Městská památková zóna

chráněná část města, která je historicky významná

Městská památková zóna (MPZ) je památkově chráněné území v Česku, které jako památkovou zónu vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky. Jedná se o části měst, které jsou památkově nebo historicky významné. Vyšším stupněm ochrany je městská památková rezervace.

Památkově chráněné objekty a území v Česku
  • Památka
Městská památková zóna v Poličce, hradby

V dubnu 2023 se v Česku nacházelo 258 městských památkových zón.

Památková zóna

editovat

K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní památkové péče při svém rozhodování stanovit podmínky, které omezují stavební a jiné úpravy v zóně.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat
  • Vyhláška č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
  • Vyhláška č. 251/1995 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
  • Vyhláška č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.