Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek ve Vršovicích

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Vršovice v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Vinohrady, Žižkov a Vršovice jsou od roku 1993 městskou památkovou zónou.[1]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kodaňská 11 (Q38192592)


Vršovice, Kodaňská 11 (01).jpg
 
Kategorie Kodaňská 11 na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100586
Pam. katalog
MIS
Vršovice Kodaňská 444/11
50°4′17,1″ s. š., 14°27′8,04″ v. d.
Pětipodlažní secesní řadový činžovní dům z roku 1904 byl postaven podle návrhu architekta Osvalda Polívky

Památkově chráněno od 8. října 2003.

Vršovická radnice (Q3935927)


Rangherka zámeček celek 2.jpg
 
Kategorie Rangherka na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100280
Pam. katalog
MIS
Vršovice Moskevská 120/21, Vršovické náměstí, Heroldovy sady
50°4′11″ s. š., 14°27′8″ v. d.
Radnice Vršovická, Rangherka, tzv. Vršovický zámeček. Objekt zvaný též zámeček vznikl postupnou přestavbou hospodářské usedlosti Rangherka z období kolem poloviny 19. století. Současná podoba dána úpravami z roku 1899.

Památkově chráněno od 12. května 2003.

Vršovická záložna (Q7943221)


Sporitelna Vrsovice.JPG
 
Kategorie Vršovická záložna na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40774/1-1675
Pam. katalog
MIS
Vršovice Vršovické náměstí 67/8
50°4′10,64″ s. š., 14°27′4,45″ v. d.
Secesní budova spořitelny z let 1911–1912 od architekta Antonína Balšánka. Fasádu pokrývá secesní štuková ornamentika včetně sochařské výzdoby a završuje ji strmý štít flankovaný dvěma postavami (mužskou a ženskou) ukončený vršovickým znakem. Za štítem ze střechy vystupuje věžička. Interieru dominuje velká hala s železnou prosklenou střechou s nástěnnou malbou Budování blahobytu v čele od J. Obrovského. K budově náleží také dvojice sloupů s orly. Na Výzdobě záložny se podíleli J. Pekárek, A. Hlava, L. Šaloun, J. Úprka, J. Mařatka.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kostel svatého Mikuláše (Q12030948)


Vršovice kostel sv. Mikuláše 5.jpg
 
Kategorie Church of Saint Nicholas (Vršovice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40767/1-1672
Pam. katalog
MIS
Vršovice Vršovické náměstí, pp. 1, 2
50°4′9,62″ s. š., 14°27′6,74″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše byl vystavěn na počátku 18. století na místě staršího gotického kostela, před nímž zde stála románská kaple. Roku 1894 byl kostel prodloužen.
 • kostel; jednolodní stavba s obdélnou lodí a trojbokým presbytářem s věží při jeho severní straně. Věž je ukončena cibulí s lucernou.
 • socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1725, při severní straně kostela; původně stávala na hřbitově.
 • nika s mříží
 • reliéfní výzdoba
 • náhrobek severní
 • náhrobek jižní

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Fara (Q33420654)


Vršovický Mikuláš - fara.JPG
 
Kategorie Rectory in Vršovice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40768/1-1676
Pam. katalog
MIS
Vršovice Vršovické náměstí 84/6, Borodinská 84/12
50°4′8,97″ s. š., 14°27′6,63″ v. d.
Klasicistní fara z roku 1818. Fara, zahrada, tarasní zeď. Patrová stavba s valbovou střechou s prostou klasicistní fasádou. V budově kromě kromě fary byla první vršovická škola. Na jižní straně přiléhá k faře drobná zahrádka.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Pod stupni 6 (Q42165908)


Vršovice, Pod stupni 6, od vjezdu.jpg
 
Kategorie Vršovický skanzen na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41489/1-2136
Pam. katalog
MIS
Vršovice Pod stupni 144/6
50°4′5,69″ s. š., 14°27′10,17″ v. d.
Klasicistní domek, ve 2. polovině 19. století přestavěn novogoticky. Malý přízemní dům se sedlovou střechou se štítem se stupni cimbuří. Prostá stavba vesnického charakteru s klasicistním jádrem, součást původní vesnické zástavby Vršovic.

Poznámka: V MonumNetu bylo chybně označeno jako „činžovní dům“
Památkově chráněno od 23. listopadu 1990.

Pod stupni 8 (Q42166033)


Vršovice, Pod stupni 8 a 10.jpg
 
Kategorie Vršovický skanzen na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44564/1-2143
Pam. katalog
MIS
Vršovice Pod stupni 11/8
50°4′5,29″ s. š., 14°27′9,39″ v. d.
Klasicistní domek z počátku 19. století, součást původní vesnické zástavby Vršovic. Domek utopený pod svahem nízko nad Botičem. Stavba na obdélném půdorysu se zvýšeným přízemím přístupným po dřevěné pavlači, kryté přesahující střechou. Část pod střechou má laťové pobití. Střecha je polovalbová, krytá šindelem, vystupuje z ní řada vikýřů.

Památkově chráněno od 26. března 1991.

Pod stupni 10 (Q42166121)


Vršovice, Pod stupni 8 a 10.jpg
 
Kategorie Vršovický skanzen na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41540/1-2171
Pam. katalog
MIS
Vršovice Pod stupni 59/10
50°4′4,97″ s. š., 14°27′9,46″ v. d.
Menší přízemní domek z počátku 19. století, součást původní vesnické zástavby Vršovic. Prosté venkovské stavení, drobný domek stojící pod svahem u břehu Botiče. Přízemní stavba na obdélném půdorysu s valbovou střechou. Domek má zcela hladkou fasádu, kterou okončuje profilovaná korunní římsa.

Památkově chráněno od 6. dubna 1992.

Vila Jitřenka (Q11899036)


Vršovice vila Jitřenka, z ulice Pod stupni.jpg
 
Kategorie Vila Jitřenka (Vršovice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40777/1-1677
Pam. katalog
MIS
Vršovice Petrohradská 141/52
50°4′4,28″ s. š., 14°27′6,82″ v. d.
Současná patrová volně stojící klasicistní vila z roku 1738 vznikla přestavbou barokní usedlosti zvané Jitřenka. Patrová stavba na obdélném půdorysu s polovalbovou střechou. Přilehlá nezastavěná zahrada. V zadní části domu je terasa. Za domem je veliká kůlna, která není předmětem ochrany.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Tvrz Vršovice (Q33420637)


Vršovická, parkoviště u Petrohradské.jpg
 
Kategorie Vršovice Stronghold na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40772/1-1674
Pam. katalog
MIS
Vršovice Vršovická 1/29a, pův. i čp. 2 a 3, Petrohradská. Pp. 1121/1.
50°4′0,73″ s. š., 14°27′9,15″ v. d.
Tvrz

Poznámka: První zmínka z roku 1619. Tvrz středověkého původu, významně upravená na počátku 17. století a následně v 19. století. 10. března 1986 vydalo ministerstvo kultury rozhodnutí, kterým zamítlo žádost TJ Bohemians z 24. května 1983 o upuštění od památkové ochrany bývalé vodní tvrze s tím, že zároveň orgán památkové péče vyjádřil souhlas s tím, že nadzemní část tvrze je dotčena výstavbou tréninkového hřiště a přízemní část objektu zůstává zachována v terénu nasypaném v rámci výstavby hřiště. Tvrz zbourána údajně roku 1988,[2] dnes je na místě ohrazené parkoviště. Pod současným terénem se nachází torzo tvrze.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Nádraží Vršovice – staniční budova (Q1570165)


Nádraží Vršovice budova 1.jpg
 
Kategorie Praha-Vršovice (station building čp. 304) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51989/1-2301
Pam. katalog
MIS
Vršovice Ukrajinská 304/2b
50°3′53,45″ s. š., 14°26′52,22″ v. d.
Železniční stanice, z toho jen: staniční budova. Patrová staniční budova s neorenesančním tvaroslovím byla vystavěna roku 1882.

Památkově chráněno od 25. června 2002.

Nádraží Vršovice – provozní budova (Q38192581)


Praha, Vršovice, budovy u nádraží.jpg
 
Kategorie Praha-Vršovice (operational building čp. 305) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54873/1-2309
Pam. katalog
MIS
Vršovice Ukrajinská 305 (Bartoškova 305/3, na nuselské straně trati)
50°3′51,82″ s. š., 14°26′45,62″ v. d.
Železniční stanice, z toho jen: provozní budova. Provozní budova vznikla roku 1882 jako součást původního nádraží Nusle-Vršovice na dráze císaře Františka Josefa. Budova stojí od hlavní budovy nádraží šikmo přes kolejiště. Střední nižší křídlo spojuje dvě patrová obdélná křídla, odlišně upravená. Levé křídlo má fasádu členěnou římsami a nárožními pilastry, segmentově ukončená okna s šambránou a vrcholovým klenákem.Ve štítě má kruhové okno, střecha sedlová. Pravé křídlo má hladkou fasádu, patro je neseno krakorci spojenými obloučkovým vlysem.

Památkově chráněno od 9. července 2002.

Na spojce 6 (Q38192576)


Vršovice, Na spojce 6 a 4.jpg
 
Kategorie Na spojce 6 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12890/1-2206
Pam. katalog
MIS
Vršovice Na spojce 610/6
50°4′3,06″ s. š., 14°27′24,04″ v. d.
Řadový čtyřpatrový činžovní dům z počátku 20. století. Se štítovou atikou ve střední části. Fasádu člení arkýř ukončený balkonem a balkony s kovovým zábradlím v 1. patře a dále zdobí štukové reliéfní pole v duchu secesního geometrického ornamentu.

Památkově chráněno od 27. dubna 1994.

Moskevská 57 (Q38192571)


Vršovice, Moskevská 57, Slovinská 1 (01).jpg
 
Kategorie Moskevská 57 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100709
Pam. katalog
MIS
Vršovice Moskevská 262/57, Slovinská 262/1 (jihozápadní roh náměstí Svatopluka Čecha)
50°4′7,31″ s. š., 14°27′28,2″ v. d.
Výrazný nárožní pětipodlažní činžovní dům z let 1911–1912 byl postaven firmou V. Čápka. Architektura ovlivněna geometrickou sesecí a modernou. V přízemí jsou obchody, z náměstí je vstup do bývalého Waldesova muzea - kovové pobíjené dveře jsou flankovány dvěma kanelovanými třičtvrtěsloupy, na levém z nich je socha sedící ženy (jen v draperii zahalující spodní část těla) a u ní stojícího nahého chlapce - dílo Čeňka Vosmíka. Přízemí a mezanin byly upraveny pro Waldesovo muzeum (otevřeno 1918).

Památkově chráněno od 8. prosince 2003.

Kostel svatého Václava (Q2937484)


SvVaclav Vrsovice.JPG
 
Kategorie Church of Saint Wenceslaus (Vršovice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40770/1-1673
Pam. katalog
MIS
Vršovice náměstí Svatopluka Čecha, pp. 2527, 888, 2473
50°4′8″ s. š., 14°27′33″ v. d.
Konstruktivistický kostel sv. Václava z let 1929–1930 navrhl Josef Gočár. Součástí chráněného areálu je i terasa před kostelem a park na náměstí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Blok činžovních domů Ruská – Na Míčánkách – Bulharská – Tolstého (Q38192587)


Vršovice, Ruská 70 - 82.jpg
 
Kategorie Housing block Ruská - Na Míčánkách - Bulharská - Tolstého na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100935
Pam. katalog
MIS
Vršovice Ruská, Na Míčánkách, Bulharská, Tolstého, čp. 705–722
50°4′21,07″ s. š., 14°27′40,45″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů. Soubor jednotně řešených 18 blokových činžovních domů vznikl v letech 1926–1927 podle návrhu architekta Františka A. Libry. Domy jsou významným dobovým dokladem puristické architektury 20. let 20. století.
 • Ruská 705/70, Tolstého 705/24
 • Ruská 706/72
 • Ruská 707/74
 • Ruská 708/76,
 • Ruská 709/78,
 • Ruská 710/80,
 • Ruská 711/82, Na Míčánkách 711/15,
 • Na Míčánkách 712/13
 • Na Míčánkách 713/11, Bulharská 713/43,
 • Bulharská 714/41,
 • Bulharská 715/39,
 • Bulharská 716/37,
 • Bulharská 717/35,
 • Bulharská 718/33,
 • Bulharská 719/31,
 • Bulharská 720/29,
 • Bulharská 721/27, Tolstého 721/20,
 • Tolstého 722/22,

Památkově chráněno od 27. února 2004.

ReferenceEditovat

 1. Městská památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice, č. 2208, MonumNet
 2. Kuba Turek: Osmnáct tvrzí v Praze 10, Desítka.cz, 11. 4. 2012

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat