Seznam savojských panovníků

seznam na projektech Wikimedia

Seznam savojských panovníků zahrnuje osoby postupně vládnoucí v Savojském hrabství a později Savojském vévodství, zahrnuje ale také vévody vládnoucí jako krále Sardinie.

Původní znak Savojských hrabat
Původní znak Savojských hrabat
Pozdější znak Savojska
Pozdější znak Savojska

Savojská hrabata (1003–1416)

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Savojské hrabství.

Savojské hrabství vzniklo v roce 1003 pod vládou hrabat z rodu Savojských a zaniklo v roce 1416, kdy bylo pod vládou stejného rodu povýšeno na vévodství císařem Zikmundem Lucemburským.

Savojští vévodové (1416–1730)

editovat
 
Znak savojského vévodství (1563)
Podrobnější informace naleznete v článku Savojské vévodství.

Savojské hrabství bylo v roce 1416 povýšeno na vévodství císařem Zikmundem Lucemburským a již nezahrnovalo pouze původní Savojsko, ale i velkou část dnešního Piemontu. Kromě vlastního Savojska zahrnovalo vévodství také území Údolí Aosty, Piemont a Nice.

V roce 1860 bylo původní území Savojska odstoupeno spolu s Nice Francii, za záruku bezpečnosti a uznání sjednocené Itálie.

 
Znak savojského vévodství (1630)

Savojští vévodové vládnoucí jako králové Sardinie (1720–1861)

editovat
 
Erb Sardinských králů
Podrobnější informace naleznete v článcích Království Sardinie a Seznam sardinských panovníků.

V roce 1714 Španělsko ztratilo Sardinské království ve prospěch rakouské monarchie, která zas území roku 1720 vyměnila se savojským vévodou za Sicilské království, které získal. Území dostalo (znovu) název Sardinské království, i když mu vládla savojská dynastie a jeho centrem byl Piemont a hlavní město Turín. Hlavní území království tedy tvořily Savojsko, Piemont, Sardinie a Monteferrat.

Po smrti krále Karla Felixe v roce 1831 nastoupil na sardinsko-piemontský trůn Karel Albert Sardinský z vedlejší rodové linie a to větve Savojsko-Carignanské. Stalo se to poté co smrtí Karla Felixe vymřela hlavní linie rodu.

Dne 18. února 1861 hrabě Camillo Cavour vyhlásil zřízení Italského království, skládajícího se ze severní i jižní Itálie. Král Viktor Emanuel II. Piemontsko-sardinský ze Savojské dynastie byl prohlášen italským králem.

Větev Savojsko–Carignanská

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat