Seznam lotrinských vévodů

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam panovníků Lotrinského vévodství.

Erb lotrinských vévodů

Lotrinští vévodové editovat

Wigerich lotrinský (Wigerichovci).

Dolnolotrinští vévodové editovat

Jelikož dolnolotrinští vévodové častokrát ovládali také další panství, docházelo k častým změnám

Hornolotrinští vévodové editovat

Wigerichovci editovat

Dynastie Barská:

Verdunská dynastie:

Matfriede, Dynastie Châtenois editovat

Lotrinští vévodové editovat

Mladší dynastie Anjou editovat

 
Erb lotrinských vévodů z rodu Anjou
 
Erb lotrinských vévodů z rodu Anjou
 
Erb lotrinských vévodů z rodu Vaudémont

Dynastie Vaudémont, dynastie lotrinská editovat

 • René II., 1473–1508
 • Antonín II., 1508–1544, jeho syn
 • František I., 1544–1545, jeho syn
 • Karel III., 1545–1608, jeho syn
 • Jindřich II., 1608–1624, syn Karla III.
 • Nikola, 1624 až 21. listopadu 1625, † 1657, jeho dcera
 • Karel IV., její manžel, od roku 1624 (uxor nomine),
 • František II., 21.–26. listopadu 1625, bratr Jindřicha II., vévoda po usnesení generálních stavů, po pěti dnech abdikoval
 • Karel IV., od 26. listopadu 1625 svým právem, 19. ledna 1634 abdikoval, syn Františka II.
 • v letech 1634 až 1697 vévodství lotrinskému vládne král Francie, střídavě prostřednictvím dosazených vévodů, jindy přímo
 • Mikuláš František, 19. ledna až 1. duben 1634, bratr Karla IV.
 • 1634–1641 francouzská okupace
 • Karel IV., duben až červenec 1641 (podruhé)
 • 1641–1659 francouzská okupace
 • Karel IV., 1659–1670 (potřetí), 1670–1675 titulárně
 • 1670–1697 francouzská okupace
 • Karel V., 1675–1690, syn Mikuláše II., titulární vévoda
 • Leopold, 1690–1697 (titulární vévoda), 1697–1729 jako výsledek míru z Rijswijku vévodou
 • František III. Štěpán, 1729–1736, 1736 velkovévoda toskánský, 1745 jako František I. císař Sv. říše římské, manžel Marie Terezie.

Po skončení války o polský trůn přinesla vídeňská mírová smlouva tuto dohodu: kandidát za francouzskou stranu, Stanislav I. Leszczyński, se vzdává polské koruny a za to dostává Lotrinsko, oproti tomu se František Štěpán zříká Lotrinska a získává Toskánsko. Dále bylo dojednáno, že území po smrti Leszczyńského připadne Francii, což se stalo roku 1766. Sňatkem Františka Štěpána s Marií Terezií, dědičkou domu Habsburků, vzniká roku 1736 habsbursko-lotrinská dynastie.

Poznámky editovat

 1. V 16. století se lotrinští dějepisci pokusili povýšit legitimitu lotrinských vévodů skrze přímé spojení s Karlovci. Proto označovali roku 991 zesnulého vévodu Karla Dolnolotrinského jako Karla I. a počítání vévodů (horno)lotrinských tohoto jména jako Karel II. Toto řazení se zachovalo dodnes.

Odkazy editovat

Externí odkazy editovat

Související články editovat