Archeologická památková rezervace

Archeologická památková rezervace je v České republice památkově chráněné území vyhlašované nařízením vlády na souvislém území s archeologickými nálezy. Jde tedy o vyšší typ ochrany než památková zóna, která je vyhlašována vyhláškou ministerstva kultury. Nad rámec zákona jsou v České republice rozlišovány tři hlavní typy památkových rezervací – městská památková rezervace, vesnická památková rezervace a tato archeologická památková rezervace[1].

Památkově chráněné objekty v Česku

Památkové rezervace se zpravidla vyznačují kompaktní historickou zástavbou bez výrazných novodobých stavebních rušivých zásahů s velkým podílem archeologických památek. Homogenní území rezervací se obvykle vyznačují dochovaným historickým půdorysem, zástavbou v původních objemech a tvarech.

Předmětem ochrany jsou nejen jednotlivé památky na území rezervace, ale i ostatní objekty a plochy a historický půdorys sídla, prostorová a hmotová skladba, materiály apod. V České republice je k roku 2013 celkem 111 památkových rezervací, z toho 8 archeologických památkových rezervací, všechny od 60. let.[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat