Otevřít hlavní menu

Stanislav Langer

český psycholog a vysokoškolský pedagog

Stanislav Langer (21. února 1924 Mnichovo Hradiště29. června 2004 Hradec Králové) byl český klinický psycholog a vysokoškolský učitel, autor pedagogicko-psychologických výzkumných prací i knižních publikací.

Doc. PhDr. Stanislav Langer, CSc.
Narození 21. února 1924
Mnichovo Hradiště
Úmrtí 29. června 2004 (ve věku 80 let)
Hradec Králové
Národnost Češi
Alma mater Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Manžel(ka) Věra Langrová
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

BiografieEditovat

Narodil se v Mnichově Hradišti. Po maturitě na gymnáziu nastoupil v roce 1945 na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde studoval obor češtinafilosofie. Po ukončení studia v roce 1948 pokračoval v přípravě na doktorát filozofie – obor psychologie. Doktorát složil v roce 1951. V roce 1963 obhájil kandidaturu věd a v roce 1968 docenturu, obojí z oboru psychologie.

Do zaměstnání nastoupil v roce 1949 na základní škole v Doksech. Dále vyučoval na základní škole v Semilech a na uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. V roce 1952 nastoupil jako klinický psycholog do poradny ve zdravotnictví v Hradci Králové. Odtud přešel v roce 1960 na Pedagogický institut, později Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Zde působil až do roku 1980, kdy přešel na Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Současně působil i externě na Vysokém učení technickém v pedagogickém studiu inženýrů.

Během své učitelské činnosti se věnoval především výzkumné činnosti na školách i ve zdravotnictví. Na toto téma psal publikace do periodických psychologických, pedagogických i zdravotnických časopisů. Zároveň vydal i několik knižních publikací. Spolupracoval též s Vysokou školou v Drážďanech. Byl průkopníkem poradenské psychologie v republice, spoluzakladatelem první lékařsko-psychologické poradny (společně s MUDr. Miroslavem Novákem) a zakladatelem psychologické poradny na základní škole v Chlumci nad Cidlinou v 50. a 60. letech). Po odchodu do důchodu pokračoval ve výzkumné činnosti v poradnách. Provedl více než 9 000 psychologických vyšetření a zpracoval je ve svých výzkumných pojednáních. V roce 1990 obhájil velmi úspěšně doktorát věd z psychologie, ale ten mu později univerzitní komise z neznámých důvodů zamítla.

Kromě činnosti v oboru psychologie se věnoval amatérersky mineralogii. V Klenotnici drahých kamenů v Nové Pace je jeho fotografie s ostatními sběrateli minerálů. Nejlepší ukázky z jeho bohatých sbírek byly věnovány nejen novopacké Klenotnici, ale také Muzeu Českého ráje v Turnově a Národnímu muzeu v Praze.

Jeho manželkou byla česká středoškolská pedagožka, filoložka a autorka jazykových a gramatických publikací PhDr. Věra Langrová.

Vědeckovýzkumná činnostEditovat

Podílel se jako řešitel a spoluřešitel těchto výzkumných úkolů státních i rezortních:

 • Posuzování zdravotní způsobilosti dorostu k povolání ve spolupráci dorostového lékaře a psychologa (s MUDr. Miroslavem Novákem). Za uvedenou práci obdrželi autoři čestné uznání ministerstva zdravotnictví (1959)
 • Poradenství pro volbu povolání u mládeže a dospělých se změněnými pracovními schopnostmi z psychologického hlediska ve Velké Británii, v Dánsku, v Německé spolkové republice, v SSSR aj. (1971)
 • Analýza případů z psychologické poradny na základní škole
 • Modely pro psychologickou diagnostiku a výchovu žáků
 • Výzkum o motivaci učení
 • Psychodiagnostické a výchovné modely
 • Mentální retardace

Výsledky výzkumných prací byly uveřejněny ve formě statí a monografií.

DíloEditovat

Knižní publikace samostatnéEditovat

 • Modely pro psychologickou diagnostiku a výchovu žáků. Neprospěch a poruchy chování. Hradec Králové, Pedagogická fakulta 1968, 247 s.
 • Modely pro psychologickou diagnostiku a výchovu žáků. 2. přepracované vydání. Státní pedagogické nakladatelství, n.p. Praha 1987. 248 s. Číslo publikace: 1721-5453.
 • Vývoj některých výchovných a osobnostních faktorů u žáků základní školy. Příspěvek k diagnostice duševního vývoje. Hradec Králové, Pedagogická fakulta 1976, 328 s., číslo publikace: 59-142-75.
 • K etiologii vlastností osobnosti z hlediska rodinné výchovy. Příspěvek k teorii diagnostických, výchovných a osobnostních modelů a k typologii osobnosti. Hradec Králové, Pedagogická fakulta 1980, 446 s., číslo publikace: 60-209-80.
 • Mentální retardace. Etiologie, diagnostika, profesiografie, výchova. Hradec Králové, Krajská pedagogicko-psychologická poradna, 1990, 244 s. ISBN 80-900254-8-X – (3. vydání)
 • Mládež problémová, její typy a možnosti uplatnění. Diagnostické, výchovné a profesiografické modely. Hradec Králové, Naklad. KOTVA 1994, 450 s. ISBN 80-900254-3-9, 2. vydání 2008.
 • Diagnostikování problémových žáků pomocí diagnostických modelů a diagnostického klíče (Experiment). Hradec Králové, KOTVA, 1998, 155 s.
 • Problémový žák na prvním stupni základní školy (školy obecné) s úvodem do problematiky školní zralosti dítěte. Hradec Králové, Naklad. KOTVA 1999, 388 s. ISBN 80-900254-5-5.
 • Problémový žák v době dospívání na základní škole a v nižších třídách gymnázia. Nakladatelství KOTVA, Hradec Králové 2001. ISBN 80-902210-0-9.
 • Předlohy pro hodnocení osobnosti žáků. Příspěvek k problematice školní diagnostiky na základních a středních školách. Hradec Králové, KOTVA 2002, 355 s. ISBN 80-902210-4-1, 2. vydání 2003, 3. vydání 2006.
 • Algoritmy myšlení a možnosti jejich rozvíjení. Příspěvek k teorii myšlení a k problematice učení. Nakladatelství Hradec Králové 2004, 388 s. ISBN 80-902210-3-3.
 • Modely a klíče pro psychologickou diagnostiku žáků. Výběr z původní publikace Modely pro psychologickou diagnostiku a výchovu žáků. Nakladatelství KOTVA Hradec Králové 2006. ISBN 80-902210-5-X.

Knižní publikace s jinými autoryEditovat

 • Interpersonální vztahy v nár. podniku Papcel Litovel. Pardubice. Vysoká škola chemickotechnologická 1967/68, 116 s. Autoři: Kocan, M. – Langer, S.
 • Problematika osobnosti vedoucích pracovníků v nár. podniku Papcel Litovel. Pardubice, Vysoká škola chemickotechnologická 1967/68, 116 s. Autoři: Nováková A. – Langer S.
 • Fluktuace v nár, podniku Papcel Litovel. Pardubice, Vysoká škola chemickotechnologická 1967/68, 143 s. Autoři: Zářecká, L. – Langer, S.

Odborné články (výběr)Editovat

 • Několik zkušeností se zařazováním dětí a mládeže do výchovných a léčebných zařízení. Pedagogika, 10, 1960, 3, 356–366
 • K otázce zlepšení výuky psychologie na pedagogických institutech. Pedagogika , 13, 1962, 76–81
 • Některé příčiny neúspěchů mládeže v povolání. Pedagogika, 13, 1962, 1, 35–70. Autoři: Langer, S. – Novák M.
 • Některé zvláštnosti duševního vývoje dětí mongoloidních. Časopis lékařů českých, 102, 1963, 100–105
 • Vývoj schopnosti členění jazykových textů u dětí ve věku 9–15 let. In: Sborník II Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Praha, SPN 1965, 81–110.
 • Faktory ovlivňující volbu povolání do zemědělství. In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové, č. II, Praha, SPN 1966, 81–90
 • Pokus s diagnostickým klíčem pro zjišťování příčin neprospěchu a vadného chování žáků. Pedagogika, 18, 1968, 2, 185–202
 • Pokus s funkcí školního psychologa a psychologické poradny na základní devítileté škole. In: Sborník, č. IV Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Praha, SPN 1968, 49–60.
 • Pokus o určení křivky vývoje myšlení ve věku 9–15 let. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 4, 1969, 2, 133–150
 • Pokus s psychologickými zkouškami při výběru posluchačů na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové, č. VI. Praha, SPN 1969, 85–100.
 • Problém zákona vývojových skoků v myšlení dětí ve věku 9–15 let. Pedagogika, 20, 1970, 4, 581–606.
 • Příspěvek k psychologické diagnostice duševního vývoje pomocí kresby. In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Jrálové, č. XII. Praha, SPN 1970, 21–46.
 • Psychologická poradna na základní škole. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 8, 1973, 265–282
 • Některé vývojové křivky formálního deduktivního usuzování u dětí 8–15letých. In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové, č. XXV. Praha, SPN 1975, 135–164.
 • Pokus o zjišťování reliability a hodnocení psychologických testů pomocí velikosti informace. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 10, 1975, 6, 490–501. Autoři: Langer, S. – Půlpán. Z.
 • Hodnocení vlastnosti osobnosti u osob se změněnou pracovní schopností II. Diagnostický klíč a tabulky pro zařazování do povolání. Praktický lékař, 57, 1977, 18, 642–647.
 • K některým problémům osobnosti vychovatele. In: Sborník K otázkám celodenního výchovného systému. Praha, SPN 1978, 99–118.
 • Zu einigen aktuellen Problemen des Unterrichts der Psychologie in der Vorbereitung der Lehrerstudenten an Pädagogischen Fakultäten. In: Zur Theorie und Praxis der Erziehung von Lehrerstudenten in Pädagogik- und Psychologieausbildung. Dresden, Pädagogische Hochschule, Sektion Pädagogik/Psychologie 1980, 147–155.
 • Pokus o diagnostikování rodinné výchovy a typů osobnosti pomocí diagnostických modelů. Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, sborník řady pedagogicko-psychologické. Praha, SPN 1983, 63–85.
 • Erfahrungen bei der Entfaltung schöpferischer pädagogischer Tätigkeit der Lehrerstudenten in Seminaren der pädagogischen Psychologie. In: Das schöpferische in der didaktischen und diagnostischen Planungstätigkeit des Lehrers. Pädagogische Hochschule, Dresden. Dresdner Reihe zur Forschung 12/84, 85–92.
 • Hilfen für den Lehrer in der diagnostischen Entscheidungsfindung. Symposium mit internationaler Beteidigung zum Thema: „Psychodiagnostik in der Schule.“ Pädagogische Hochschule, Dresden. Thematische Reihe Pädagog./Psych., 20. Jahrgang 1986, 107–114.
 • Vývoj motivů učení u žáků základní školy. Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, sborník řady pedagogicko-psychologické. Praha, SPN 1986, 103–137.
 • Semilongitudinální šetření vývoje osobnosti absolventů zvláštních škol. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1992, 3, 223–235. Autoři: Langer, S. – Novotná, J.

ReferenceEditovat

 • Seznam dělSouborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Stanislav Langer
 • Za doc. PhDr. Stanislavem Langrem (Univ. Prof. PhDr. Jozef Kuric, DrSc. a Doc. PhDr. František Vízdal, CSc.) Čtvrtletní zpravodaj Českomoravské společnosti, č. 59/2004, s. 20.
 • Památce významného pedagoga, předního psychologa a nadšeného mineraloga amatéra(Václav Jenšovský). Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí, Ročník XII (XXVIII.), č. 4. s. 277–282.
 • Vzpomínka na doc. PhDr. Stanislava Langra, CSc. (Martin Bohatý). Minerál, roč. XIII, č. 4/2005, s. 303–307.