Seznam namurských markrabat

seznam na projektech Wikimedia

Seznam namurských markrabat zahrnuje vládce na území dnešní belgické provincie Namur.

Znak namurských hrabat a markrabat

Namur patřil většinou k Henegavskému či Flanderskému hrabství nebo k Burgundskému vévodství.


Namurská hrabata editovat

Rod z Namuru editovat

Namurská markrabata editovat

Henegavští editovat

Rod z Courtenay editovat

Lucemburkové editovat

Flanderští editovat

V roce 1421 prodal markýz Jan III. svá území burgundskému vévodovi Filipu III. Dobrému.

Burgundští editovat

Habsburkové editovat

17061714: Války o dědictví španělské

V roce 1795 bylo území v důsledku Velké francouzské revoluce připojeno k Francii, titul však nadále používali rakouští císařové.


Externí odkazy editovat