Seznam opatů premonstrátského kláštera v Praze na Strahově

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam opatů Strahovského kláštera (Královské kanonie premonstrátů na Strahově), nejstaršího premonstrátského kláštera v Čechách, se sídlem na Strahově v Praze.

Znak Strahovského kláštera

Seznam editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Svazek IX. Domažlicko a Klatovsko. Praha: František Šimáček, 1893. 268 s. Dostupné online. Kapitola Čachrov tvrz, s. 266. 

Literatura editovat

  • BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. Díl II. svazek 1. Řeholní kanovníci. Praha: Libri, 2003. 215 s. ISBN 80-7277-086-1. S. 75–86.