Konrád Rudý

lotrinský vévoda (944–953)

Konrád řečený Rudý (kolem 92210. srpna 955) byl vévodou lotrinským a zetěm pozdějšího císaře Oty I. Konrád byl významnou osobností východofranské říše v polovině 10. století a předkem císařů ze sálské dynastie. Padl v bitvě na Lešském poli proti maďarským nájezdníkům.

Konrád Rudý
Lehel Gesta Hungarorum kurtje kuertje horn.jpg
Narození Desetiletí od 920
Úmrtí 10. srpna 955
Lechfeld
Příčina úmrtí zabitý v boji
Místo pohřbení Worms Cathedral
Manžel(ka) Liutgarda Saská
Děti Ota I. Korutanský
Rodiče Werner
Příbuzní Jindřich Špýrský, Conrad I, Duke of Carinthia, Řehoř V. a Wilhelm I. von Straßburg (vnuci)
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Bitva na Lechu (iluminace z 15. století)

ŽivotEditovat

Konrád pocházel z franské hraběcí rodiny, jejíž statky byly v okolí Wormsu. Král Ota I. jej roku 944 jmenoval vévodou lotrinským za zásluhy, které si Konrád získal v boji proti Otovu povstalému bratru Jindřichovi a jeho spojencům, a, chtěje ho pevněji k sobě připoutati, dal mu roku 947 svou dceru Luitgardu za manželku. Konrád se účastnil první Otovy výpravy do Itálie a stal se roku 952 místodržitelem v Pavii. Upadnuv však brzo potom v nemilost královu, jelikož s Berengarem II. učinil nevýhodnou smlouvu, spojil se se svým švagrem Liudolfem Švábským, jenž kul pikle proti otci, a oba se vzbouřili roku 953. Z počátku dařilo se jim dosti dobře, ač Konrád ze svého vévodství byl vypuzen, když se však Konrád roku 954 spojil s Maďary, kteří právě veliký vpád do Německa učinili, spojenci počali se od nich odvraceti a Konrád musil se Otovi poddati; podržel sice své veliké statky rodinné, ale vévodství byl zbaven.

Dne 10. srpna 955 padl v boji proti Maďarům u řeky Lech, zanechavše po sobě syna Otu Wormského, potomního vévodu korutanského. Skrze Otu byl Konrád pradědem císaře Konráda II.

PoznámkyEditovat

Tento článek obsahuje text (volné dílo) z hesla „Konrad Rudý, vévoda lotrinský“ Ottova slovníku naučného.