Věta o střední hodnotě diferenciálního počtu – Další jazyky