Seznam kulturních památek na Starém Městě – Betlémský obvod, východní část

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Staré Město v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Staré Město je od roku 1971 součástí Pražské památkové rezervace.[1]

ZSJ Betlémský obvod – východní částEditovat

Základní sídelní jednotka Betlémský obvod zaujímá území západně od ulic Na můstku a Melantrichova (prodloužená osa Václavského náměstí) a od Malého náměstí, jižně od Josefova a severně od Národní třídy. Tento seznam zahrnuje východní část tohoto území, tj. východně od ulic Na Perštýně, Husova a Valentinská.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina ve zdi (Q1329223)


 
   
38194/1-27
Pam. katalog
MIS
Staré Město Martinská (mezi čo. 4, 6, 10), pp. 344
50°4′58,91″ s. š., 14°25′11,5″ v. d.
Kostel sv. Martina ve zdi. Původem románský kostel ze 2. poloviny 12. století s četnými gotickými úpravami se nacházel v těsné blízkosti staroměstských hradeb. V roce 1784 byl kostel odsvěcen a částečně přestaven na obytný dům. V letech 1905–1906 byl rekonstruován K. Hilbertem. Trojlodní kostel se čtvercovým kněžištem s věží nad průčelní částí jižní boční lodi. Vnějšek má gotický charakter s opěráky a lomenými okny s gotickými kružbami. Na věži novorenesanční štíty. Zdivo ponecháno z větší části režné. V interiéru odhaleny části románské stavby.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Platýz (Q12353865)


 
   
38483/1-206
Pam. katalog
MIS
Staré Město Národní 416/37, Martinská 416/10, Uhelný trh 419/11
50°4′59,18″ s. š., 14°25′13,58″ v. d.
Platýz (Platejz, U Holců). Ve středověku byl na místě Platýzu palác, v dnešní přestavbě podle plánů Heinricha Hausknechta z roku 1813 jde o nejstarší činžovní dům v Praze. Stavba byla dokončena roku 1847, novodobé úpravy F. Krásného jsou z 30. let 20. století. Čtyřkřídlý dvoutraktový dům. Jižní průčelí na Národní třídě třípatrové, dostavěné 4. patro, sedmnáctiosé. Fasáda do Uhelného trhu třípatrová pětiosá. Fasáda ke kostelu sv. Martina 2x zalomená.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Národní 41 (Q31827562)


 
   
40895/1-1751
Pam. katalog
MIS
Staré Město Národní 973/41
50°4′58,88″ s. š., 14°25′16,2″ v. d.
Městský dům včetně bočního a zadního dvorního křídla. Zadní dvorní objekt při čp. 414 je v jádru renesanční. Dnešní podoba zadní části domu je dána klasicistní přestavbou J. Tredrovského z roku 1837. Přední uliční budova, postavena roku 1837 podle plánu J. Tredrovského, byla roku 1997 demolována a na jejím místě vznikla novostavba.

Památkově chráněno od roku 1975.  

Národní 43 - Perlová 10 (Q31827578)


 
   
44515/1-182
Pam. katalog
MIS
Staré Město Národní 365/43, Perlová 365/10
50°4′59,29″ s. š., 14°25′17,41″ v. d.
Měšťanský dům. Nárožní dům je novorenesanční novostavbou postavenou podle projektu Ignáce Ullmana s úpravami Františka Havla z let 1865–1866. Budova prošla v letech 1927–1930 úpravou dle plánu Václava Nekvasila, při které bylo nadstavěno 4. patro a byl zřízen průchod domem. Nárožní dům, čtyřkřídlá dispozice, lichoběžníkový půdorys. Uliční křídla dvoutraktová, do dvora jednotrakty. Hlavní čtyřpatrové průčelí s podkrovím směrem do Národní třídy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Perlová 8 (Q31827716)


 
   
38852/1-441
Pam. katalog
MIS
Staré Město Perlová 1020/8
50°5′0,24″ s. š., 14°25′16,18″ v. d.
Městský dům. Trojpatrový novorenesanční řadový dům, který byl postaven podle plánů Ignáce Ullmana a Františka Havla z let 1865–1866. Ti jsou autory i sousedního čp. 365. Šířkově orientovaný třítrakt, s nepatrně vytaženými křídly po stranách, přiléhá zprava k souběžně stavěné Ullmannově stavbě, od níž je navenek odlišen fasádou, ve všech patrech bosovanou. Třípatrový šestiosý dům je přístupný středovým portálem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlaté palmy (Q31827809)


 
   
38447/1-183
Pam. katalog
MIS
Staré Město Perlová 367/4
50°5′0,97″ s. š., 14°25′15,32″ v. d.
Městský dům U zlaté palmy. Raně barokní řadový dům z konce 17. století na místě staršího středověkého domu, který utrpěl v požáru Martinské čtvrti roku 1678. Na konci 18. století proběhla velká klasicistní přestavba, při které byl dům zvýšen o 3. patro a byla upravena i fasáda. Řadový třípatrový dům, sedmiosá fasáda, střední tři osy s plochým risalitem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Cibulků (Q11863264)


 
   
38479/1-203
Pam. katalog
MIS
Staré Město Uhelný trh 413/8, Perlová 413/2
50°5′1,39″ s. š., 14°25′14,7″ v. d.
Městský dům U Cibulků. Dům je původem gotický, kolem roku 1665 byl radikálně přestavěn patrně Martinem Luragem, objekt byl tehdy o patro zvýšen. Další úpravy jsou vrcholně barokní a klasicistní. Na severní uliční fasádě je reliéf Madony z doby kolem roku 1727. Nárožní budova. Hlavní dvoupatrové průčelí 3+2 osy, ukončeno vysokým konkávně projmutým a trojúhelně zakončeným štítem z vrcholně barokní přestavby. V přízemí 2 oblouky loubí. Boční průčelí do Perlové ulice: obdobné členění.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Tří per, U Vlčího hrdla (Q33519841)


 
   
38480/1-204
Pam. katalog
MIS
Staré Město Uhelný trh 414/9
50°5′1,09″ s. š., 14°25′14,26″ v. d.
Městský dům U Tří per (U Vlčího hrdla). Původně gotický dům byl raně barokně přestavěn Martinem Alliem. V interiéru lze nalézt štuky Tomassa Soldattiho, který dům v 1. polovině 18. století vlastnil. V období klasicismu byla vystavěna dvorní křídla. Hlavní objekt s krátkými dvorními křídly + dvě stavení klasicistního původu. Fasáda do Uhelného trhu dvoupatrová, v přízemí 3x loubí - prostřední je vyšší.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Malý Platýz (Q33519787)


 
   
38482/1-205
Pam. katalog
MIS
Staré Město Uhelný trh 415/10
50°5′0,73″ s. š., 14°25′13,65″ v. d.
Městský dům U Trnků (U Dvou koček, Malý Platýz). Původně gotický objekt, který byl upravován renesančně a barokně. Do dnešní podoby byl přestavěn v klasicismu, mezi lety 1826–1837. Dům je upraven novodobě podle plánů Františka Krásného z roku 1940. Řadový třítrakt. Vystupuje před uliční čáru. Dvoupatrové sedmiosé průčelí s římsami. Uprostřed převyšuje střechu altán, který osvětlují dvě segmentová okna v šambráně s uchy. Tři půlkruhová loubí, střední širší arkáda je v archivoltě mírně stlačená.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

V Kisně (Q31827751)


 
   
54857/1-2302
Pam. katalog
MIS
Staré Město Perlová 370/3
50°5′0,56″ s. š., 14°25′17,72″ v. d.
Městský dům V Kisně. Dům z roku 1931 vznikl spojením dvou vývojově rozdílných objektů - historicizujícího domu z roku 1874 a funkcionalistické novostavby. Autorem této koncepce je František Havlena. Uliční fasáda je výrazně odlišena v návaznosti na funkční využití objektu. Pětipatrová budova. Fasáda do Perlové ulice: první a druhé patro prosklené, čtvrté ustoupeno, terasa přesahující střechou do úrovně uliční čáry, páté patro ustupuje.

Památkově chráněno od 3. července 2002.

Pražská úvěrní banka (Q20743681)


 
   
38449/1-184
Pam. katalog
MIS
Staré Město 28. října 377/13
50°5′2,58″ s. š., 14°25′21,83″ v. d.
Pražská úvěrní banka. Tato banka, postavená v letech 1900–1902, je jednou z prvních ukázek secesní architektury v Praze. Jejím autorem je Matěj Blecha, bohatá sochařská dekorace je vrcholná práce C. Kloučka. Budova ve tvaru U, hlavní budova do ulice 28. října je čtyřpatrová se dvěma suterény a podkrovím, třítraktová. Obě křídla jsou jednotraktová. Fasáda hlavní budovy je sedmiosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Zlatého úlu (Q31827693)


 
   
38450/1-185
Pam. katalog
MIS
Staré Město 28. října 378/15, Na můstku 378/12
50°5′3,01″ s. š., 14°25′23,41″ v. d.
Palác městský, U Zlatého úlu (Veliký úl, U Svatého úlu, Wettenglovský dům). Trojpatrový nárožní dům je původně středověký, byl renesančně přestavován. Dnešní úprava je pozdně barokní z roku 1789 podle plánů Zacharia Fiegertha. Třípatrový nárožní dům. Fasáda do Václavského náměstí je osmiosá. Pětiosá fasáda do ulice Na Můstku zůstala bez risalitu, jinak je shodně členěná s fasádou do Václavského náměstí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Žluté lodi, U Zlaté lodi, U Bílků, U Junků, U Pihavých (Q33520032)


 
   
38452/1-186
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na můstku 380/8, 379/10
50°5′3,45″ s. š., 14°25′23,01″ v. d.
Městský dům U Žluté lodi, U Zlaté lodi, U Bílků, U Junků, U Pihavých. Domy u Žluté lodi a U Zlaté lodi. Dva řadové sousedící klasicistní domy čp. 379 a 380 - novostavby z let 1849 a 1863. Oba domy jsou postaveny podle plánů Josefa Svobody.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Dvou bílých holubic (Q33520023)


 
   
44516/1-187
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na můstku 381/6
50°5′3,87″ s. š., 14°25′22,2″ v. d.
Městský dům U Dvou bílých holubic. Řadový dvojpatrový dům je v jádru gotický, renesančně a barokně přestavovaný. Dnešní vzhled je barokní ze 40. let 18. století. Domovní znamení je umístěno v oválné kartuši s bohatou štukaturou.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Samuela (Q33520015)


 
   
38454/1-188
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na můstku 382/4
50°5′4,1″ s. š., 14°25′21,71″ v. d.
Městský dům U Samuela. Gotický dům z druhé poloviny 14. století, s barokní fasádou z konce 18. století. Na rohu domovní znamení, štukový reliéf (po roce 1717, 30. léta 18. století) zobrazující pomazání Davida prorokem Samuelem. Řadový dům. Levé tři osy předstupují o 1 osu před pravé tři osy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Stará rychta (Q33520007)


 
   
38473/1-199
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 404/12, Na můstku 404/2
50°5′4,95″ s. š., 14°25′20,18″ v. d.
Palác městský, Stará Rychta, Havelská brána. Původně šlo o komplex středověké rychty s věží a tzv. Havelské brány, které byly upraveny roku 1588. Dnešní raně klasicistní vzhled je připisován Ignáci Janu Nep. Palliardimu z doby kolem roku 1798. Dům se v té době stal nájemním. Nárožní dům s čtyřkřídlou dispozicí. Hlavní dvoupatrová budova do Rytířské ulice: 3+5+3 osy se středním risalitem. Do ulice Na Můstku: 9+3 okenní osy (2 slepé).

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Staroměstská tržnice (Q30936509)


 
   
40896/1-1753
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 406/10
50°5′2,98″ s. š., 14°25′19,38″ v. d.
Staroměstská tržnice. Řadový dům, za ním tržnice nesená železnou konstrukcí. Dům je novostavbou Jindřicha Fialky z roku 1893 na místě čtyř středověkých domů. Průčelí je čtyřpatrové, o osmnácti osách. Hala tržnice má podobu pětilodní baziliky s křížením.

Památkově chráněno od roku 1975.  

Plzeňský dvůr (Q33520048)


 
   
38475/1-200
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 409/8
50°5′2,74″ s. š., 14°25′17,14″ v. d.
Městský dům Plzeňský dům (dvůr); U Beránků. Původně středověká budova, která byla renesančně i barokně přestavěna. Dnešní vzhled je z roku 1839, kdy byl dům o dvě patra nadstavěn a byla upravena i průčelní fasáda. Řadový dům, před uliční čárou. Třípatrové průčelí - tříosá fasáda. Na jihovýchodním konci parcely stojí od roku 1994 novostavba.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U bílého orla (Q11863261)


 
   
38477/1-201
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 410/6
50°5′1,58″ s. š., 14°25′18,24″ v. d.
Městský dům U bílého orla (U Vokřínů). Dům je v jádru gotický, byl raně barokně přestavovaný. Dnes má stavba klasicistní fasádu. Mezi majitele domu patřili sochaři Jan Jiří Bendl, Jan Braun a Richard Prachner. Tříosé dvoupatrové průčelí. Jednoduché členění. V přízemí široké loubí, nad ním domovní znamení rakouské orlice.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Machtů, U Panny Marie (Q11863287)


 
   
44517/1-202
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 411/4
50°5′2,3″ s. š., 14°25′16,44″ v. d.
Městský dům U Machtů, U Panny Marie. Pozdně renesanční dům z počátku 17. století vznikl radikální přestavbou staršího gotického objektu. Kromě úpravy interiéru v 2. desetiletí 20. století zůstal dům ve své renesanční podobě téměř nezměněn. Řadový dům s jednoosým nárožím. Dvoupatrové průčelí, nepravidelně rozmístěná okna sdružená (2+1), nověji upravené loubí v přízemí, ukončené renesančními štíty.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Tří zlatých lvů (Q33519825)


 
   
38485/1-208
Pam. katalog
MIS
Staré Město Uhelný trh 420/1, Skořepka 420/10
50°5′0,73″ s. š., 14°25′11,54″ v. d.
Měšťanský dům U Tří zlatých lvů. Objekt vznikl spojením dvou středověkých domů, ty byly rozšířeny po požáru roku 1678. Dnešní podobu dala domu úprava připisovaná A. Hellmichovi st. z roku 1852. Dvoukřídlý dvoupatrový nárožní dům. Tříosý východní konec hlavního severního křídla předstupuje o hloubku mělkého podloubí s dvojicí stlačených východních arkád. Hranolové pilíře s opěráky. Pamětní deska na paměť Mozartova pobytu v roce 1787.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U černého křížku (Q38137119)


 
   
44518/1-207
Pam. katalog
MIS
Staré Město Martinská 419/5
50°5′0,02″ s. š., 14°25′11,53″ v. d.
Měšťanský dům U černého křížku. Dvoupatrový trojkřídlý nárožní dům je v jádru gotický. Po požáru roku 1678 dům prodělal raně barokní přestavbu. Dnešní vzhled je pozdně barokní, pozdější klasicistní úprava v roce 1846 se týkala jen zvýšení levého dvorního křídla o 2. patro.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Modrého kola (Q31827772)


 
   
38445/1-181
Pam. katalog
MIS
Staré Město Martinská 359/1+3, Na Perštýně 359/6
50°4′59,81″ s. š., 14°25′9,95″ v. d.
Měšťanský dům U Modrého kola, U Zázvorků. Dům je původně středověký, do dnešní podoby byl upraven v roce 1794 I. J. Nep. Palliardim, který nahradil původní renesanční křídlo, a v roce 1798, kdy byla hlavní budova zvýšena o 2. patro a byla vytvořena klasicistní fasáda. Ve dvoře je stavba z roku 1912. Čtyřkřídlý dům s vystupující hlavní budovou do Perštýna + volně stojící novostavba ve dvoře.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U sedmi hvězd (Q31827787)


 
   
38443/1-180
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na Perštýně 358/8
50°4′59,56″ s. š., 14°25′8,44″ v. d.
Městský dům U sedmi hvězd. Objekt s gotickým jádrem, který byl výrazně upraven v baroku, po požáru v roce 1678. Dnešní vzhled je klasicistní, kdy bylo přestavěno třetí a přidáno čtvrté patro a byla zjednodušena fasáda. Řadový čtyřpatrový dům, lichoběžníkový tvar, 2 dvorní křídla do tvaru U. Hlavní budova hloubkový dvoutrakt, od 1. p. šířkový dvoutrakt.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Zlatého anděla (Q31827799)


 
   
38441/1-179
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na Perštýně 357/10
50°4′59,88″ s. š., 14°25′7,93″ v. d.
Městský dům U Zlatého anděla. Dům má románské jádro. V době baroka proběhly dvě přestavby - první po požáru roku 1678, druhá roku 1723. Dnešní podobu získal roku 1848 díky klasicistní přestavbě podle plánů A. Hellmicha, kdy bylo mj. postaveno i třetí patro a podkroví. Řadový čtyřkřídlý dům, na Perštýně čtyřpatrové průčelí, 2+2+3 okenní osy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Purkrabský pivovar (Q23929404)


 
   
38440/1-178
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na Perštýně 356/12
50°5′0,67″ s. š., 14°25′7,97″ v. d.
Městský dům - Purkrabský pivovar. Původně šlo o dva gotické domy, oddělené průjezdem. Později zde byl pivovar, který byl v roce 1641 zakoupen pro potřeby purkrabství Pražského hradu. Dům byl celkově přestaven v roce 1848, kdy byla přední budova zvýšena a klasicistně upravena. Dvě trojkřídlé stavby. Hlavní třípatrové sedmiosé průčelí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Tří stupňů, U Tří schůdků (Q33519899)


 
   
38489/1-210
Pam. katalog
MIS
Staré Město Uhelný trh 424/3
50°5′2,48″ s. š., 14°25′11,84″ v. d.
Měšťanský dům U Tří stupňů, U Tří schůdků, včetně budovy ve dvoře. Dům je v jádru gotický, byl renesančně, barokně i klasicistně přestavován. Z roku 1881 je severní stěna, vznikla po demolici sousedních objektů. Dnešní fasáda je z roku 1890. Dvoukřídlý, dvoupatrový dům. Předstupuje o šířku loubí do náměstí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Hroznu (Q31827762)


 
   
38487/1-209
Pam. katalog
MIS
Staré Město Skořepka 421/5
50°5′2″ s. š., 14°25′9,62″ v. d.
Měšťanský dům U Hroznu. Třípatrový dům je novorenesanční novostavbou Františka Schlaffera z roku 1889. Stojí na místě románského domu. Řadový třítrakt se zadním dvorem. Průčelí třípatrové, sedmiosé.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Bechyňů (Q21490293)


 
   
40859/1-1728
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 527/2, Skořepka 527/1
50°5′2,51″ s. š., 14°25′7,79″ v. d.
Městský dům U Bechyňů. Nárožní dům je novorenesanční novostavbou Antonína Wiehla a Karla Gemperleho z roku 1889 se sgrafitovou výzdobou podle Mikoláše Alše. Původní, zbořená budova měla gotické základy. Stavba zahájila kompletní asanaci původní středověké ulice.

Památkově chráněno od roku 1972.  

U Vejvodů (Q11863302)


 
   
38438/1-177
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 353/4, Vejvodova 353/2
50°5′3,23″ s. š., 14°25′9,02″ v. d.
Měšťanský dům U Vejvodů. Ve středověku zde stály dva domy, které byly sjednoceny až po polovině 16. století. Velká renesanční přestavba byla uskutečněna kolem roku 1618 a dala domu dnešní tvářnost. V roce 1908 byl dům zachráněn před demolicí, na opravě a dostavbě se podílel J. Fanta. Dvoukřídlá jednopatrová budova s podkrovním patrem (hlavní budova) a secesní třípatrová příčná budova (dvorní budova). Hlavní budova: fasáda dvanáctiosá. Třípatrová dvorní budova s ateliérovým půdním patrem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Vejvodova 4 (Q33519947)


 
   
38817/1-418
Pam. katalog
MIS
Staré Město Vejvodova 941/4
50°5′4,09″ s. š., 14°25′9,22″ v. d.
Městský dům a zadní budova. Dvoupatrový řadový dům je původem gotický, byl barokně rozšířený a roku 1814 klasicistně upravený Z. Fiegerthem. Druhá klasicistní přestavba proběhla roku 1842 podle plánů J. Ziky. Dvoupatrový řadový dům se šestiosým pozdně klasicistním průčelím (1842). Drobné dvoupatrové stavení v pozadí dvora propojuje s přední budovou pavlač.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Tří žaludů (Q33520000)


 
   
44519/1-224
Pam. katalog
MIS
Staré Město Vejvodova 444/6
50°5′4,16″ s. š., 14°25′9,77″ v. d.
Měšťanský dům U Tří žaludů. Dvoupatrový řadový dům je klasicistní novostavbou podle projektu Václava Dudy z roku 1831 postavenou na starších, gotických základech. Dům byl upraven v roce 1937 V. Houdkem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Tří zlatých štiček (Q33519956)


 
   
38514/1-223
Pam. katalog
MIS
Staré Město Vejvodova 443/8
50°5′4,42″ s. š., 14°25′10,22″ v. d.
Měšťanský dům U Tří zlatých štiček. Původně gotický objekt, barokně přestavěný. Dnešní podoba je klasicistní z doby kolem roku 1840 od Jana Jindřicha Frenzela. Trojkřídlý řadový dům. Přední budova dvoupatrová. Levé a zadní křídlo jednopatrové.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Bílého kříže (Q38137128)


 
   
38512/1-222
Pam. katalog
MIS
Staré Město Vejvodova 442/10
50°5′4,73″ s. š., 14°25′10,54″ v. d.
Měšťanský dům U Bílého kříže. Ve středověku byl tento dům součástí čp. 430, od kterého se oddělil až roku 1550. Zásadní klasicistní přestavba proběhla roku 1831. Z doby barokní je jen obvodové zdivo a pravá střední zeď. Dvoupatrový řadový dům.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Zlatého kohouta (Q33519907)


 
   
38493/1-212
Pam. katalog
MIS
Staré Město Michalská 430/3, Vejvodova 430/12
50°5′4,58″ s. š., 14°25′10,78″ v. d.
Měšťanský dům U Zlatého raka, U Zlatého kohouta. Dvoupatrový dům na velmi nepravidelné parcele má gotické základy. Byl renesančně a barokně přestavován. Dnešní vzhled je pozdně klasicistní, podle úpravy Františka Wolfa z roku 1847. Dvoupatrový dům s trojicí křídel obrácených do dvora a fasádou do Vejvodovy a Michalské ulice. Průčelí do Vejvodovy ulice tříosé. Průčelí do Michalské ulice: tříosý hlavní díl fasády a krátké levé křidélko s pozdně klasicistními vraty a nadsvětlíkem, svírající spolu tupý úhel.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Žluté růže (Q11863330)


 
   
38495/1-213
Pam. katalog
MIS
Staré Město Michalská 431/5, Vejvodova 431/14
50°5′4,93″ s. š., 14°25′11,15″ v. d.
Měšťanský dům U Žluté růže. Původně gotický dům, dnešní rozlohy dosáhl v pozdní renesanci. Byl upravován barokně, klasicistně i novodobě, dvoupatrový nárožní dům, nad Vejvodovou ulicí je na pásech vysazeno drobné křidélko.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Červeného raka (Q33519969)


 
   
38491/1-211
Pam. katalog
MIS
Staré Město Michalská 429/1, Uhelný trh
50°5′4,26″ s. š., 14°25′11,61″ v. d.
Měšťanský dům U Červeného raka. Původem gotický, barokně přestavěný dům. Dnešní vzhled je klasicistní, z let 1833–1841, kdy byla změněna dispozice pater a vsazeno schodiště. Dvoupatrový dům. Předstupuje vpravo asi o 5 m před západní frontu Michalské ulice. Průčelí pětiosé.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Sladkých (Q11863296)


 
   
38436/1-176
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 352/1 a 361/1, Husova 352/2+4, Na Perštýně 352/18
50°5′3,73″ s. š., 14°25′6,74″ v. d.
Měšťanský dům U Sladkých (U Krtkovců). Rozsáhlý trojkřídlý doupatrový dům na místě románských, goticky přestavěných domů. Dnešní vzhled je raně barokní a klasicistní. V roce 1961 byl vybudován samostatný dům na místě spilky – jde o nynější čp. 361. Mezi okny v 2.patře socha sv. Judy Tadeáše. Střešní altán. Západní křídlo: jedenáctiosé, stuhové šambrány a kordonové římsy, východní křídlo: renesanční průčelí se štítem a sgrafitovou výzdobou.
 • Jilská 352/1, Husova 352/2+4, Na Perštýně 352/18
 • Jilská 361/1

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Vocílků (Q33520565)


 
   
38355/1-128
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 236/3, Husova 236/4a+6, Zlatá
50°5′5,25″ s. š., 14°25′6,87″ v. d.
Městský dům U Vocílků. Klasicistní nájemní dům, který stojí na místě fary a školy u sv. Jiljí. Dvoupatrový dům na trojkřídlém půdorysu. Pozdně klasicistní průčelí se zkoseným dvouosým nárožím (Jilská/Zlatá) a jednoosým s balkonem v 1. patře (Zlatá/ Husova).

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Klášter dominikánů (Q24708169)


 
   
38192/1-26
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 234/5, Husova 234/8, Jilská 235/7, Jalovcová 235/2, Zlatá
50°5′8,16″ s. š., 14°25′7,7″ v. d.
Klášter dominikánů. Raně barokní klášterní komplex s původně gotickým kostelem sv. Jiljí. Na stavbě se podíleli Carlo Lurago a Giovanni Domenico Orsi. Klášter byl založen roku 1626 náhradou za jezuity získané Klementinum. Kostel založen již ve 14. století. Roku 1625 (1626) darován dominikánům a následně převážně v interiéru barokizován. Postupně při kostele vystavěny klášterní budovy na místě starší zástavby. Sjednocující přestavba severní části (s domem U Pelikána) nebyla dokončena.
 • kostel svatého Jiljí, Jilská, Zlatá, Husova, parc. 382
 • klášterní budova, Jilská 234/5, Husova 234/8 a rajský dvůr (parc. 384)
 • škola, Jilská 235/7, Jalovcová 235/2

Poznámka: Památkový katalog neuvádí výčet budov (součástí).
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Kočků (Q38137133)


 
   
38259/1-66
Pam. katalog
MIS
Staré Město Karlova 147/44, Jilská 147/9, Jalovcová 147/5
50°5′9,73″ s. š., 14°25′7,57″ v. d.
Městský dům U Kočků, U zlatého kříže. Nárožní, původně středověký dům palácového charakteru, který prodělal přestavby v době renesanční (po roce 1685) a barokní (kolem roku 1720). Upraven byl také v 1. polovině 20. století. Dům patřící k nejstarším a nejcennějším na Starém Městě. V jeho jádru se dochovalo torzo románského domu (obdélná místnost ve sklepích).

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Jalovcového stromu (Q33520428)


 
   
44509/1-126
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jalovcová 233/3
50°5′8,9″ s. š., 14°25′7,07″ v. d.
Městský dům U Jalovcového stromu, U Zeleného jalovce. Třípatrový řadový dům o čtyřech osách, oddělený od čp. 232 v roce 1567, má gotické jádro, byl upravován renesančně a barokně. Dnešní vnější vzhled je klasicistní z doby kolem roku 1840.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U tří stříbrných růží (Q33520435)


 
   
38352/1-125
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jalovcová 232/1, Husova 232/10
50°5′8,66″ s. š., 14°25′6,51″ v. d.
Měšťanský dům U tří stříbrných růží, Roubalovský dům. Pamětní deska V. M. Krameria. Původně zde byly dva gotické domky, které byly spojeny v jeden ještě před rokem 1405. Dům byl renesančně přestaven a zvýšen na dvě patra, proběhla i menší barokní úprava. Dnes je dům klasicistně upraven. Roku 1806 koupil zdejší tiskárnu Václav Kramerius. Dvoupatrový nárožní dům s valbovou střechu. Užší fasáda do Husovy ulice má čtyři osy (2+1+1). Prostřední osa vrcholí zděným vikýřem se zubatým štítem. Širší průčelí o sedmi osách.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Tří praporečníků (Q33520557)


 
   
38350/1-124
Pam. katalog
MIS
Staré Město Husova 231/12
50°5′8,92″ s. š., 14°25′6,35″ v. d.
Městský dům U Tří praporečníků (fendrychů). Původně gotický dům, který byl renesančně i barokně přestavován. V roce 1877 proběhla radikální neorenesanční přestavba, kdy bylo přistaveno 3. patro a upravena fasáda domu. Mezi okny prvního patra jsou na plechu malované postavy tří praporečníků. Třípatrový dům s novorenesanční fasádou.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Zlatého jablka (Q33520549)


 
   
38348/1-123
Pam. katalog
MIS
Staré Město Husova 230/14, Karlova 230/36
50°5′9,61″ s. š., 14°25′5,85″ v. d.
Městský dům U Zlatého jablka. Dům vznikl postupným sloučením několika gotických domů. Byl výrazně přestavěn kolem roku 1600, dnešní podoba je ale z přestavby v 18. století. Nárožní čtyřpatrový objekt s vrcholně a pozdně barokním průčelím. Fasáda do Husovy ulice má 9+3 okenní osy, do Karlovy ulice dvě osy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Panny Marie Pomocné (Q33520400)


 
   
38265/1-71
Pam. katalog
MIS
Staré Město Karlova 153/38
50°5′9,78″ s. š., 14°25′6,15″ v. d.
Městský dům U Panny Marie Pomocné. Čtyřpatrový, romanticky novogotický dům, postavený na gotické parcele podle projektu z roku 1850 se zachováním gotických sklepů a zadního příčného křídla patrně rovněž s gotickým obvodovým zdivem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Zlaté hrušky (Q33520393)


 
   
38261/1-68
Pam. katalog
MIS
Staré Město Karlova 150/40+42
50°5′9,85″ s. š., 14°25′6,6″ v. d.
Městský dům U Zlaté hrušky, U žaludu, U Panny Marie. Původně se jednalo o dva samostatné domy – U Zlaté hrušky a U Panny Marie (dříve U Zlaté botky). Oba jsou původem gotické, dům U Zlaté hrušky byl přestaven po roce 1723 asi J. V. Kaňkou, druhý až v 2. polovině 18. století. Parcela obsahuje dvě městiště, čp. 150 (východní) a bývalé čp. 151 (západní), spojené v roce 1941, přičemž ve 14. století zde existoval dům „U žaludů“ (později „U zlatého žaludu“, od 18. století „U zlaté hrušky“) již na obou dnes znovu spojených parcelách. Není známo kdy byl rozdělen.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Clam-Gallasův palác (Q946439)


 
   
38155/1-2
Pam. katalog
MIS
Staré Město Husova 158/20, Mariánské náměstí 158/3
50°5′11,6″ s. š., 14°25′4,41″ v. d.
Palác Clam-Gallasův. Vrcholně barokní palác z let 1714–1718 byl postaven T. Haffeneckrem dle návrhu J. B. Fischera z Erlachu. Na sochařské výzdobě se podílel M. B. Braun se svou dílnou. Nárožní budova s hlavním průčelím do Husovy ulice. Průčelí je jedenáctiosé se třemi rizality, v přízemí po stranách proraženo dvěma edikulovými portály nesenými masivními figurami atlantů (M. B. Braun). Atlanti nesou loggii zakončenou ve druhém patře balkonem s kovaným barokním zábradlím. Průčelí do Mariánského náměstí probíhá v několika prostorových plánech, včetně předdvoří s klasicistní zdí, dvorkem s barokní branou a pavilonové nadstavby bývalého divadla. Proti hlavnímu vjezdu je umístěna kašna s postavou Tritona (M. B. Braun). Hlavní dvůr má čtvercový půdorys. Výzdoba hlavní budovy obsahuje štukovou, sochařskou a malířskou výzdobu soustředěnou v prostoru schodiště. Ve sklepních prostorách zachován fragment románského zdiva, části gotických kleneb a pozdně gotické portálky.
 • Ke komplexu náleží i kašna s alegorickou sochou Vltavy zvanou Terezka od V. Prachnera z roku 1812.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého koníčka (Q33520541)


 
   
38271/1-74
Pam. katalog
MIS
Staré Město Husova 157/18
50°5′10,55″ s. š., 14°25′5,28″ v. d.
Městský dům U zlatého koníčka. Dům byl postaven v polovině 15. století, byl renesančně a barokně přestavován, dnešní podoba je ale raně klasicistní z roku 1804. Uliční tříosá fasáda má pravidelné členění.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Hessovský dvojdům (Q33520620)


 
   
38267/1-72
Pam. katalog
MIS
Staré Město Karlova 154/17, Husova 154/16
50°5′10,41″ s. š., 14°25′5,65″ v. d.
Městský dům - dvojdům, Hessovský, U Černého orla. Dva trojpatrové domy, stavebně spojené v roce 1880, kdy mimo jiné došlo i ke srovnání úrovně podlaži a vzniku nových sdružených oken. Oba domy jsou původně gotické a prodělaly renesanční přestavby. Nárožní třípodlažní (ve skutečnosti třípatrový) dům. Přízemí je pokryto dřevěnými výkladci s novodobou úpravou.

Poznámka: Původně čp. 154 a 155.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U mouřenína (Q33520613)


 
   
38263/1-70
Pam. katalog
MIS
Staré Město Karlova 152/19
50°5′10,63″ s. š., 14°25′6,13″ v. d.
Měšťanský dům U mouřenína. Převážně renesanční dům, který byl postaven jako dvojpatrový. V roce 1862 byl novogoticky přestavěn Josefem Kudláčkem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U pávů (Q33520503)


 
   
44504/1-67
Pam. katalog
MIS
Staré Město Karlova 149/21
50°5′10,59″ s. š., 14°25′6,81″ v. d.
Měšťanský dům U pávů, U tří andělů. Řadový dům vznikl spojením dvou středověkých objektů a následnou velkou renesanční přestavbou kolem roku 1600. Tehdy vznikl hlavně arkádový dvůr. Dům prodělal klasicistní úpravu, při které byly upraveny fasády a štíty domu.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Adama a Evy (Q33520415)


 
   
38257/1-65
Pam. katalog
MIS
Staré Město Karlova 146/23
50°5′10,64″ s. š., 14°25′7,83″ v. d.
Měšťanský dům U Adama a Evy, U dvou pštrosů. Původně to byly dva odlišné domy, čp. 146 a 148, oba v jádru gotické, které byly v roce 1784 spojeny podle plánů J. Maličkého. Odlišné fasády domů zůstaly zachovány.
 • Pravá část domu je původem gotická až do výše 2. patra s obvyklou hloubkovou dispozicí s průjezdem. Dům byl přestavěn v renesanci. Barokní úpravou prošel dům někdy před polovinou 18. století.
 • Levá část, původně čp. 148, byl původně nárožní gotický dům protáhlého tvaru. Dům byl přestavěn nejprve renesančně, později barokně a naposledy klasicistně. Nárožní dům je třípatrový, nároží je okosené.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U anděla na kohoutě (Q33520373)


 
   
38255/1-64
Pam. katalog
MIS
Staré Město Karlova 145/25
50°5′11,19″ s. š., 14°25′8,08″ v. d.
Měšťanský dům U anděla na kohoutě, U Hegeleinu. Dům je původem gotický s románským základem. Byl renesančně přestaven v době kolem roku 1597, kdy byla upravena přední budova a pravé dvorní křídlo. V době klasicismu byla budova zvýšena o 3. patro a bylo vytvořeno hlavní průčelí domu. Řadový třípatrový čtyřkřídlý dům okolo obdélného dvora.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

V Ráji (Q28935978)


 
   
38253/1-63
Pam. katalog
MIS
Staré Město Karlova 144/27, Malé náměstí 144/1
50°5′11,71″ s. š., 14°25′8,22″ v. d.
Měšťanský dům V ráji, U Anděla. Původně románský dům, v průběhu věků přestavovaný. Dnešní vzhled je z konce 19. století. Ve druhém patře jsou dochovány gotické nástěnné malby. Roku 1374 je označen jako dům Anděla lékárníka, v roce 1726 se objevuje pojmenování „v ráji“. Trojkřídlý dvoupatrový nárožní dům s klasicistní fasádou.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U bílého lva (Q33520091)


 
   
44503/1-62
Pam. katalog
MIS
Staré Město Malé náměstí 143/2
50°5′12″ s. š., 14°25′8,75″ v. d.
Měšťanský dům U bílého lva. Dnešní podoba řadového trojpatrového domu je pozdně barokní, dům je ale v jádru gotický. V době druhé světové války proběhla přestavba, po které zbyla jen uliční fasáda, přední trakt budovy a části obvodových zdí, zbytek je novodobý. Řadový třípatrový pětiosý dům s mansardovou střechou se třemi vikýři. Skrývá cenné gotické sklepy, s gotickým portálem na fasádě vyniká i sevřenou barokní fasádou. V interieru jsou hodnotné klenby.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Rottův dům (Q33520097)


 
   
38251/1-61
Pam. katalog
MIS
Staré Město Malé náměstí 142/3
50°5′12,38″ s. š., 14°25′8,22″ v. d.
Městský dům tzv. Rottův dům (U tří bílých růží). Dům vznikl nad středověkým objektem postupnými přestavbami zejména renesančními a klasicistními. Na pozůstatcích románského domu (dvoulodní přízemí v suterénu) vystavěn novorenesanční obchodní projekt pro železáře Rotta (1890, Eduard Rechziegel). Dnešní podobu dostal v letech 1896–1897 podle plánů F. Kindla. Novorenesanční průčelí je bohatě zdobeno ornamenty a alegorickými malbami řemesel a hospodářství, malovanými podle kartonů Mikoláše Alše.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Černého beránka (Q38137276)


 
   
38249/1-60
Pam. katalog
MIS
Staré Město Malé náměstí 138/4, Linhartská 138/8
50°5′13,1″ s. š., 14°25′8,7″ v. d.
Činžovní dům U Černého beránka, hotel Rott. Novorenesanční dům od Ignáce Ullmana, který jako jeden z prvních zasáhl do středověkého rázu města. Dříve zde stály čtyři gotické domy (patrně i včetně fary od sv. Linharta), které musely novostavbě ustoupit. Nárožní čtyřkřídlý třípatrový dům s neorenesanční fasádou s okoseným nárožím.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Renesanční studna (Q38137269)


 
   
38161/1-5
Pam. katalog
MIS
Staré Město Malé náměstí, pp. 1091
50°5′11,86″ s. š., 14°25′10,24″ v. d.
Studna. Kašna s ručně kutou renesanční mříží z druhé poloviny 16. století, která byla do dnešního stavu uvedena v letech 1877–1878 zámečníkem J. Duffém. Mříž má novodobou konstrukci, výplň tvoří vzory se stáčených prutů, detaily jsou zlacené. Lem válcové kašny tvoří mramorový profilovaný sokl, před nímž je na dvou protilehlých stranách umístěna kruhová mramorová nádrž. Vlastní mříž má novodobou konstrukci, na které byly pouze zčásti aplikovány starší prvky. Studna a její zařízení je dosud funkční.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

V Kurníku (Q33520207)


 
   
40881/1-1744
Pam. katalog
MIS
Staré Město Linhartská 136/6
50°5′13,17″ s. š., 14°25′7,49″ v. d.
Městský dům. Dům V Kurníku. Trojpatrový řadový dům je novorenesanční novostavbou Karla Vlčka z roku 1885. Stojí na místě dvou starších, původem středověkých domů, ze kterých se zachovaly pouze fragmenty ve zdech nádvoří. Řadový třípatrový dům s malým zastřešeným dvorkem a bočním křídlem.

Památkově chráněno od roku 1975.  

U tří Uhrů (Q33520201)


 
   
38247/1-59
Pam. katalog
MIS
Staré Město Linhartská 135/4
50°5′13″ s. š., 14°25′6,77″ v. d.
Městský dům U tří Uhrů. Dům pochází asi z 2. poloviny 14. století, kdy byl jednopatrový. Dnešní podoba je dána klasicistní přestavbou z doby kolem roku 1840. Řadový třípatrový tříosý dům s prostou klasicistní fasádou.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Pštrosů (Q33520195)


 
   
38245/1-58
Pam. katalog
MIS
Staré Město Linhartská 134/2
50°5′12,9″ s. š., 14°25′6,31″ v. d.
Městský dům U Pštrosů. Dům je původem gotický, dnešní vzhled je ale klasicistní. Dochovaly se zde cenné gotické sklepy. Řadový dvouposchoďový dům se sedlovou střechou a štítem. Uliční fasáda je čtyřosá, se středními osami sdruženými. Dvorní fasáda se obrací do dvora Clam-Gallasova paláce.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Nová radnice (Q12041278)


 
   
40877/1-1741
Pam. katalog
MIS
Staré Město Mariánské náměstí 2/2, Linhartská 2/1, U radnice 2/1, Platnéřská 2/12
50°5′14,29″ s. š., 14°25′6,58″ v. d.
Nová radnice. Výstavní nová budova radnice byla postavena v secesním stylu Osvaldem Polívkou v letech 1909–1911. Na výzdobě se podíleli J. Mařatka, S. Sucharda a L. Šaloun. Radnice stojí na místě, kde stával románský kostel sv. Linharta, zbořený 1798, a k roku 1298 připomínaný Jarošův dvorec. Pod západním průčelím zůstala zachována torza čtvercového románského kvádříkového domu. Relikty kostela se nacházejí v prostoru Linhartské ulice. Blok radnice má půdorys obdélníku se zaoblenými rohy, které se u průčelí do Mariánského náměstí střídají s velikými nikami a konkávními výkroji. Je podsklepený, čtyřpatrový, rizality a věže nad hlavní římsou kryjí mansardové a kupolovité střechy. Konstrukci tvoří asi ze dvou třetin celé stavby železobetonový skelet. Půdorys se skládá z oběžného vnějšího traktu s velikými kancelářemi, oběžného chodbového traktu a vnitřního trojtraktu (přízemí), nad nímž se od 1. p. zvedá prostor dvorany se skleněným neckovým stropem a skleněnou střechou. Vertikální komunikaci obstarávala tři schodiště různých tvarů, výtah a dva paternostery. Kratší sedmiosá průčelí do Mariánského náměstí a ulice U radnice a delší dvaadvacetiosé fasády do Platnéřské a Linhartské ulice.

Památkově chráněno od roku 1975.  

Magistrát – Andělská kolej (Q33520214)


 
   
38227/1-48
Pam. katalog
MIS
Staré Město Náměstí Franze Kafky 16/1, Kaprova 16/16, Platnéřská 16/21 (dř. též U radnice 16/3)
50°5′16,15″ s. š., 14°25′8,09″ v. d.
Radnice - Andělská kolej, včetně románských sklepů pod náměstím Franze Kafky a Platnéřskou a Kaprovou ulicí. Puristická konstruktivistická úřední budova radnice podle návrhu V. Ježka a O. Koutského z 20. let 20. století. V suterénu se nacházejí cenné pozůstatky původního románského domu, tzv. Andělské koleje – věžového domu z poloviny 12. století. Jeho majitelem byl ve 14. století proslulý humanista Jan ze Středy. Andělská kolej, patřící Karlově universitě, se počátkem 20. století dostala do vlastnictví pražské obce, která ji využila pro novostavbu nové úřední budovy. Vzdor protestům pražské veřejnosti byly zbořeny románské domy čp. 16 a čp. 31, zachováno zůstalo pouze románské přízemí, dnes v úrovni sklepů. Budova v nárožní poloze je rozvržena do tří dvoutraktových (v čelní části třítraktových) křídel na půdorysu připomínajícím písmeno V.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Městská knihovna (Q38137252)


 
   
38243/1-57
Pam. katalog
MIS
Staré Město Mariánské náměstí 98/1, Valentinská 98/2+4, Žatecká 98/1
50°5′15,72″ s. š., 14°25′2,45″ v. d.
Městská knihovna. Budova je novoklasicistním dílem Františka Roitha z let 1924–1929, dodnes slouží svému původnímu účelu jako knihovna. V domě se nachází také primátorská residence zařízená ve stylu art deco. Knihovna sídlila již v budově, které se stejným popisným číslem na místě stála předtím. Roithova novostavba je čtyřkřídlá, se zastřešeným dvorem, do něhož je vsazena veliká hala s půjčovnou knih. Je podsklepená, v suterénu a v přízemí má železobetonovou skeletovou konstrukci, vyšší patra jsou převážně zděná. Kryjí ji valbové střechy. Vstupní třípatrové a dvoutraktové křídlo do Mariánského nám., navržené v šíři devatenácti okenních os, člení po stranách dva tříosé risality s podloubím, uprostřed pak pětiosý mělce vystupující portikus s šesti figurami na architrávu od Ladislava Kofránka. Plochu fasády, obloženou hořickým pískovcem, dělí jednoduché římsy. V půdorysu tří- až pětipatrového křídla do Žatecké ulice, jednadvacetiosého, sloužícího původně speciálním čítárnám, se střídá dvoutrakt a třítrakt. Fasádu člení okna různých formátů, římsy a liseny. Křídlo do ulice Valentinské je tří- až čtyřpatrové, převážně dvoutraktové. Fasáda v šíři dvaceti čtyř os má podobné článkování jako průčelí do Žatecké ulice.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Míčovna (Q12039273)


 
   
38516/1-225
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 445/6, Vejvodova 445/1
50°5′4,8″ s. š., 14°25′8,75″ v. d.
Míčovna Benedovský dům. Původem románský objekt, goticky a renesančně přestavěný. Barokní úprava na míčovnu proběhla v roce 1675, při pozdně barokní přestavbě roku. 1774 byla budova navýšena a rozšířena do Jilské ulice. Dnešní vzhled fasád je klasicistní, z úpravy roku 1868. Trojkřídlá hlavní budova s malým dvorkem + lichoběžná trojkřídla budova s dvorem na východ od hlavní budovy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Bílé svíce (Q33519941)


 
   
38518/1-226
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 446/8
50°5′5,62″ s. š., 14°25′8,74″ v. d.
Městský dům U Bílé svíce. Původně raně gotický dům, přestavěný v renesanci a v baroku. Uliční fasáda je raně barokní. Fasáda do Jilské ulice desetiosá, dvoupatrová.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Sedlecký dům (Q33519934)


 
   
44520/1-227
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 447/10, Michalská 447/7, Vejvodova 447/3
50°5′5,51″ s. š., 14°25′10,06″ v. d.
Městský dům Sedlecký, Osecký dům. Jádrem rozsáhlého objektu je původně gotický dvorec. Ve 14. a na počátku 15. století vlastnil areál klášter v Sedlci. Šlo o dvorec s dvojicí hlavních budov, prostupujících celým blokem. Původně se obracel do Michalské ulice, kde byla ohradní zed se vstupní bránou; při Vejvodově ulici stála volně kaple. Další brána vzájemně oddělovala dva samostatné objekty, z nichž jeden (v hloubce parcely) asi sloužil hospodářskému účelu, druhý pri Jilské ulici byl vlastním palácem. Později majetek Lobkoviců. Renesanční úpravy proběhly po roce 1591, roku 1640 byl však objekt uváděn jako zpustlý. Do dnešní, raně barokní podoby byl dům přestavěn v roce 1694, když byl majetkem cisterciáků z Oseku. Přestavba se patrně protáhla do počátku 18. století. V roce 1926 byla podle plánu Josefa Kovařoviče při Vejvodově ulici vybudována patrová novostavba s využitím původní barokní ohradní zdi zahrady. Hlavní objekty na půdorysu obráceného písmene C jsou jednotraktové, obklopují obdélný dvůr; městište je rozšířeno o nepravidelnou parcelu pri Vejvodově ulici s nověji obestavěnou středověkou kaplí a zcela novodobým uličním křídlem. Hlavní dvoupatrové průčelí do Jilské ulice má nepravidelně (1+2) rozmístěná sdružená okna. V západním křídle 2. dvora je výrazně risalitove vystupující část pozůstatkem původní středověké kaple.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Zlaté abecedy (Q33519927)


 
   
38521/1-228
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 448/12
50°5′6,58″ s. š., 14°25′9,38″ v. d.
Měšťanský dům U Zlaté abecedy. Dům tvořil zadní část objektu čp. 440 až do roku 1468. V závěru 16. století byl přestavěn a zvýšen na dvoupatrový. V roce 1872 bylo změněno vnitřní členění domu a průčelí bylo upraveno na tříosé. Dvoupatrové, tříosé průčelí. Trojúhelný štít s menším tympanonem u vrcholu s dvojicí okének, zalomená křídla štítu.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Prstenu (Q33519922)


 
   
44521/1-229
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 449/14
50°5′7,03″ s. š., 14°25′9,15″ v. d.
Měšťanský dům U Prstenu. Jádrem domu je románský věžový objekt, zachovaný v plné výši. V gotice byl dům rozšířen, následovala renesanční, barokní i klasicistní přestavba. Dnes jde o jednopatrový čtyřkřídlý řadový dům s malým středním dvorkem. Uliční fasáda je převážně barokní.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Vratislavský dům (Q33519915)


 
   
38523/1-230
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 450/16
50°5′7,58″ s. š., 14°25′9,68″ v. d.
Palác Vratislavský dům. Původně šlo o dva gotické domy, které se již ve středověku spojily. Dům prošel pozdně gotickou, renesanční a barokní přestavbou. Fasáda získala dnešní podobu kolem roku 1749. Významnější modernizací prošel objekt v letech 1938–1939. Dům palácového typu. Fasáda do Jilské ulice nepravidelné rozložení (1+2+2 okenní osy), dvoupatrová, vrcholně barokní. Trojúhelný štít nad 4 pravými osami.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Železných dveří (Q33519796)


 
   
38505/1-218
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 436/18, Michalská 436/19
50°5′8,55″ s. š., 14°25′9,97″ v. d.
Měšťanský dům U Železných dveří, U dvou jelenů o jedné hlavě. Rozsáhlá čtyřkřídlá budova je v jádru gotická, přestavovaná renesančně. Při barokní úpravě bylo jednotně komponováno nádvoří, zřízeny loggie a bylo zvýšeno severní křídlo, kde byl taneční sál. Dnešní vzhled fasády je pozdně barokní. Čtyřkřídlá budova s průchozím dvorem. Fasáda do Michalské ulice šestiosá, dvoupatrová. Fasáda do Jilské ulice osmiosá, dvoupatrová s mansardovou nástavbou, lehce zalomená.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U tří bažantů (Q33520324)


 
   
38525/1-231
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 451/20, Hlavsova/Michalská
50°5′8,94″ s. š., 14°25′9,36″ v. d.
Měšťanský dům U tří bažantů, U Sedmi andělů. Dům má románské jádro. Několikrát byl goticky rozšířený, dnešní podoba je ale pozdně barokní z konce 18. století a klasicistní z doby kolem roku 1840. Z poslední úpravy pochází půdorysné řešení přízemí. Průčelí do Jilské ulice: Nepravidelně rozmístěná okna v délce 2+2+2, poslední dvojice za zřetelným zlomem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U červeného orla (Q11863328)


 
   
38527/1-232
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 452/22, Michalská 452/23, Hlavsova
50°5′9,37″ s. š., 14°25′9,38″ v. d.
Měšťanský dům U červeného orla. Původně románský dům, který byl v gotice několikrát rozšiřovaný a po roce 1600 renesančně upravený. Dnešní podoba je vrcholně barokní ze začátku 18. století a raně klasicistní. Hlavní budova + jednotraktové jižní dvorní křídlo. Fasáda do Jilské ulice: 2+2+2 osy, kde levé dvě jsou odsazené. Průčelí do Hlavsovy uličky nečleněné.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Malé velryby (Q11863303)


 
   
38529/1-233
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jilská 453/24
50°5′9,94″ s. š., 14°25′9,1″ v. d.
Městský dům U Malé velryby. Dnešní podoba tohoto původně gotického a barokně přestavovaného domu je klasicistní z let 1832–1836. Při klasicistní úpravě byla zjednodušena barokní fasáda a změněna dispozice přízemí. Hloubkový dvoutrakt se světlíkovým dvorkem. Fasáda do Jilské ulice dvoupatrová, čtyřosá, ukončená štítem překrývajícím sedlovou střechu.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U desíti panen (Q33520387)


 
   
38531/1-234
Pam. katalog
MIS
Staré Město Karlova 454/46
50°5′10,32″ s. š., 14°25′9,06″ v. d.
Měšťanský dům U desíti panen. Dům má románské jádro asi ze 12. století, které bylo goticky rozšířeno a renesančně upraveno. Dnešní vzhled je z přestaveb z roku 1798 podle plánů Ignáce J. N. Palliardiho, který nadstavil 4. patro, a z roku 1834, kdy byla J. Průchou upravena fasáda. Hlavní objekt + krátké dvorní křídlo. Fasáda do Karlovy ulice třípatrová s nástavbou 4. patra, 2+3 osy, v přízemí pozdně barokní portál včetně dveří a mříže nadsvětlíku.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlaté koruny (Q33520379)


 
   
38533/1-235
Pam. katalog
MIS
Staré Město Karlova 455/48
50°5′10,8″ s. š., 14°25′9,12″ v. d.
Městský dům U zlaté koruny. Dům se skládá ze dvou původně gotických objektů, které byly barokně přestavěny. Domy se spojily mezi lety 1714–1726 a brzy byly stavebně sjednoceny. V letech 1826–1827 provedl stavitel K. Pollak klasicistní úpravu interiéru. Nárožní třípatrová stavba + připojený objekt. Nárožní část: 2+2 osy do Malého náměstí a 2 osy do Karlovy ulice.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U modrého jelena (Q12049430)


 
   
38538/1-239
Pam. katalog
MIS
Staré Město Malé náměstí 459/11, Michalská 459/25
50°5′10,89″ s. š., 14°25′11,25″ v. d.
Měšťanský dům U modrého jelena, Richtrův dům. Významný dům má románské jádro. Byl goticky a renesančně přestavován. Dnešní podoba vznikla spojením několika objektů v letech 1714–1726 a rokokovou úpravou z 2. poloviny 18. století, kdy bylo výškově sjednoceno průčelí do Malého náměstí. Dům má třípatrové průčelí, symetricky řešené kolem střední osy. Střední pětiosou část provázejí po obou stranách tříosé risality.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého anděla (Q31827676)


 
   
38540/1-240
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 460/29
50°5′11,47″ s. š., 14°25′12,53″ v. d.
Městský dům U zlatého anděla, U černého anděla, původně gotický dům se zachovaným arkýřem, socha sv. Floriána na nároží. Dnes dvoupatrový dům s podkrovním 3. patrem má středověký původ. Dnešní vzhled je pozdně barokní. Historicky je dům spjatý s areálem bývalého kláštera servitů.

Poznámka: Chráněno též pod číslem 38207/1-34 jako součást komplexu kláštera servitů
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Klášter servitů (Q28509207)


 
   
38207/1-34
Pam. katalog
MIS
Staré Město Melantrichova 17, 19, 21, Staroměstské náměstí 27, 28, 29, Michalská 27, 29, 20
50°5′11,58″ s. š., 14°25′13,68″ v. d.
Klášter servitů. Centrem klášterního areálu je bývalý původně románský farní kostel sv. Michala. Komplex se sestává z šesti dalších staveb, část z nich je na významném místě Staroměstského náměstí naproti radnici. U kostela bývala fara, farský dvůr, hřbitov a škola. To celé a další dva domy byly věnovány servitům roku 1627. Později servité přikoupily další domy a celý areál byl v průběhu let přestavován a upravován.
 • Melantrichova 970/17, Michalská 970/20, bývalý klášter servitů, pp. 419. Objekt stojí na místě tří gotických domů, z nichž jeden, při ulici Michalské, byl přestavěn v období renesance. Organismus všech tří objektů byl sjednocen při přestavbě klášterních budov po roce 1649. Dům má čtyři křídla kolem obdélného dvora. Suterén je gotický, přízemí i patra klenutá. Fasáda do ulice Melantrichovy je výsledkem úprav celého kláštera ve druhé čtvrti 18. století. V budově trval klášterní život do roku 1786.
 • Melantrichova 971/19, bývalý klášter servitů, pp. 416. Dům stojí v místech dvou gotických objektů. Ty byly v první polovině 15. století sloučeny v celek a po připojení k majetku servitů zakomponovány do areálu kláštera. Dispozice v patře je třítrakt se střední chodbou s výsečemi ve valené klenbě. Nejzajímavějším prostorem je sál knihovny s ilusivní malbou Josefa Hagera, patrně z doby kolem roku 1765 na klenbě vynášené dvojicemi volutových konsol. Fasáda do Melantrichovy ulice je výsledkem úprav z druhé čtvrti 18. století, kdy byla sjednocena s fasádou domu čp. 462. Studna a románská zeď prohlášeny samostatně v roce 1997, studna a kvádříkové zdivo pod bývalým kostelem sv. Michala, archeologický průzkum dr. Humla, provádělo archeologické oddělení Muzea hl. m. Prahy.
 • Michalská 653/27, bývalý klášter servitů, pp. 417. V rámci barokních stavebních zásahů bylo postaveno toto úzké spojovací křídlo při Michalské ulici, směřující od čp. 971 k věži na západní straně kostela. V přízemí jde o klenutý jednotrakt a otevřený klenutý průchod ke kostelu. Patro a podkroví novodobě upraveny. Pod podlahou přízemí se nachází středověká studna, která byla samostatně prohlášena za památku (?).
 • Michalská 662/29, bývalý kostel svatého Michala a studna, obojí na parc. 413/1. Kostel připomínán jako farní již roku 1311. Roku 1627 darován servitům. Po zrušení kláštera rroku 1786 prodán do soukromého vlastnictví. Původně rozměrný jednolodní kostel s apsidou z 2. poloviny 12. století byl ve druhé románské fázi rozšířen o dvojici bočních lodí. Ve druhé polovině 13. století byla ke kostelu přistavěna na západě věž. Mezi lety 1348–1380 byl kostel přestavěn na halové trojlodí. Dnešní podoba je výsledkem radikální barokní přestavby ze 3. čtvrtiny 18. století, pozdějších klasicistních úprav a nešetrné přestavby kolem rroku 2000. Hlavní, vstupní průčelí je jižní se čtyřmi okenními osami a předsíní vystupující z tělesa stavby. Západní průčelí s věží má barokní charakter. Nízká stanová střecha věže vyvolává dojem provizoria. Severní průčelí je z větší části zakryto sousedním objektem. Hlavní prostory chrámu byly kolem roku 2000 zbaveny vestavby a znovu přepatrovány. Při té příležitosti došlo ke znehodnocení krypty a zboření barokní klenby.
 • parc. 418 a 1120, prostranství před kostelem na konci Michalské ulice
 • Staroměstské náměstí 462/27, Melantrichova 462/21, dům U vola, U Smertošů, U bílého lva, parc. 415. Poprvé zmíněný roku 1364. Zachované gotické sklepy při náměstí pocházejí z konce 13. století, sklepy vzadu jsou ze 2. poloviny 14. století a z pozdně gotické výstavby (před rokem 1540). Další úpravy po roce 1609, kdy je zmiňován nachýlený štít v průčelí a potřeba různých oprav. Pozdně renesanční jsou klenby přízemí a 1. patra, také nová dispozice domu, v té době nepochybně už dvoupatrového. Kolem roku 1740 došlo k výrazné barokní přestavbě, do budovy bylo vloženo další patro. V 1etech 1934–1935 přízemí získalo nový vzhled, došlo k přístavbě podkrovního patra a přízemního přístavku na jižní straně. Objekt byl spojen s čp. 971, po zrušení původního samostatného schodiště i s čp. 461. Hloubkově orientovaný dvoutraktový dům se hlavním třípatrovým průčelím obrací do prostoru před radnicí. Přízemní nově upravenou část prolamují dva oblouky loubí. Na nároží v nice plastika sv. Josefa. Přes ulici dům podpírá dvojice prampouchů; střechu prolamují tři nověji upravené štítové vikýře. Při radikálních úpravách přízemí v meziválečné době byly sice v části ponechány pozdně renesanční křížové klenby s hřebínky, ale nosné zdi byly proraženy širokými průchody, aby došlo k vytvoření velkého obchodního prostoru.
 • Staroměstské náměstí 461/28, Vilímkovský dům, U Kryštofa, par. 414. Dům je předhusitského původu, v obvodovém zdivu lze gotické konstrukce předpokládat až do úrovně 2. patra. Mezi lety 1472–1514 došlo k velké pozdně gotické přestavbě. Dům měl dvě patra a byla zastavěna ulička mezi ním a čp. 460. Renesanční přestavbu dokládají klenby průjezdu v přízemí. Roku 1627 dům údajně získali servité, aby tvořil součást jejich konventních budov. Barokní přestavba nedoložena prameny z 30. let 18. stoleté. Novodobě byla v letech 1934–1935 změněna dispozice přízemí vybouráním příček a novou výstavbou dvorního traktu, v němž bylo také vybudováno nové schodiště. Objekt provozně spojily se sousedním nárožním čp. 462 vchody, proražené v hraniční zdi. Podélně disponovaná budova s malým dvorkem za závěrem kostela sv. Michala s třípatrovým průčelím do náměstí. Vysoce kvalitní průčelí ukazuje na částečnou inspiraci v soudobé vídeňské architektuře, přizpůsobené však pražským poměrům. Dvorní fasáda je novodobá. Sklepení sestává ze dvou gotických prostorů. Gotické obvodové zdivo lze sledovat i ve třetím prostoru, dodatečně prohloubeném na místě středověké uličky, probíhající mezi domy čp. 460 a 461. Vlevo, na místě uličky a později průjezdu do dvora, jsou v přední části renesanční křížové klenby, vpravo barokní. Dnešní vstupní chodba zcela vpravo vznikla až barokním předělením původního většího gotického prostoru, stejného půdorysu se sklepením. Jižní dvorní trakt je novodobý.
 • Staroměstské náměstí 460/29, dům U zlatého (černého) anděla, pův. gotický dům se zachovaným arkýřem, socha sv. Floriána na nároží (chráněno též pod číslem 38540/1-240). Zde měly být roku 1406 vybudovány při kostele sv. Michala dvě kaple nad sebou se šnekovým schodištěm. V roce 1594 dům obsahoval část sousedního objektu na západní straně, nad jehož sklepy dodnes zčásti stojí. V roce 1476 byl objekt lokalizován vedle hřbitova. Na přelomu 2. a 3. desetiletí 18. století radikální přestavba. Po zrušení kostela za Josefa II. byla zastavěna ulička na levé straně domu. V roce 1885 bylo publikováno schematické zaměření kaple a detailů klenby oratoře v souvislosti s jejím zbořením. Objevená nástěnná malba z počátku 15. století, zobrazující sv. Prokopa, sv. Vojtěcha a sv. Víta, byla sňata, restaurována Františkem Sequensem a umístěna do Musea hlavního města Prahy. V roce 1887 vybudování podkrovního patra. Dvoupatrový dům s podkrovním 3. patrem. Průčelí je barokní z konce 2. až počátku 3. desetiletí 18. století. Pískovcová socha sv. Floriána na nárožní konsole (Ignác František Platzer) po roce 1760. V místě přízemního traktu, s terasou na levé straně, bývala ulička vedoucí k portálu kostela. Mimořádně nepravidelná dispozice s těsným dvorkem je tísněna kostelem sv. Michala. Východní díl zadního traktu se nachází v místě zbořeného severního průčelí gotického kostela sv. Michala, ke zbytku tohoto průčelí na západní straně přiléhá fragment zdiva oratoře Purkarta z Aldenburka.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Zlatého půlkola (Q33519993)


 
   
38503/1-217
Pam. katalog
MIS
Staré Město Michalská 435/21, Hlavsova
50°5′9,2″ s. š., 14°25′11,33″ v. d.
Měšťanský dům U Zlatého půlkola. Na místě dnešního domu stával rozlehlejší středověký. K zásadní přestavbě došlo po polovině 18. století. Barokní vzhled si stavba zachovala až do současnosti, novodobé úpravy se týkaly jen parteru. Dvoukřídlá dvoutraktová nárožní budova. Fasáda do Michalské ulice pětiosá, do Hlavsovy ulice čtyřosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého říšského jablka (Q33519984)


 
   
38507/1-219
Pam. katalog
MIS
Staré Město Michalská 438/15
50°5′7,39″ s. š., 14°25′11,45″ v. d.
Měšťanský dům U zlatého říšského jablka. Dvoukřídlý řadový barokní dům postavený na gotických základech. Dnešní fasáda je klasicistní, z 30. let 19. století. Dvoukřídlý řadový dům.
 • Hlavní budova dvoupatrová, dvoutraktová, fasáda do Michalské ulice desetiosá
 • dvorní křídlo čtyřpatrové, dvoutraktové,
 • dvorní budova (východní okraj parcely, dvoupatrová, tvar L.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U bílého zajíce (Q33519977)


 
   
38509/1-220
Pam. katalog
MIS
Staré Město Michalská 439/13
50°5′6,76″ s. š., 14°25′11,09″ v. d.
Měšťanský dům U bílého zajíce. Třípatrový řadový dům je původně gotický, byl renesančně i barokně přestavěn. Dnešní vzhled získal klasicistní úpravou z roku 1807, při které byla změněna fasáda domu. Hlavní budova dvoukřídlá dvoutraktová + jednopatrový dvoukřídlý objekt + novodobá přízemní budova v zadní části dvora. Hlavní budova: šestiosá fasáda.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Jelena (Q15640189)


 
   
38511/1-221
Pam. katalog
MIS
Staré Město Michalská 440/11
50°5′6,49″ s. š., 14°25′11,2″ v. d.
Měšťanský dům U Jelena, U Pěti tykví, U tykve. Novostavba z roku 1935 podle plánů F. Dittricha napodobující ve fasádě původní stavbu, která byla zbořena roku 1932. Na uličním průčelí je sousoší sv. Huberta od I. F. Platzera. Třípatrový třítraktový dům se zastropeným dvorkem v zadní části. Fasáda do Michalské ulice čtyřosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U svatých Tří králů (Q33520085)


 
   
38543/1-242
Pam. katalog
MIS
Staré Město Melantrichova 463/15, Michalská 463/18
50°5′8,99″ s. š., 14°25′12,77″ v. d.
Měšťanský dům U sv. Tří králů, Teyflův dům. Dnes třípatrový čtyřkřídlý, původně renesanční palác. Přední budova je v Melantrichově, zadní v Michalské ulici. Při rokokové úpravě, která dům zvedla o 3. patro, byly také upraveny uliční fasády. Fasáda do Melantrichovy ulice 3+2+3, částečně překryta sousedem. Fasáda do Michalské ulice: rustikované pilastry, 2+2+2+2 osy, téměř shodná a fasádou do Melantrichovy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U tří bratří (Q33519832)


 
   
38501/1-216
Pam. katalog
MIS
Staré Město Michalská 434/16
50°5′8,34″ s. š., 14°25′12,74″ v. d.
Měšťanský dům U tří bratří. Původně gotický dům byl přestavěn v renesanci, dnešní vzheld získal v době klasicismu kol roku 1850 - bylo přistavěno třetí patro a vestavěno půlkruhové schodiště. Novodobá úprava roku 1934 změnila dispozici 2. a 3. patra. Třípatrový řadový dům, zastavěný dvorek. Fasáda do Michalské ulice tříosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U dvou černých hlav (Q11863269)


 
   
38499/1-215
Pam. katalog
MIS
Staré Město Michalská 433/14
50°5′8,07″ s. š., 14°25′13″ v. d.
Měšťanský dům U dvou černých hlav. Dům vznikl spojením dvou gotických staveb. Vrcholně barokní přestavba přinesla zvýšení domu o 3. patro a upravení fasády, klasicistní úpravy zejména zadního stavení proběhly kolem roku 1850. V 1. polovině 20. století došlo k výstavbě podkrovního patra. Třípatrová budova s obytným podkrovím. Dva zastavěné dvorky, zadní příčné dvoutraktové stavení. Fasáda do Michalské ulice čtyřosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého melounu (Q11863316)


 
   
38497/1-214
Pam. katalog
MIS
Staré Město Michalská 432/12
50°5′7,02″ s. š., 14°25′12,71″ v. d.
Palác U zlatého melounu, Chotkovský dům. Dnešní dům vznikl kolem roku 1760 spojením dvou původně středověkých objektů. Tehdy bylo nově vystavěno schodiště a velký reprezentační vestibul. Fasáda byla sjednocena až v 19. století. Dvě dvoupatrové čtyřkřídlé budovy se dvory. Průčelí do Michalské ulice patnáctiosé.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U modré lodi (Q11863282)


 
   
38545/1-243
Pam. katalog
MIS
Staré Město Melantrichova 464/13
50°5′8,19″ s. š., 14°25′14,05″ v. d.
Měšťanský dům U modré lodi, U Košíku. Dnes třípatrový dům byl postaven na místě zrušené uličky. Je původem gotický, byl renesančně přestavován. Dnešní vzhled fasád je pozdně barokní. Řadový třípatrový dům, příčné křídlo krátké do tvaru T. Vyplnil původní uličku, nemá vlastní hraniční zdi. Fasáda do Melantrichovy ulice tříosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U pěti korun (Q33520079)


 
   
38547/1-244
Pam. katalog
MIS
Staré Město Melantrichova 465/11
50°5′7,96″ s. š., 14°25′14,38″ v. d.
Měšťanský dům U pěti korun. Tento dům je v jádru gotický. V renesanci byl výrazně přestavěný do dnešní podoby, která se přibližuje soudobé německé architektuře. Třípatrový dům. Hlavní budova + zadní budova + severní křídlo + jižní křídlo. Fasáda do Melantrichovy ulice pětiosá, trojdílný štít.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého lva (Q33520070)


 
   
38549/1-245
Pam. katalog
MIS
Staré Město Melantrichova 466/9
50°5′7,85″ s. š., 14°25′15,04″ v. d.
Městský dům U zlatého lva, U červeného vlčka. Z původního středověkého, renesančně i barokně přestavěného domu zůstala jen pozdně barokní fasáda. Za ní se skrývá funkcionalistický obchodní dům z roku 1932 postavený podle plánů Rudolfa Winternitze. Čtyřpatrový dům s mansardovou, vzadu plochou střechou. Fasáda do Melantrichovy ulice čtyřosá, pozdně barokní, s jednoduchými lisenovými rámy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U tří divokých hus (Q33520064)


 
   
44522/1-246
Pam. katalog
MIS
Staré Město Melantrichova 467/7
50°5′7,75″ s. š., 14°25′15,44″ v. d.
Městský dům U tří divokých hus, U tří divokých kachen. Dnešní dům byl postaven v letech 1931–1932 podle návrhu stav. Mrhy a J. Voráčka na místě staršího, původně gotického objektu. Ze staré budovy zůstalo zachováno pouze barokní průčelí, ke kterému je novostavba přistavěna. Řadový čtyřpatrový dům s půdní nástavbou. Fasáda do Melantrichovy ulice: renesanční rozvrh oken, okna členěna vysokým řádem na dvě asymetrické části (1+2 osy).

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Mrázů (Q33519868)


 
   
38582/1-265
Pam. katalog
MIS
Staré Město Melantrichova 504/5, Havelská 504/17
50°5′6,7″ s. š., 14°25′15,71″ v. d.
Městský dům U Mrázů. Původně raně gotický věžovitý dům, který prošel renesančními přestavbami a byl roku 1808 Z. Fiegerthem klasicistně upraven. Dům byl puristicky přestavěn v letech 1928–1929 Bohumilem Steigenhöferem, který mimo jiné nad domem vyzdvihl dvoupatrovou nástavbu. Složitá nepravidelná dispozice, nárožní dům s gotickými fragmenty v nároží. Fasáda do Melantrichovy ulice osmiosá, dvou až čtyřpatrová, podloubí s obloukovitě klenutými otvory, fasáda do Havelské ulice desetiosá, dvoupatrová, podloubí s obloukovitě klenutými otvory, některé zasklené.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlaté růže (Q33519861)


 
   
38584/1-266
Pam. katalog
MIS
Staré Město Havelská 505/15
50°5′6,35″ s. š., 14°25′15,17″ v. d.
Měšťanský dům U zlaté růže, U černé hlavy. Trojpatrový řadový dům je v jádru gotický, byl barokně přestavěný. Dnešní vzhled je klasicistní z roku 1829. Třípatrový. Hlavní budova + zadní stavení. Fasáda do Havelské ulice čtyřosá, v přízemí dva oblouky loubí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Teplých a U modrého lva (Q33519854)


 
   
38586/1-267
Pam. katalog
MIS
Staré Město Havelská 506/13, 507/11
50°5′6,08″ s. š., 14°25′14,98″ v. d.
Měšťanské domy U Teplých a U modrého lva. Dva spojené domy středověkého původu. Levý byl přestavěn renesančně, pravý je barokní. Spojeny byly po roce 1804. Poté byly roku 1810 upraveny do dnešní klasicistní podoby Zachariem Fiegerthem. Dva spojené řadové domy + dvorní stavení. Fasáda do Havelské ulice dvoupatrová, dvě tříosé části, v přízemí 2 oblouky loubí, pravý oblouk má výraznější lomení, z vnitřní strany okosené. Na opěrném pilíři mezi oblouky je secesní mramorová deska z roku 1908. Na levém domě obdélný terč s reliéfem lva, na pravém domovní znamení chybí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Radnických (Q33519847)


 
   
44524/1-268
Pam. katalog
MIS
Staré Město Havelská 508/9
50°5′5,78″ s. š., 14°25′14,18″ v. d.
Měšťanský dům U Radnických. Z původně gotického objektu byla dochována pouze průčelní zeď a loubí, zbytek domu byl nahrazen novostavbou postavenou podle plánu T. Pražáka a P. Moravce z let 1929–1931. Řadová budova, hlavní budova + zadní dvorní trakt. Fasáda do Havelské ulicepětiosá, třípatrová, dva nestejné oblouky loubí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Finků (Q33519805)


 
   
38588/1-269
Pam. katalog
MIS
Staré Město Havelská 509/7, Michalská 509/10
50°5′4,99″ s. š., 14°25′14,55″ v. d.
Měšťanský dům U Finků, U české koruny. Řadový dům s podloubím je v jádru gotický, byl renesančně přestavován. Má raně klasicistní fasádu z doby před rokem 1800. Úpravy z roku 1867 zvýšily dvorní křídlo o druhé patro. Hlavní budova + dvorní křídlo + zadní budova. Fasáda do Havelské ulice dvoupatrová, čtyřosá, dva oblouky loubí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Kutovců (Q33519811)


 
   
38590/1-270
Pam. katalog
MIS
Staré Město Havelská 510/5, Michalská 510/8
50°5′4,98″ s. š., 14°25′13,64″ v. d.
Měšťanský dům U Kutovců, U Bruncvíka. Raně gotický dům, který byl raně renesančně přestavěn a 1803 klasicistně upraven J. Zelinkou. Dům si zachoval středověké jádro v dispozici sklepů i přízemí. V roce 1960 proběhla dle plánu K. Hilberta uprava hlavního průčelí. Hlavní budova + dvorní křídlo + zadní budova. Fasáda do Havelské ulice tříosá, dvoupatrová, v přízemí tři lomené oblouky gotického loubí. Fasáda do Michalské ulice pětiosá, třípatrová.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlaté váhy (Q33519819)


 
   
38592/1-271
Pam. katalog
MIS
Staré Město Havelská 511/3, Michalská 511/6
50°5′4,55″ s. š., 14°25′13,22″ v. d.
Měšťanský dům U zlaté váhy. Dům je v jádru gotický, renesančně upravený. Kolem roku 1690 byl radikálně raně barokně přestavěný. V letech 1929–1932 bylo vestavěno podkroví za barokním štítem a dvorní stavení byla zbořena a nahrazena novostavbou. Řadový objekt. Hlavní budova + novodobá stavba místo dvorních stavení. Fasáda do Havelské ulice: 3+3 osy, dvoupatrová, mohutný raně barokní štít s trojúhelným frontonem a volutovými křídly, parter se třemi oblouky loubí. Dvorní fasáda a fasáda do Michalské ulice nezajímavé. Pouze na bočním štítu reliéf anděla s mečem a váhami.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Isidorů (Q31551202)


 
   
38594/1-272
Pam. katalog
MIS
Staré Město Michalská 512/2, Havelská 512/1, Uhelný trh 512/5
50°5′3,93″ s. š., 14°25′12,9″ v. d.
Městský dům U Isidorů. Třípatrový dům vznikl spojením dvou samostatných, v jádru středověkých objektů. Johann Kaura v roce 1845 už spojený dům radikálně přestavěl v přízemí a znovu vystavěl od 1. patra. Nároží třípatrový dům. Fasáda do Havelské ulice osmiosá, fasáda do Uhelného trhu obdobná, pětiosá, fasáda do Michalské ulice obdobná, čtyřosá, dvorní fasáda: pavlače se zábradlím.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Wimmerova kašna (Q26689587)


 
   
38157/1-3
Pam. katalog
MIS
Staré Město Uhelný trh, pp. 1122/2
50°5′2,15″ s. š., 14°25′13,48″ v. d.
Wimmerova kašna. Pískovcová kašna klasicistního slohu od Františka X. Lederera z roku 1797 byla věnována Jakubem Wimmerem k výzdobě města. V roce 1974 byla poničena vandaly, sochy alegorií Vinařství a Zemědělství byly nahrazeny kopiemi od F. Paška. Použitým materiálem je křemičitý šedý pískovec. Nádrž má tvar čtverce přibližně 3 x 3 metry, uprostřed ní stojí sousoší tvořené vinným kmenem, na jehož vrcholu stojí pták (asi labuť), které tryská ze zobáku voda vzhůru. Voda pak stéká po vinném kmeni dolů. Dalšími prvky jsou dvě postavy - patrně alegorie vinařství, zemědělství či sadařství. Stojící chlapec podává sedící dívce vinný hrozen. U jejich nohou je socha kohouta.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U ruky (Q31552721)


 
   
38603/1-277
Pam. katalog
MIS
Staré Město V kotcích 526/1, Havelská 526/2, Uhelný trh 526/6
50°5′3,36″ s. š., 14°25′13,99″ v. d.
Měšťanský dům U ruky, U Patky, U konvářů. Nárožní klasicistní dům z roku 1834 stojí na místě dvou gotických kotců. Průčelí domu bylo upraveno roku 1875 podle plánů V. Džbánka. Třípatrový nárožní dům. Vzhled fasád je do všech tří ulic shodný. Liší se pouze počtem os (do Uhelného trhu čtyřosá, jinak tříosé). Průčelí do Uhelného trhu s pamětní deskou tiskaře K. F. Rosenmüllera (autor J. Hendrych).

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U tří modrých koulí (Q33519881)


 
   
38601/1-276
Pam. katalog
MIS
Staré Město Havelská 521/8, V kotcích 521/7
50°5′4,04″ s. š., 14°25′15,26″ v. d.
Měšťanský dům U tří modrých koulí. Dům byl přestavěn koncem 16. století ze dvou kvelbů gotických krámců. Do dnešní podoby byl uveden v 2. polovině 17. století. Dvoupatrový řadový domek. Fasáda do Havelské ulice pětiosá, fasáda do ulice V kotcích pětiosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého anděla (Q33519875)


 
   
38600/1-275
Pam. katalog
MIS
Staré Město Havelská 519/10, V kotcích 519/9
50°5′4,39″ s. š., 14°25′15,49″ v. d.
Měšťanský dům U zlatého anděla, Mayerovský dům. Řadový dům je klasicistní novostavbou Václava Dudy z let 1833–1836. Na místě domu stály tři gotické kvelby, ze kterých se zachovalo zdivo základových pilířů. Řadový třípatrový dům. Fasáda do Havelské ulice osmiosá, fasáda do ulice V kotcích sedmiosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U černého kříže (Q38137258)


 
   
38598/1-274
Pam. katalog
MIS
Staré Město Havelská 515/18, V kotcích 515/17
50°5′5,74″ s. š., 14°25′17,08″ v. d.
Měšťanský dům U černého kříže. Dvoupatrový barokní měšťanský dům je v jádru gotický. V 80. letech 20. století byl dům rekonstruován pro nakladatelství Albatros podle plánu V. Píny. Řadový dům. Fasáda do Havelské ulice dvoupatrová, dvouosá, fasáda do ulice V kotcích hladká, v přízemí gotické kamenné zdivo kvelbu, segmentově zaklenutý výkladec, dvě okna v 1. patře do kvelbu, v úrovni 2, oatra další dvě okna s lištovými šambránami.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Hlavů (Q31520247)


 
   
38596/1-273
Pam. katalog
MIS
Staré Město Havelská 514/20, Melantrichova 514/3, V kotcích 514/19
50°5′5,82″ s. š., 14°25′17,62″ v. d.
Měšťanský dům U Hlavů. Nárožní dům vznikl spojením dvou kotců během 16. a 18. století. Dnešní fasáda je novorenesanční z roku 1893 podle návrhu Karla Vlčka. Vzhled domu byl pozměněn při rekonstrukci v 80. letech 20. století. Fasáda do Havelské ulice dvoupatrová, šestiosá, fasáda do Melantrichovy ulice dvoupatrová, čtyřosá, shodná s Havelskou. Fasáda do ulice V kotcích hladká, kordonová římsa, nárožní bosáž, atika, V 1. patře dvě okna s uchy a kapkami, další 4 okna v 2. patře s uchy a kapkami.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U dvou červených lvů (Q33520112)


 
   
44538/1-425
Pam. katalog
MIS
Staré Město Melantrichova 962/1, Rytířská 962/27, V kotcích 962/28
50°5′5,71″ s. š., 14°25′18,5″ v. d.
Měšťanský dům U dvou červených lvů. Na místě tří gotických kvelbů byl podle plánů Martina Hausknechta z roku 1835 postaven dvoupatrový klasicistní nárožní dům. Vikýřová nástavba pochází z roku 1923. Na obou nárožích jsou domovní znamení lvů, objevených při stržení výkladců v roce 1955. Nárožní dvoupatrová stavba z roku 1835 na čtvercovém půdorysu. Hlavní průčelí do Rytířské ulice je šestiosé, průčelí do Melantrichovy ulice je šestiosé. Na obou nárožích domovní znamení lvů. Průčelí V kotcích člení pouze průběžné podokenní římsy a nadpražní římsičky v 1. patře. Dispozici tvoří tři trakty kolmé k hlavní frontě.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Rytířská 25 - V kotcích 26 (Q33520167)


 
   
38827/1-426
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 963/25, V kotcích 963/26
50°5′5,44″ s. š., 14°25′18,13″ v. d.
Měšťanský dům. Malý dvojpatrový dům je klasicistní novostavbou podle plánů J. Ziky z roku 1835. Dům prochází hloubkou bloku. Do ulice Rytířské je průčelí dvouosé, fasáda V Kotcích je tříosá. V suterénu se zachovaly pozůstatky gotických zdí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Rytířská 23 - V kotcích 24 (Q33520229)


 
   
38829/1-427
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 964/23, V kotcích 964/24
50°5′5,24″ s. š., 14°25′17,86″ v. d.
Měšťanský dům. Krámec na místě dnešního domu byl poprvé zmiňován v roce 1428. Až do klasicistní přestavby podle plánů Jana Ziky z roku 1835 byl zachován středověký stav budovy. Přestavba dům rozšířila do Rytířské ulice. Dvoupatrová stavba z roku 1835 na obdélné parcele mezi ulicemi. Průčelí do ulice Rytířské je čtyřosé, zadní strana V Kotcích tříosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Rytířská 21 - V kotcích 22 (Q33520159)


 
   
38831/1-428
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 965/21, V kotcích 965/22
50°5′5,04″ s. š., 14°25′17,58″ v. d.
Měšťanský dům. Drobný dvoupatrový řadový dům prochází hloubkou bloku mezi ulicemi V Kotcích a Rytířskou. Obě průčelí jsou dvouosá. Dnešní vzhled je z klasicistní přestavby středověkého kvelbu podle plánů Johanna Nowotného z roku 1835.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Rytířská 19 - V kotcích 20 (Q33520152)


 
   
38824/1-423
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 966/19, V kotcích 966/20
50°5′4,91″ s. š., 14°25′17,4″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový řadový dům stojí na hloubkové parcele mezi ulicemi Rytířská a V Kotcích. Dnešní vzhled domu je klasicistní, ve 30. letech 20. století bylo dostavěno podkroví. Průčelí dvouosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Rytířská 17 - V kotcích 18 (Q33520146)


 
   
38833/1-429
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 967/17, V kotcích 967/18
50°5′4,79″ s. š., 14°25′17,21″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrovému řadovému domu na středověkých základech dala v podstatě dnešní podobu přestavba podle plánů Václava Dudy z roku 1836. Dům prodělal úpravy v letech 1926 a 1933. Do Rytířské ulice fasáda dvouosá, mezi patry štukový nápis „obchodní dům“, fasáda do ul. V kotcích je tříosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Rytířská 15 - V kotcích 16 (Q33520140)


 
   
38615/1-284
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 535/15, V kotcích 535/16
50°5′4,65″ s. š., 14°25′17,02″ v. d.
Měšťanský dům. Drobný řadový dům je klasicistní novostavbou Václava Dudy z roku 1836. Stavba stojí na fragmentech gotického domu. Řadový dům se sedlovou střechou. Fasáda do Rytířské ulice dvouosá, fasáda do ulice V kotcích obdobná.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Rytířská 13 - V kotcích 14 (Q33520134)


 
   
38613/1-283
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 534/13, V kotcích 534/14
50°5′4,4″ s. š., 14°25′16,66″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový řadový dům vznikl na původním místě tří krámců gotických kotců. Jedná se o novostavbu z let 1928–1930 dle plánu J. Novotného a F. Havleny, která ze starší klasicistní stavby ponechala jen průčelí do Rytířské ulice. Dvoupatrový řadový dům s dvojicí podkroví pod sedlovou střechou. Fasáda do Rytířské ulice šestiosá, široký trojúhelný tympanon na nižší atikové zídce. Fasáda do ulice V kotcích novodobá z roku 1930, široká okna, hmotné vikýře v podkroví.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Rytířská 9 - V kotcích 10 (Q33520127)


 
   
38611/1-282
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 532/9, V kotcích 532/10
50°5′3,93″ s. š., 14°25′15,99″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový řadový dům se sedlovou střechou je klasicistní novostavbou z let 1840–1841, dále byl upravován ve 20. letech 20. století. Jádrem stavby jsou dva krámce středověkých kotců. Fasáda do Rytířské ulice i do ulice V kotcích čtyřosé.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Driancourtů (Q33520120)


 
   
38609/1-281
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 531/7, V kotcích 531/8
50°5′3,71″ s. š., 14°25′15,56″ v. d.
Měšťanský dům U Driancourtů. Dům vznikl klasicistní přestavbou dvou krámců gotických kotců v roce 1818. Stavba zachovává původní středověkou uliční čáru. Řadový dvoupatrový dům s mansardovou střechou a vloženým podkrovím. Fasáda do Rytířské ulice čtyřosá (v patrech), fasáda do ulice V kotcích čtyřosá, dva obdélné vstupy a dvě slepá okna s jednoduchým rámováním.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Rytířská 5 - V kotcích 6 (Q33519963)


 
   
44525/1-280
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 530/5, V kotcích 530/6
50°5′3,5″ s. š., 14°25′15,3″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový řadový dům procházející hloubkou bloku mezi ulicemi Rytířská a V kotcích je klasicistní novostavbou z doby po roce 1800 na místě gotického kotce. Řadový dvoupatrový domek s mansardovou střechou s vikýřovou nástavbou. Fasáda do Rytířské ulice tříosá, fasáda do ulice V kotcích prostá, dvouosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Rytířská 3 - V kotcích 4 (Q33520222)


 
   
38607/1-279
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 529/3, V kotcích 529/4
50°5′3,27″ s. š., 14°25′15,06″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový řadový dům, s vestavěným podkrovím a sedlovou střechou, je pozdně klasicistní novostavbou Václava Nademlejnského z roku 1847. Stojí na místě dvou středověkých kotců, ze kterých se zachovaly části pilířů v suterénu. Fasáda do Rytířské ulice i do ulice V kotcích čtyřosé.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Dům čp. 528 (Q33520038)


 
   
38605/1-278
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 528/1, V kotcích 528/2, Uhelný trh 528/7
50°5′3″ s. š., 14°25′14,67″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový nárožní dům se zvalbenou sedlovou střechou je klasicistní novostavbou Josefa Ondřeje Krannera z roku 1841. Stojí na místě dvou gotických kvelbů. Fasáda do Rytířské ulice čtyřosá, k Uhelnému trhu čtyřosá, do ul. V kotcích čtyřosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat