Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

fakulta

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové je nejstarší součástí Univerzity Hradec Králové, vznikla roku 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a Pardubicích. Zaměřuje se především na humanitní, pedagogické, sociální, tělovýchovné a další oblasti učitelského i neučitelského studia. Úspěšný absolvent může dosáhnout titulu bakalář (Bc.), magistr (Mgr.) nebo doktor (Ph.D.). Současným děkanem je ve svém prvním funkčním období od roku 2016 doc. František Vaníček.

Pedagogická fakulta
Univerzita Hradec Králové
Faculty of Education
Historická budova fakulty v centru města
Vedení fakulty
Děkan doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
Proděkan PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
Proděkan doc. Mgr. art Zuzana Hromadová
Proděkan Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.y
Proděkan PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Tajemník Ing. Romana Albrechtová
Statistické údaje
Studenti 3256
Studijní program
Doktorský 38
Základní informace
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Pedagogická fakulta UHK
Rokitanského 62 (korespondence)
náměstí Svobody 301 (hlavní budova)
500 03 Hradec Králové
Telefon 493 331 111
Souřadnice
http://uhk.cz/pdf

Budova fakulty na náměstí Svobody je už od roku 1981 chráněna jako kulturní památka.[1]

Součásti fakultyEditovat

 • Katedra anglického jazyka a literatury
 • Katedra českého jazyka a literatury
 • Hudební katedra
 • Katedra kulturních a náboženských studií
 • Katedra německého jazyka a literatury
 • Katedra pedagogiky a psychologie
 • Katedra ruského jazyka a literatury
 • Katedra francouzského jazyka a literatury
 • Katedra sociální patologie a sociologie
 • Katedra sociální pedagogiky
 • Katedra speciální pedagogiky
 • Katedra technických předmětů
 • Katedra tělesné výchovy a sportu
 • Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby
 • Ústav primární a preprimární edukace

ReferenceEditovat

 1. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-14]. Identifikátor záznamu 143434 : universita – pedagogická fakulta. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1].