Seznam těšínských knížat

seznam na projektech Wikimedia

Těšínské knížectví vzniklo roku 1290 rozdělením těšínsko-osvětimsko-ratibořického panství (1281–1290). Knížectví bylo až do roku 1653 pod piastovskou vládou, poté se stalo mezi lety 16531722 bezprostředním knížectvím, dokud ho Karel VI. neudělil lénem lotrinské dynastii. Knížectví se však znovu dostalo do habsburských (respektive habsbursko-lotrinských) rukou smrtí císaře Františka Štěpána roku 1765. Knížectví zaniklo v roce 1918 vznikem Československé republiky.

Znak těšínského knížectví.

Piastovci (12901653) editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
1. Měšek I. Těšínský   1252/56 1314/15 12901314/15 Syn Vladislava I. Opolského. Mezi lety 1281/82–1290 vládl se svým bratrem Přemyslem Ratibořským spojenému těšínskému, osvětimskému a ratibořskému panství.
2. Kazimír I. Těšínský   mezi 1280-90 1358[1] 1314/151358 Syn Měška I. Také kníže seveřský a bytomský.
3. Přemysl I. Noszak   mezi 1332-36 23. květen 1410[2] 13581407[3][4] Syn Kazimíra I. Také kníže seveřský, bytomský, střelecký, tošecký, olešnický, regent osvětimský.
4. Boleslav I. Těšínský   po 1363 6. květen 1431 14071431 Syn Přemysla I. Také kníže seveřský, bytomský, regent osvětimský, tošecký a střelecký.
- Eufemie Mazovská   1395/98 17. září 1447 14311447 Manželka Boleslava I. Vykonávala regentskou vládu za své nezletilé syny.
5. Václav I. Těšínský   mezi 1413-16 1474 14311468 Syn Boleslava I. Spoluvládce Těšínska do roku 1442, kdy získal těšínskou část těšínského knížectví. Také spolukníže seveřský, bytomský, stínavský a hlohovský.
5. Boleslav II. Těšínský   okolo 1428 4. říjen 1452 14311442 Syn Boleslava I. Spoluvládce Těšínska do roku 1442, kdy získal polovinu Bílska a Fryštát. Také spolukníže seveřský, bytomský, stínavský a hlohovský.
5. Vladislav Těšínsko-Hlohovský   okolo 1420 1460 14311442 Syn Boleslava I. Spoluvládce Těšínska do roku 1442, kdy získal polovinu Hlohovska a Stínavy. Také spolukníže seveřský, bytomský, stínavský a hlohovský.
5. Přemysl II. Těšínský   okolo 1420 18. březen 1477 14311477 Syn Boleslava I. Spoluvládce Těšínska do roku 1442, kdy získal polovinu Bílska a Skočov. Také spolukníže seveřský, bytomský, stínavský a hlohovský. Po smrti bratra Vladislava vládl jeho polovině Hlohovska a Stínavy. Mezi léty 1460-1477 spoluvládcem Kazimíra II.
6. Kazimír II. Těšínský   asi 1449 13. prosinec 1528 14521528 Syn Boleslava II. Do roku 1460 jen formálně, od tohoto roku spolu se strýcem Přemyslem II., od roku 1477 samostatně.
7. Václav II. Těšínský   17. listopad 1524 15181524 Syn a spoluvládce Kazimíra II.
- Jan z Pernštejna   14. listopad 1487 8. září 1548 15281545 Regent nezletilého Václava III. Adama. Do roku 1539 s Annou Braniborsko-Ansbašskou.
- Anna Braniborsko-Ansbašská   5. květen 1487 7. únor 1539 15281539 Manželka Václava II. Regentka spolu s Janem z Pernštejna.
8. Václav III. Adam Těšínský   prosinec 1524 4. listopad 1579 15281579 Syn Václava II. V roce 1545 převzal vládu nad knížectvím.
9. Fridrich Kazimír Frýštatský   1541/42 4. květen 1571 15601571 Syn a spoluvládce Václava III. Adama. Panoval na Frýštátě a Skočově, později i v Bílsku.
- Kateřina Sidonie   kolem 1550 1594 15791594 Druhá manželka Václava III. Adama. Regentka za svého syna Adama Václava.
10. Adam Václav Těšínský   12. prosinec 1574 13. červenec 1617 15791617 Syn Václava III. Adama.
- Karel Habsburský 7. srpen 1590 28. prosinec 1624 16171624 Vratislavský biskup, niský kníže a velmistr řádu německých rytířů. Regent za Fridricha Viléma.
11. Fridrich Vilém Těšínský   9. listopad 1601 19. srpen 1625 16171625 Syn Adama Václava. Poslední mužský příslušník piastovské těšínské větve.
12. Alžběta Lukrécie Těšínská   1. červen 1599 19. květen 1653 16251653 Sestra Fridricha Viléma. Poslední Piast na těšínském trůně.

Habsburkové (16531722) editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
13. Ferdinand IV.   8. září 1633 9. červenec 1654 16531654 Knížetem těšínským z titulu českého krále.
14. Ferdinand III.   13. července 1608 2. dubna 1657 16541657 Knížetem těšínským z titulu českého krále. Podruhé na českém trůně.
15. Leopold I.   9. červenec 1640 5. květen 1705 16571705 Knížetem těšínským z titulu českého krále.
16. Josef I.   26. červenec 1678 17. duben 1711 17051711 Knížetem těšínským z titulu českého krále.
17. Karel VI.   1. říjen 1685 20. říjen 1740 17111722 Knížetem těšínským z titulu českého krále.

Lotrinští (17221765) editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
18. Leopold Josef Lotrinský   11. září 1679 27. březen 1729 17221729 Také vévoda lotrinský.
19. František Štěpán Lotrinský   8. prosinec 1708 18. srpen 1765 17291765 Také císař římský.

Habsbursko-lotrinští (17651918) editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
20. Josef II.   13. březen 1741 20. únor 1790 17651766 Také římský císař, král český a uherský.
21. Marie Kristina Habsbursko-Lotrinská   13. květen 1742 24. červen 1798 17661798 Sestra Josefa II. Vládla spolu se svým manželem Albertem Kazimírem Sasko-Těšínským.
21. Albert Kazimír Sasko-Těšínský   11. červenec 1738 10. únor 1822 17661822 Manžel a spoluvládce Marie Kristiny. Po její smrti vládl samostatně.
22. Karel Ludvík Rakousko-Těšínský   5. září 1771 30. duben 1847 18221847 Syn císaře Leopolda II.
23. Albrecht Fridrich Rakousko-Těšínský   3. srpen 1817 2. únor 1895 18471895[5] Syn Karla Ludvíka.
24. Fridrich Rakousko-Těšínský   4. červen 1856 30. prosinec 1936 18951918 Poslední těšínský kníže. Syn arcivévody Karla Ferdinanda.

Reference editovat

  1. BORÁK, Měčislav; GAWRECKI, Jan. Nástin dějin Těšínska. Ostrava: Advertis, 1992. 263 s. S. 21. 
  2. FUKALA, Radek. Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740. České Budějovice: Veduta, 2007. 344 s. ISBN 978-80-86829-23-4. S. 108. 
  3. FUKALA, Radek. Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740. České Budějovice: Veduta, 2007. 344 s. ISBN 978-80-86829-23-4. S. 107. 
  4. BORÁK, Měčislav; GAWRECKI, Jan. Nástin dějin Těšínska. Ostrava: Advertis, 1992. 263 s. S. 21. 
  5. ŽÁČEK, Rudolf. Dějiny Slezska v datech. Praha: Libri, 2004. 546 s. ISBN 978-80-7277-172-1. S. 484. Dále jen Dějiny Slezska v datech. 

Literatura editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Książęta cieszyńscy na polské Wikipedii.