Nařízení vlády

prováděcí právní předpis vydaný vládou

Nařízení vlády, resp. vládní nařízení je v ČR obecně závazný právní předpis, patřící mezi tzv. prováděcí předpisy, který je vydáván vládou secundum et intra legem.

Právní postavení editovat

 
Příklad nařízení vlády ČR

Pravomoc vlády vydávat nařízení vychází z čl. 78 Ústavy, který stanoví: „K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády“.[1] Postupy a pravidla schvalování nařízení vlády se řídí zejména Legislativními pravidly vlády a Jednacím řádem vlády v jejich platném znění.

Legislativní pravidla vlády mimo jiné uvádí, že:[2]

  • Zákonem nelze měnit nařízení vlády nebo vyhlášku; nařízením vlády nelze měnit vyhlášku.
  • Zákonem nelze měnit nařízení vlády nebo vyhlášku; nařízením vlády nelze měnit vyhlášku. Zákonem lze však celé nařízení vlády nebo celou vyhlášku zrušit, ruší-li se zároveň zmocnění k jejich vydání nebo v případě nařízení vlády, ruší-li se ustanovení zákona, které nařízení vlády provádí, bylo-li vydáno bez zvláštního zmocnění v zákoně k jeho vydání (viz čl. 39 odst. 5).
  • Nařízení vlády, jako prováděcí předpis k zákonu, může obsahovat pouze právní normy, které nepřekračují meze zákona, k jehož provedení je vydáno, a které tento zákon provádí. Do nařízení vlády se nepřejímají ustanovení prováděného zákona. Nařízení vlády nesmí nově upravovat věci, jejichž úprava patří do zákona. Pokud je nezbytné tyto věci upravit, je třeba navrhnout přímou novelu zákona (viz čl. 39 odst. 6).
  • Úplné znění nařízení vlády (stejně jako vyhlášky ministerstev) se vyhlašuje ve Sbírce zákonů.[3] Stane-li se nařízení vlády nebo vyhláška na základě novel nepřehledná, je třeba vydat nové nařízení vlády nebo novou vyhlášku (viz čl. 60 odst. 4).

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. In: Sbírka zákonů. 1993. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY [online]. Úřad vlády ČR [cit. 2022-11-26]. Dostupné online. 
  3. Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. In: Sbírka zákonů. 1999. Dostupné online. § 1, odst. 1, písm. d. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.

Související články editovat

Externí odkazy editovat