm. c) zák. 361/2000 Sb.). Tato úprava byla do zákona zařazena až novelou č. 411/2005 Sb. s účinností od 1. července 2006. Do té doby byl v zákoně nevyřešený rozpor, kvůli kterému některá města signalizaci pro cyklisty vůbec nezřizovala. V Olomouci došlo k nehodě, kdy cyklista jel na zelenou po přejezdu a po souběžné vozovce jelo současně na zelenou auto, které odbočilo vpravo a srazilo cyklistu. Podle zákona nebylo možné situaci vyřešit, město poté signalizaci pro cyklisty kvůli tomuto rozporu vypnulo.[5]

PoužitíEditovat

 
Nejstarší pražský přejezd pro cyklisty

V prosinci 2010 bylo v Praze podle centrální magistrátní evidence 19 přejezdů pro cyklisty.[6] Prvním na území Prahy byl přejezd přes ulici Na Slupi na hranici Nového Města a Nuslí, vyznačený v roce 2000 v rámci Greenway Botič.[7] K blíže neurčeným datům do konce roku 2005 byly vybudovány ještě další (Sulická a Hráského), 4 v roce 2006 (Vídeňská, Štorchova, Vrbova a Vilímovská), 2 v roce 2007 (Hládkov), 7 v roce 2008 (Novodvorská, K Radonicům, Filipovského, Dobrovolného, V parku, U studánky), 1 v roce 2009 (Jelínkova) a 2 v roce 2010 (Vokáčova Milady Horákové).[6][8] Z těchto 19 přejezdů je 6 světelně řízených (Sulická, Vídeňská, 2× V parku, Vokáčova a Milady Horákové) a 5 jednosměrných, nejbližší další zřízení bylo plánováno na konec roku 2010 a rok 2011 do oblasti Vypichu a Kbel.[6] Některé typy přejezdů pro cyklisty však v tomto seznamu a počtu nejsou vůbec zahrnuty.

V roce 2008 se objevily první dva přejezdy v Sokolově.[9]

Jiné zeměEditovat

ReferenceEditovat

  1. Josef Kolina: Cyklisté dostali šest značek[nedostupný zdroj], Lidové noviny, 22. dubna 2010
  2. Navržené změny zákona 361/2000 Sb., 5. volební období, PSP ČR
  3. Legislativní změny nutné k rozvoji cyklistické dopravy Archivováno 14. 2. 2011 na Wayback Machine, Cyklokonference 2010, Ministeerstvo dopravy ČR a Centrum dopravního výzkumu
  4. Základní termíny cyklistické infrastruktury - cyklopřejezdy, Praha cyklistická, Informační server hl. m. Prahy, MHMP 3. 6. 2008
  5. Martin Mach: Nová pravidla silničního provozu přinášejí změny i pro cyklisty, Ekolist.cz, 23. 6. 2006
  6. a b c Statistické údaje, Praha cyklistická, Informační server hl. m. Prahy, MHMP, 1. 6. 2009, aktualizováno prosinec 2010
  7. Současná síť cyklistických tras na území městské části Praha 2, Noviny Prahy 2, č. 6/2005, červen 2005, autoři len/šan
  8. Seznam přejezdů pro cyklisty na území hl. m. Prahy, graf vývoje počtu, Praha cyklistická, Informační server hl. m. Prahy, MHMP
  9. Ve městě se objevily přejezdy pro cyklisty Archivováno 10. 4. 2008 na Wayback Machine, Katastrofy.com, 8. 2. 2008, zdroj Policie ČR

Externí odkazyEditovat