Seznam ostatních památkových rezervací v Česku

seznam na projektech Wikimedia

Seznam ostatních (jiných) památkových rezervací v České republice, nezařazených do kategorie městská, vesnická ani archeologická:

Památkově chráněné objekty a území v Česku
  • Památka
Název Okres Kraj Rejstříkové
číslo
Rok
vyhlášení
Kuks, obec s přilehlým komplexem hospitálu a souborem plastik Trutnov Královéhradecký 1026 (Pk) 1971
Stará Huť v Josefském údolí u Olomučan, soubor technických památek Blansko Jihomoravský 1027 (Pk) 1971