Seznam prezidentských vet Miloše Zemana

seznam na projektech Wikimedia

Prezidentské veto je v právním řádu České republiky jednou z absolutních pravomocí prezidenta republiky, která vyplývá z článku 50 Ústavy ČR. Prezident má možnost s odůvodněním vrátit zákon schválený parlamentem zpět k novému projednání (suspenzivní veto). Poslanecká sněmovna může setrvat na původním návrhu zákona a přehlasovat prezidentské veto nadpoloviční většinou všech poslanců.

Podpis Miloše Zemana
Podpis Miloše Zemana

Třetím prezidentem v historii samostatné České republiky byl Miloš Zeman. Toto je chronologicky řazený seznam zákonů vrácených prezidentem Milošem Zemanem v průběhu jeho funkčního období od 8. března 2013[p 1] do 8. března 2023.

Postoj k pravomoci veta

editovat

V předvolebních rozhovorech Miloš Zeman uváděl, že by chtěl vetovat zákony co nejméně, především jen legislativní zmetky. Přednostně by chtěl své námitky vznášet při zasedáních vlády a v parlamentu. Praxi, kdy jeho předchůdci ve výjimečných případech některé zákony nevetovali, ale ani nepodepsali, označil za alibismus nedůstojný úřadu prezidenta, ke kterému by se nechtěl uchýlit.[1][2] Obdobný postoj k vetu znovu zopakoval ve svém projevu k senátorům proneseném již po svém nástupu do funkce, 21. března 2013.[3]

V lednu 2019 v rozhovoru pro deník Blesk Zeman uvedl, že by si přál, aby pro přehlasování prezidentského veta byla nutná kvalifikovaná většina 120 místo dosavadních 101 hlasů v Poslanecké sněmovně.[4]

Chronologický přehled

editovat

Poslanecká sněmovna PČR, 6. volební období 2010–2013

editovat

Poslanecká sněmovna zahájila činnost na své ustavující schůzi 22. června 2010.[5] I když se vítěznou stranou stala ČSSD s 56 poslaneckými mandáty, premiér Petr Nečas (ODS) sestavil zpočátku relativně silnou většinovou koaliční vládu s TOP 09 a Věcmi veřejnými. Později, po rozštěpení Věcí veřejných, tuto stranu ve vládě vystřídala jedna z jejích frakcí, nově založená strana LIDEM. Dne 8. března 2013 nahradil Václava Klause v úřadu Miloš Zeman, zvolený v lednu v první přímé volbě českého prezidenta.[6] Po vypuknutí aféry kolem „kauzy Nagyová“ podal premiér Nečas dne 17. června 2013 demisi.[7]

Pořadí[p 2] Datum vrácení a prezidentovo odůvodnění Zákon schválený parlamentem dne Vrácený zákon Sněmovní tisk č. Hlasování sněmovny[p 3] Vyhlášení ve Sbírce zákonů
A N Z
Vláda Petra Nečase (13. července 201010. července 2013)
1. 20130502a2. května 2013

Senát PČR obdržel a schválil vinou legislativního odboru Poslanecké sněmovny chybnou verzi zákona, která obsahovala i sněmovnou zamítnutý pozměňovací návrh. Byl tím porušen Jednací řád Poslanecké sněmovny.[8][9]

20130427a27. dubna 2013 kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 730[10] 20130514a14. května 2013
byl zamítnut,[11] vláda předložila nový návrh,[12] sněmovna jej projednala ve zrychleném režimu (sněmovní tisk č. 998[13]), senát se jím nezabýval[14] a 21. června byl vyhlášen pod č. 169/2013 Sb.[15]
1 103 51
Vláda Jiřího Rusnoka (13. července 201329. ledna 2014)
Prezident v tomto období nevetoval žádný zákon.

Poslanecká sněmovna PČR, 7. volební období 2013–2017

editovat

Poslanecká sněmovna zahájila činnost na své ustavující schůzi 25. listopadu 2013.[16] Po mimořádných volbách, v nichž zvítězila ČSSD s těsným náskokem před hnutím ANO, bylo sestavování vlády poznamenáno mimo jiné tzv. lánským pučem a později prezidentovými podmínkami vznášenými vůči vznikající vládě sociálnědemokratického předsedy Bohuslava Sobotky v koalici s ANO a KDU-ČSL.[17] Zeman odmítal kritiku, že by obstrukcemi záměrně prodlužoval působení „úřednické“ či „prezidentské“ vlády Jiřího Rusnoka.[18][19] Prezident vládu nakonec jmenoval dne 29. ledna 2014.[20] Přestože se Sobotkova vláda i nadále potýkala s tlakem prezidenta i vnitřním pnutím mezi koaličními partnery, které vyvrcholilo vynuceným odchodem Andreje Babiše z postu ministra financí krátce před volbami, podařilo se jí dokončit celé čtyřleté funkční období.[21][22][23]

Pořadí[p 2] Datum vrácení a prezidentovo odůvodnění Zákon schválený parlamentem dne Vrácený zákon Sněmovní tisk č. Hlasování sněmovny[p 3] Vyhlášení ve Sbírce zákonů
A N Z
Vláda Bohuslava Sobotky (29. ledna 201413. prosince 2017)
2. 20141008a8. října 2014

Prezident odkázal na svůj projev ve sněmovně, v němž mimo jiné odmítl tzv. politické náměstky. Vyjádřil i ústavněprávní pochybnosti k nestandardní proceduře jeho projednávání ad.[24][25][26][p 4]

20141001a1. října 2014 o státní službě 71[31] 20141024a24. října 2014
byl přijat[32]
20141106a6. listopadu 2014
234/2014 Sb.[33]
Prezident podal 7. listopadu 2014 návrh Ústavnímu soudu na zrušení zákona, ten však 30. června 2015 zrušil jen jedno jeho ustanovení, jinak návrh zamítl.[34]
123 12 31
3. 20141008a8. října 2014

Zákon by dle prezidenta znamenal faktickou likvidaci „lesních školek“. Navíc je nepřípustně retroaktivní – obsahuje ustanovení, dle kterého by nabýval účinnosti ještě před vyhlášením ve Sbírce zákonů.[35][36]

20140923a23. září 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 82[37] 20141104a4. listopadu 2014
byl přijat,[38]
vládní koalice přislíbila rychlou novelu, která by řešila výtku ohledně „lesních školek“.[39]
20141114a14. listopadu 2014
247/2014 Sb.[40]
101 55 11
4. 20160504a4. května 2016

Prezident přejal argumentaci Svazu měst a obcí, odmítl změnu spádových obvodů mateřských škol a přijímání už 2letých dětí do nich.[41][42]

20160420a20. dubna 2016 kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 611[43] 20160524a24. května 2016
byl přijat[44]
20160608a8. června 2016
178/2016 Sb.[45]
106 64 6
5. 20161219a19. prosince 2016

Ustanovení § 4a až 4c zákona, která omezují některé veřejné funkcionáře v podnikání, podle prezidenta nepřiměřeně zasahují do svobod jednotlivce a jeho základních práv a jejich prostřednictvím má být ovlivněna volná soutěž politických stran.[46][47]

20161129a29. listopadu 2016 kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tzv. „lex Babiš“) 564[48] 20170111a11. ledna 2017
byl přijat[49][50]
20170125a25. ledna 2017
14/2017 Sb.[51]
Prezident podal v polovině února 2017 návrh Ústavnímu soudu na zrušení části zákona,[52] další návrh podali později poslanci ANO.[53] Soud 18. února 2020 návrhy zamítl.[54][55]
129 49 7
6. 20161220a20. prosince 2016

Prezident nesouhlasil s  přeřazením novin a časopisů do druhé snížené sazby DPH, protože by to mělo dopad na státní rozpočet a zvýšení jejich prodejnosti tímto způsobem pokládal za nereálné.[56]

20161214a14. prosince 2016 kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 596[57] 20170110a10. ledna 2017
byl přijat[58]
20170214a14. února 2017
33/2017 Sb.[59]
133 30 19
7. 20170310a10. března 2017

Prezident se obával o  omezování a dlouhodobě úplné potlačení zájmů obcí a obyvatel, návštěvníků a dalších subjektů působících v národním parku Šumava.[60][61][p 5]

20170301a1. března 2017 kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 501[62] 20170404a4. dubna 2017
byl přijat[65]
20170420a20. dubna 2017
123/2017 Sb.[66]
117 18 14
Dne 5. května 2014 prezident Zeman také uvedl, že vetuje senátní návrh zákona o Národním parku Šumava, bude-li parlamentem schválen.[67] Poslanecká sněmovna návrh obdržela počátkem července a zařadila k projednání jako sněmovní tisk č. 250; návrh zákona byl v prvním čtení zamítnut.[68]

Dne 21. srpna 2014 také uvedl podmínky, při jejichž splnění by nevetoval návrh zákona o státním rozpočtu. Rozhodujícími kritérii měly být vyšší růst investic než růst spotřeby domácností a větší růst spotřeby domácností než růst spotřeby vlády.[69]

Dne 1. prosince 2014 uvedl, že by vetoval zákon, kterým by zákonodárci navýšili své, čtyři roky zmrazené, platy o 14,4%, pokud by byl parlamentem schválen.[70] Sněmovna 5. prosince schválila zvýšení o pouhá 2,9 %.[71]

Poslanecká sněmovna PČR, 8. volební období 2017–2021

editovat

Poslanecká sněmovna zahájila činnost na své ustavující schůzi 20. listopadu 2017. Prezident jmenoval koaliční vládu vedenou Andrejem Babišem z hnutí ANO dne 13. prosince 2017.

Pořadí[p 2] Datum vrácení a prezidentovo odůvodnění Zákon schválený parlamentem dne Vrácený zákon Sněmovní tisk č. Hlasování sněmovny[p 3] Vyhlášení ve Sbírce zákonů
A N Z
První vláda Andreje Babiše (13. prosince 201727. června 2018)
Prezident v tomto období nevetoval žádný zákon.[72]
Druhá vláda Andreje Babiše (27. června 201817. prosince 2021)
Prezident v tomto období nevetoval žádný zákon.[72]

V lednu 2019 se vyjádřil, že by vetoval zákon umožňující manželství stejnopohlavních párů, který v té době projednávala Poslanecká sněmovna PČR.[73] Zákon byl v dubnu 2021 schválen v 1. čtení,[74] do konce volebního období už však legislativním procesem neprošel.

Počátkem prosince 2020 prezident pohrozil vetováním tzv. daňového balíčku kvůli svému nesouhlasu se zvýšením slevy na poplatníka i s tím, že v zákoně nebyla uvedena dvouletá doba platnosti upravených daňových sazeb, jejichž dočasnost vyjednali s prezidentem vládní zástupci.[75] Před koncem roku zákon postoupil bez svého podpisu, podle vlastního vyjádření jej však nevetoval.[76][77] Tento krok někteří zákonodárci považovali za sporný,[78] ústavní právník Jan Kysela takovou praxi označil za protiústavní.[79] Skupina senátorů poté zákon napadla u Ústavního soudu, který potvrdil, že prezident nepostupoval v souladu s Ústavou, na platnost zákona to však dle něj nemělo vliv.[80]

Poslanecká sněmovna PČR, 9. volební období 2021–

editovat

Poslanecká sněmovna zahájila činnost na své ustavující schůzi 8. listopadu 2021. Prezident jmenoval koaliční vládu vedenou občanským demokratem Petrem Fialou dne 17. prosince 2021.

Pořadí[p 2] Datum vrácení a prezidentovo odůvodnění Zákon schválený parlamentem dne Vrácený zákon Sněmovní tisk č. Hlasování sněmovny[p 3] Vyhlášení ve Sbírce zákonů
A N Z
Vláda Petra Fialy (od 17. prosince 2021)
8. 20220808a8. srpna 2022

Prezident nesouhlasil se snížením příjmů veřejného zdravotního pojištění.[81][82]

20220727a27. července 2022 zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 166[83] 20220827a27. srpna 2022
byl přijat[84][85]
20220830a30. srpna 2022
260/2022 Sb.[86]
104 51 0
9. 20221103a3. listopadu 2022

Podle prezidenta by mohly být daňové příjmy vyšší, pokud by nejprve došlo k novele zákona o daních z příjmů.[87][88]

20221018a18. října 2022 zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 284[89] 20221115a15. listopadu 2022
byl přijat[90][91]
20221118a18. listopadu 2022
344/2022 Sb.[92]
103 79 2
10. 20221118a18. listopadu 2022

Prezident vyjádřil pochybnost o souladu zákona s požadavkem depolitizace a profesionalizace státní správy a kritizoval úpravu politických náměstků, podobně jako ve svém 2. vetu.[93][94]

20221018a18. října 2022 zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 215[95] 20221129a29. listopadu 2022
byl přijat[96]
20221209a9. prosince 2022
384/2022 Sb.[97]
103 78 1
V červnu 2022 prezident Zeman zopakoval svůj zamítavý postoj z  předchozího volebního období ohledně stejnopohlavního manželství, když byl Poslanecké sněmovně předložen návrh zákona, který by ho umožnil.[98]

Poznámky

editovat
 1. Počítáno je datum složení prezidentského slibu, nikoli datum zvolení v přímé volbě.
 2. a b c d Jde o pořadí/počet vet, což se nemusí shodovat s počtem vetovaných zákonů. V některých případech prezident vetoval současně dvojici zákonů, které byly předloženy a projednávány ve vzájemné souvislosti jako celek. Takové případy jsou započítány jako jedno veto.
 3. a b c d Hlasování sněmovny: A – hlasující pro návrh, N – hlasující proti návrhu, Z – zdrželi se hlasování. Pro přehlasování suspenzivního veta prezidenta republiky je třeba minimálně 101 poslanců.
 4. Už v polovině srpna 2014 prezident uvedl, že by mohl navržený služební zákon vetovat, pokud z něj nebudou vypuštěni tzv. političtí náměstci.[27][28] Poslanecká sněmovna návrh projednávala už od ledna téhož roku a 27. srpna jej vrátila z 3. čtení zpět do čtení druhého, v němž mohou být předkládány pozměňovací návrhy.[29][30]
 5. Vláda v červnu 2015 předložila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny rozšiřující bezzásahové zóny v národních parcích, který Poslanecká sněmovna schválila jako sněmovní tisk č. 501 až v prosinci 2016 a Senát jí v lednu 2017 návrh vrátil s pozměňovacími návrhy, které by naopak zvýšily práva obcí na území národních parků. Miloš Zeman vystoupil 21. února 2017 ve sněmovně, aby podpořil senátní návrhy změn, a při té příležitosti prohlásil, že pokud by poslanci schválili původní podobu bez úprav Senátu, zákon by vetoval.[62][63] Poslanecká sněmovna však schválila návrh zákona 1. března 2017 nadpoloviční většinou 117 hlasů.[64]

Reference

editovat
 1. KUNŠTEK, Martin. Miloš Zeman: Zákaz kouření v hospodách bych vetoval!. Britská listy [online]. 2013-01-04 [cit. 2013-03-27]. Dostupné online. 
 2. ČTK. Názory Schwarzenberga a Zemana na vybrané problémy. České noviny [online]. Česká tisková kancelář, 2013-01-12 [cit. 2013-03-27]. Dostupné online. Webový archiv [1]. ISSN 1213-5003. 
 3. HUSÁROVÁ, Lucie; KOZMOVÁ, Kateřina; NOVÁČEK, Petr; HARTMAN, Petr. Miloš Zeman promluvil k senátorům. Navrhl změnu volebního zákona. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2013-03-21 [cit. 2016-12-19]. Dostupné online. 
 4. HLAVÁČOVÁ, Veronika. Zeman chce silnější pravomoc v otázce veta. ‚Česko by to posunulo k prezidentskému systému,‘ řekl ministr. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2019-01-20 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 5. PČR, PS 2010-: Stenoprotokoly: Pořad 1. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 6. Novinky, Právo. ON-LINE: Miloš Zeman složil slib a ujal se úřadu prezidenta. Novinky.cz [online]. 2013-3-8 [cit. 2013-3-8]. Dostupné online. 
 7. Volby zatím ne? Prezident požádal Nečase, aby kabinet vládl do jmenování nové vlády. iHNED.cz [online]. 2013-06-17 [cit. 2013-06-17]. Dostupné online. 
 8. Stanovisko prezidenta k tisku 730/0 [PDF online]. 2013-05-02 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 9. BURIANOVÁ, Hana. Prezident vetoval novelu zákona o odpadech [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2013-05-02 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 10. Sněmovní tisk č. 730 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 11. Záznam o 93. hlasování 53. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20130514a14. května 2013, o novele zákona o odpadech.
 12. Novinky; ČTK. Zeman poprvé použil veto, nepodepsal novelu o odpadech. Novinky.cz [online]. 2013-05-02 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 13. Sněmovní tisk č. 998 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 14. USNESENÍ SENÁTU z 10. schůze, konané dne 16. května 2013 [online]. Senát PČR, 2013-05-16 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 15. Zákon č. 169/2013 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
 16. PČR, PS 2010-: Stenoprotokoly: Pořad 1. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2014-02-17]. Dostupné online. 
 17. KOPECKÝ, Josef. Zeman má připomínky ke kandidátům do vlády ze všech stran koalice. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2014-01-07 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 18. VÁLKOVÁ, Hana. Politoložka: Ocitáme se na hranici ústavnosti, Zeman by neměl váhat. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2014-01-07 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 19. TŘEČEK, Čeněk. Zeman: Sobotku jmenuji v řádu dnů, vláda bude do konce ledna. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2014-01-09 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 20. KOPECKÝ, Josef; JIŘIČKA, Jan. Zeman jmenoval Sobotkovu vládu. Utahoval si z textu jeho návrhu. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2014-01-29 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 21. PEHE, Jiří. Jiří Pehe: Před šesti lety vznikla Sobotkova vláda. Vyvedla zemi z krize. ČRo Plus [online]. Český rozhlas, 2020-02-06 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 22. SKALICKÝ, Jaroslav. Konec Sobotkovy vlády. Jeho kabinet v demisi, on sám se stahuje do ústraní a střídá jej Babiš. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-11-29 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 23. KOTTOVÁ, Anna (ako). Zeman přijal demisi Sobotky vlády. Fungovat má do jmenování Babišova kabinetu. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-12-05 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 24. Stanovisko prezidenta k tisku 71/0 [PDF online]. 2014-10-08 [cit. 2014-10-08]. Dostupné online. 
 25. OVČÁČEK, Jiří. Prezident vetoval zákon o státní službě [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2014-10-08 [cit. 2014-10-08]. Dostupné online. 
 26. ČT24, ČTK. Prezident vetoval novelu služebního zákona. Česká televize [online]. 2014-10-08, rev. 2014-10-08 [cit. 2014-10-08]. Dostupné online. 
 27. ČTK. Zeman asi bude kvůli politickým náměstkům vetovat služební zákon. České noviny.cz [online]. 2014-08-16 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 28. ČTK. Když nebudou političtí náměstci, Zeman služební zákon nevetuje. České noviny.cz [online]. 2014-08-18 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 29. Stenografický zápis 12. schůze, 27. srpna 2014 [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2014-08-27 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 30. Usnesení Poslanecké sněmovny z 12. schůze 27. srpna 2014 [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2014-08-27 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 31. Sněmovní tisk č. 71 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 32. Záznam o 59. hlasování 19. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20141024a24. října 2014, o zákonu o státní službě.
 33. Zákon č. 234/2014 Sb. a usnesení Poslanecké sněmovny č. 235/2014 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 34. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 21/14, [cit. 2015-07-09]. Dostupné online.
 35. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky vetoval zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2014-10-08 [cit. 2014-10-08]. Dostupné online. 
 36. ČT24, ČTK. Zeman vetoval zákon o dětské skupině, chce zachovat lesní školky. Česká televize [online]. 2014-10-08, rev. 2014-10-08 [cit. 2014-10-08]. Dostupné online. 
 37. Sněmovní tisk č. 82 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 38. Záznam o 129. hlasování 19. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20141104a4. listopadu 2014, o zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
 39. KOPECKÝ, Josef. Dětské skupiny vzniknou, poslanci přehlasovali Zemanovo veto. iDNES.cz [online]. 2014-11-04 [cit. 2014-11-05]. Dostupné online. 
 40. Zákon č. 247/2014 Sb. a usnesení Poslanecké sněmovny č. 248/2014 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 41. ZEMAN, Miloš. Dopis prezidenta republiky předsedovi Poslanecké sněmovny ve věci veta novely školského zákona [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2016-05-04 [cit. 2016-05-04]. Dostupné online. 
 42. Domácí redakce; HRONOVÁ, Markéta. Zeman vetoval školský zákon. Vadí mu školka pro dvouleté i inkluze. Valachová je zklamaná. Aktuálně.cz [online]. Rev. 2016-05-04 [cit. 2016-05-04]. Dostupné online. 
 43. Sněmovní tisk č. 611 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 44. Záznam o 25. hlasování 47. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20160524a24. května 2016, o zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 45. Zákon č. 178/2016 Sb. a usnesení Poslanecké sněmovny č. 179/2016 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 46. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky vetoval zákon o střetu zájmů [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2016-12-19 [cit. 2016-12-19]. Dostupné online. 
 47. KOTTOVÁ, Anna; JADRNÝ, Petr. Zeman vetoval 'lex Babiš'. Je namířen na politického konkurenta, tvrdí. Český rozhlas [online]. 2016-12-19 [cit. 2016-12-19]. Dostupné online. 
 48. Sněmovní tisk č. 564 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 49. NEPRAŠOVÁ, Veronika; BARTONÍČEK, Radek. Lex Babiš bude platit, poslanci po průtazích přehlasovali Zemana. Jsou to zoufalci, řekl šéf ANO. Aktuálně.cz [online]. 2017-01-11 [cit. 2017-01-11]. Dostupné online. 
 50. Záznam o 21. hlasování 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20170111a11. ledna 2017, o zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 51. Zákon č. 14/2017 Sb. a usnesení Poslanecké sněmovny č. 15/2017 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 52. ČTK. 'Lex Babiš' je protiústavní, tvrdí prezident Zeman. Zákon napadl u Ústavního soudu. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-02-14 [cit. 2022-11-08]. Dostupné online. 
 53. ČTK; ČRo. Ústavní soud obdržel další návrh na zrušení lex Babiš. Po Zemanovi ho podalo ANO. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-03-09 [cit. 2022-11-08]. Dostupné online. 
 54. ČTK; Seznam Zprávy. Lex Babiš se nezmění, Ústavní soud zamítl návrhy Zemana i poslanců ANO. Seznam Zprávy [online]. 2020-02-18 [cit. 2022-11-08]. Dostupné online. 
 55. ČTK; domácí redakce. Ústavní soud posvětil zákon o střetu zájmů, který Babišovi zkomplikoval podnikání. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2020-02-18 [cit. 2022-11-08]. Dostupné online. 
 56. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky vetoval zákon o dani z přidané hodnoty [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2016-12-20 [cit. 2016-12-20]. Dostupné online. 
 57. Sněmovní tisk č. 596 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 58. Záznam o 16. hlasování 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20170110a10. ledna 2017, o zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 59. Zákon č. 33/2017 Sb. a usnesení Poslanecké sněmovny č. 34/2017 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 60. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky vetoval zákon o ochraně přírody a krajiny [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2017-03-10 [cit. 2017-03-17]. Dostupné online. 
 61. ČTK. Zeman vetoval novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Vadí mu nepřiměřená absolutizace environmentálních hledisek. Ekolist.cz [online]. 2017-03-10 [cit. 2017-03-16]. Dostupné online. 
 62. a b Sněmovní tisk č. 501 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 63. ČTK. Zeman se postavil proti zvětšování bezzásahových zón na Šumavě. Lidovky.cz [online]. 2017-02-21 [cit. 2017-02-21]. Dostupné online. 
 64. Stenoprotokoly › 55. schůze › Středa 1. března 2017 [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2017-03-01 [cit. 2017-03-17]. Dostupné online. 
 65. Záznam o 45. hlasování 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20170404a4. dubna 2017, o novele zákona o ochraně přírody a krajiny.
 66. Zákon č. 123/2017 Sb. a usnesení Poslanecké sněmovny č. 124/2017 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 67. ČTK. Zeman chce vetovat senátní návrh zákona o NP Šumava. České noviny.cz [online]. 2014-05-05 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 68. Sněmovní tisk č. 250 v archivu 7. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 69. ČTK. Zeman vyjmenoval podmínky, za nichž nebude vetovat návrh rozpočtu. České noviny.cz [online]. 2014-08-21 [cit. 2014-09-02]. Dostupné online. 
 70. WIRNITZER, Jan; DANĚK, Jan. Zvýšení platů politiků o 14,4 % chce Zeman vetovat. Nenažranost, řekl. iDNES.cz [online]. 2014-12-01 [cit. 2014-12-02]. Dostupné online. 
 71. ČT24. Dohady končí. Platy politiků vzrostou o necelá tři procenta. Česká televize [online]. 2014-12-05 [cit. 2014-12-05]. Dostupné online. 
 72. a b SPURNÝ, Jaroslav. Babišovi by to Zeman neudělal. Týdeník Respekt [online]. Economia, 2022-11-03 [cit. 2022-11-08]. Dostupné online. 
 73. ČTK. Uzákonění manželství homosexuálů by prezident vetoval. Zváží ocenění pro Piťhu. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2019-01-10 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 74. ZRŮST, Tomáš; ŠELEPOVÁ, Eva. Uzákonění sňatků homosexuálů prošlo v prvním čtení. Schválení předcházela ostrá debata poslanců. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2021-04-29 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 75. JADRNÝ, Petr (pj); ČTK. Prezident Zeman bude vetovat daňový balíček. Vadí mu slevy na poplatníka i chybějící doba platnosti. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2020-12-01 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 76. ČTK. Zeman považuje daňový balíček za ‚projev snížené míry odpovědnosti‘. Zákon vrátil bez podpisu. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2022-12-29 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 77. ČTK. Prezident v dopise Vondráčkovi potvrdil, že daňový balíček nevetoval. Do sněmovny ho poslal bez podpisu. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2020-12-31 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 78. ČTK. Poslanci ČSSD budou jednat o daňovém balíčku s dalšími stranami. Chtějí přezkum Zemanova dopisu. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2020-12-30 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 79. ŠTERCHOVÁ, Věra; ŠTORKÁN, Martin (sto). Zeman veto vyjádřit nechtěl, myslí si právník Kysela. Nepodepisování zákonů považuje za protiústavní. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2020-12-30 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 80. ČTK. Daňový balíček platí i bez Zemanova podpisu. Senátoři neuspěli s návrhem na zrušení u Ústavního soudu. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2021-06-29 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
 81. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky vetoval zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2022-08-08 [cit. 2022-08-08]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-08-08. PDF online [2]. 
 82. KOTTOVÁ, Anna (ako); ČTK. Prezidentské veto. Zeman odmítl zákon ohledně snížení plateb za státní pojištěnce. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2022-08-08 [cit. 2022-11-04]. Dostupné online. 
 83. Sněmovní tisk č. 166 v archivu 9. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 84. Záznam o 78. hlasování 33. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20220827a27. srpna 2022, Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění.
 85. ČTK. Stát sníží platby za zdravotnictví pro důchodce, děti a studenty, poslanci přehlasovali Zemanovo veto. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2022-08-27 [cit. 2022-11-04]. Dostupné online. 
 86. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
 87. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky vetoval zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2022 [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2022-11-03 [cit. 2022-11-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-11-03. PDF online [3]. 
 88. TOMÁŠEK, Vojtěch; TŘEČEK, Čeněk (cen); ČTK. Prezident Zeman vetoval novelu rozpočtu na letošek. Vadí mu nižší příjmy. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2022-11-03 [cit. 2022-11-04]. Dostupné online. 
 89. Sněmovní tisk č. 284 v archivu 9. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 90. Záznam o 21. hlasování 45. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20221115a15. listopadu 2022, Novela státního rozpočtu na rok 2022.
 91. ČTK. Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Zemana a schválila novelu rozpočtu na letošní rok. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2022-11-15 [cit. 2022-11-18]. Dostupné online. 
 92. Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
 93. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky vetoval zákon o státní službě [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2022-11-18 [cit. 2022-11-18]. Dostupné online. 
 94. ČTK. Zeman vetoval novelu služebního zákona, kritizuje úpravu politických náměstků. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2022-11-18 [cit. 2022-11-18]. Dostupné online. 
 95. Sněmovní tisk č. 215 v archivu 9. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 96. Záznam o 4. hlasování 47. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20221129a29. listopadu 2022, Novela zákona o státní službě.
 97. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
 98. ČTK. Zeman odmítá manželství osob stejného pohlaví. ‚Takový zákon budu vetovat,‘ řekl. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2022-06-07 [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat