Socialistická revoluce

Socialistická revoluce (případně proletářská revoluce či komunistická revoluce) je podle marxistů revoluce, která odstraňuje kapitalismus a ustavuje vládu proletariátu. Takováto revoluce je základním předpokladem toho, aby mohl být vybudován komunismus. Marx měl za to, že musí jít o světovou revoluci, tedy převrat provedený ve všech průmyslově vyspělých zemích naráz. Naopak Stalin a jiní pozdější teoretici považovali za možné vybudovat socialismus v jedné zemi a celosvětové vítězství komunismu dosáhnout později. Předstupněm proletářské revoluce měla podle marxistů být buržoazní revoluce, jež odstraní feudalismus.

Seznam revolucí editovat