Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

fakulta

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové je nejstarší součástí Univerzity Hradec Králové, vznikla roku 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a Pardubicích. Zaměřuje se především na humanitní, pedagogické, sociální, tělovýchovné a další oblasti učitelského i neučitelského studia. Úspěšný absolvent může dosáhnout titulu bakalář (Bc.), magistr (Mgr.) nebo doktor (Ph.D.). Současným děkanem je ve svém druhém funkčním období od roku 2016 prof. František Vaníček.

Pedagogická fakulta
Univerzita Hradec Králové
Faculty of Education
Historická budova fakulty v centru města
Vedení fakulty
Děkanprof. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
ProděkankaPhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
Proděkankadoc. Mgr. art Zuzana Hromadová
ProděkankaMgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
ProděkankaPhDr. Michaela Mádlová, Ph.D.
TajemniceIng. Romana Albrechtová
Statistické údaje k 31. 12. 2020
Akademičtí pracovníci176
Studenti2831
Studijní program
Bakalářský1771
Navaz. magisterský439
Magisterský594
Doktorský27
Základní informace
Barva
     
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaPedagogická fakulta UHK
Rokitanského 62 (korespondence)
náměstí Svobody 301 (hlavní budova)
500 03 Hradec Králové
Telefon493 331 111
E-mailepodatelna@uhk.cz
Souřadnice
http://uhk.cz/pdf

Budova fakulty na náměstí Svobody je už od roku 1981 chráněna jako kulturní památka.[1]

Součásti fakulty editovat

Název orgánu Vedoucí orgánu
Hudební katedra PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury Mgr. Jan Suk, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury PhDr. Michaela Mádlová, Ph.D.
Katedra kulturních a náboženských studií prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Katedra německého jazyka a literatury doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie doc. Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Katedra techniky doc. Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D.
Katedra výtvarné kultury a textilní výroby Mgr. art. Mária Hromadová, ArtD.
Ústav primární, preprimární a speciální pedagogiky doc. PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Ústav sociálních studií doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a sportu doc. Mgr. Adrián Agricola, Ph.D.

Studijní programy editovat

Pedagogická fakulta UHK nabízí studijní programy učitelské i neučitelské. Výuka probíhá nejen na budově Pedagogické fakulty, ale také v prostorách Filozofické a Přírodovědecké fakulty.

Nabídka studijních programů: editovat

Bakalářské studijní programy: editovat

Programy se “zaměřením na vzdělávání“:

 • Anglický jazyk a literatura
 • Biologie (spolupráce s PřF UHK)
 • Český jazyk a literatura
 • Etická výchova
 • Francouzský jazyk
 • Fyzika (spolupráce s PřF UHK)
 • Historie (spolupráce s FF UHK)
 • Hra na nástroj
 • Hudební kultura
 • Chemie (spolupráce s PřF UHK)
 • Německý jazyk a literatura
 • Ruský jazyk a literatura
 • Sólový zpěv
 • Společenské vědy
 • Tělesná výchova
 • Výtvarna tvorba
 • Základy techniky

Cizí jazyky pro cestovní ruch: anglický, francouzský, německý, ruský

Grafická a intermediální tvorba

Jazyková a literární kultura

Náboženská výchova

Sbormistrovství chrámové hudby

Sociální komunikace v neziskovém sektoru

Sociální patologie a prevence

Sociální pedagogika - etopodická zařízení

Speciální pedagogika

Textilní design nebo Textilní tvorba

Transkulturní komunikace

Učitelství praktického vyučování

Učitelství pro mateřské školy

Magisterské studijní programy: editovat

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Magisterské navazující studijní programy: editovat

Pedagogika předškolního věku - děti se speciálními potřebami

Sociální pedagogika

Transkulturní komunikace

Učitelství pro 2. stupeň základní školy (stejné předměty jako “se zaměřením na vzdělávání“)

Učitelství pro střední školy (stejné předměty jako “se zaměřením na vzdělávání“)

Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv

Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy a střední školy

Doktorské studijní programy: editovat

Hudební teorie a pedagogika

Kulturní a duchovní studia

Reference editovat

 1. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-10-14]. Identifikátor záznamu 143434 : universita – pedagogická fakulta. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 

Externí odkazy editovat