Seznam jeruzalémských králů

Toto je seznam Jeruzalémských králů, panovníků jednoho z křižáckých státůJeruzalémského království v letech 10991291.

Znak Jeruzalémského království ve stylu 15. století

Historie

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Jeruzalémské království.

Jeruzalémské království vzniklo jako důsledek první křížové výpravy, kdy křesťanské vojsko vedené Godefroyem z Bouillonu dobylo Svaté město (15. července 1099). Godefroy, poté, co se vzdal královského titulu, přijal titul Advocatus Sancti Sepulchri (ochránce Božího Hrobu) a byl korunován v chrámu Narození Páně v Betlémě na vládce Jeruzaléma.

Po jeho brzké smrti roku 1100 se jeho nástupcem stal jeho bratr Balduin a poprvé použil titul král. Balduin I. byl korunován roku 1100 v Chrámu Narození Páně v Betlémě a tehdejší titul jeruzalémských vládců byl nyní Rex Latinitas Hierosolimitanus.

Titul jeruzalémského krále byl dědičný a král nepanoval nad východními křesťany, muslimy ani židy. Král byl ve své funkci potvrzován svým Haute CourVysokým Dvorem a byl považován za Primus inter paresprvního mezi rovnými. V případě královy absence se jeho povinností při správě království ujal královský majordomus.

Toto je rodokmen jeruzalémských králů, schéma znázorňuje vládce Jeruzaléma od první křížové výpravy roku 1099 až do pádu Akkonu v roce 1291

Seznam jeruzalémských panovníků

editovat

Obránci Božího Hrobu (10991100)

editovat

Po úspěchu první křížové výpravy vznikly Křižácké státy, z nichž jednoznačně nejvýznamnější bylo Jeruzalémské království: koruna fu offerta a Godefroy z Bouillonu, který ji však odmítl a spokojil se se skromnějším titulem Advocatus Sancti Sepulchri.

podobizna jméno datum narození království manželství poznámky pořadí
začátek konec
   
Godefroy z Bouillonu
kolem roku 1060 22. července 1099
volbou
18. července 1100
úmrtí
dolnolotrinský vévoda

Jeruzalémští králové (11001187)

editovat

Po smrti Godefroye se nástupcem stal jeho bratr Balduin, avšak na rozdíl od svého předchůdce přijal královský titul a dal se korunovat na krále jeruzalémského.

podobizna jméno datum narození království manželství poznámky pořadí
začátek konec
   
Balduin I.
kolem roku 1058 25. prosince 1100
volbou
2. dubna 1118
úmrtí
(1) Godvera z Conches
bez potomků
(2) Arda Arménská
bez potomků
(3) Adéla z Vasta
bez potomků (anulováno)
Godefroyův bratr 1
   
Balduin II.
?? 14. dubna 1118
volbou
21. srpna 1131
úmrtí
Morfie z Melitene
čtyři dcery
bratranec Godefroye a Balduina I. druhého stupně 2
   
Melisenda
1105 21. srpna 1131
následnictví
1153
abdikace
(† 11. září 1161)
hrabě Fulko V. z Anjou
dva synové
dcera Balduina II.;
panovala společně s manželem Fulkem do roku 1143, poté se synem Balduinem III. do roku 1153
3
   
Fulko
1089/1092 13. listopadu 1143
úmrtí
(1) Ermengarda z Maine
dva synové a dvě dcery
(2) královna Melisenda Jeruzalémská
dva synové
hrabě z Anjou;
manžel královny Melisandy
   
Balduin III.
1130 13. listopadu 1143
následnictví
10. února 1162
úmrtí
Teodora Komnenovna
bez potomků
syn Melisandy a Fulka;
panoval společně s matkou až do roku 1153
4
   
Amalrich I.
1136 10. února 1162
následnictví
11. července 1174
úmrtí
(1) Anežka z Courtenay
jeden syn a dvě dcery
(2) Marie Komnenovna
dvě dcery
syn Melisandy a Fulka 5
   
Balduin IV.
malomocný
1161 11. července 1174
následnictví
16. března 1185
úmrtí
syn Amalricha a Anežky 6
   
Balduin V.
1177 20. listopadu 1183
připojil se k trůn
srpen 1186
úmrtí
syn Viléma z Montferratu a Sibyly Jeruzalémské;
panoval společně s Balduinem IV. až do roku 1185
7
   
Sibyla
1157 podzim 1186
volbou
25. července 1190
úmrtí
(1) Vilém z Montferratu
jeden syn
(2) Kvido z Lusignana
dvě dcery
dcera Amalricha a Anežky, matka Balduina V.;
panovala společně s manželem Kvidem
8
   
Kvido
1150 25. července 1190
(† 18. července 1194)
královna Sibyla Jeruzalémská
dvě dcery
král manžel;
nárokoval si královský titul až do roku 1192, kdy se stal vládcem Kypru

Králové po pádu Jeruzaléma (1187–1291)

editovat

Po obléhání Svaté město dobyl 2. října 1187 Saladin. To byl začátek postupného úpadku království. V dalších letech po pádu hlavního města byl královský titul spojován se stále menší rozlohou křesťanských panství ve Svaté zemi a titul se postupně stal pouze víceméně formálním.

podobizna jméno datum narození království manželství poznámky pořadí
začátek konec
   
Isabela I.
1172 duben 1192
volbou
5. dubna 1205
úmrtí
(1) Humfred IV. z Toronu
bez potomků
(2) Konrád z Montferratu
jedna dcera
(3) Jindřich II. ze Champagne
dvě dcery
(4) Amalrich z Lusignana
jeden syn a dvě dcery
dcera Amalricha a Marie;
panovala společně s manželi Konrádem, Jindřichem a Amalrichem
9
   
Konrád I.
kolem roku 1140 28. dubna 1192
úmrtí
(1) neznámé jméno
bez potomků
(2) Teodora Angelina
bez potomků
(3) královna Isabela Jeruzalémská
jedna dcera
markýz z Montferratu;
manžel královny Isabely
   
Jindřich I.
29. července 1166 6. května 1192
sňatkem
10. září 1197
úmrtí
královna Isabela Jeruzalémská
dvě dcery
hrabě ze Champagne;
manžel královny Isabely
   
Amalrich II.
1145 leden 1198
sňatkem
1. dubna 1205
úmrtí
(1) Eschiva z Ibelinu
tři synové a tři dcery
(2) královna Isabela Jeruzalémská
jeden syn a dvě dcery
král Kyperský;
král manžel Isabely
   
Marie
Markýza
1192 5. dubna 1205
následnictví
1212
úmrtí
Jan z Brienne
jedna dcera
dcera Isabely a Konráda 10
   
Jan I.
kolem roku 1170 14. září 1210
sňatkem
1212
(† 27. března 1237)
(1) královna Marie Jeruzalémská
jedna dcera
(2) Štěpánka Arménská
jeden syn
(3) Berenguela Leónská
tři synové a jedna dcera
král manžel Marie
   
Isabela II. (Jolanda z Brienne)
1212 1212
následnictví
5. května 1228
úmrtí
císař Fridrich II.
jeden syn a jedna dcera
dcera Marie a Jana;
zmiňovaná také jako Jolanda nebo Violanta
11
   
Fridrich II. Švábský
26. prosince 1194 9. listopadu 1225
sňatkem
5. května 1228
(† 13. prosince 1250)
(1) Konstancie Aragonská
jeden syn
(2) královna Jolanda Jeruzalémská (z Brienne)
jeden syn a jedna dcera
(3) Isabela Anglická
dva synové a dvě dcery
císař jako Fridrich II. a král sicilský;
král manžel Isabely II.;
samokorunovace králem jeruzalémským 18. března 1229 v průběhu šesté křížové výpravy
   
Konrád II.
25. dubna 1228 5. května 1228
následnictví
21. května 1254
úmrtí
Alžběta z Wittelsbachu
jeden syn
syn Isabely II. a Fridricha;
král římskoněmecký a sicilský
12
   
Konrád III.
Konradin
25. března 1252 21. května 1254
následnictví
29. října 1268
úmrtí
syn Konráda;
král sicilský
13
 
Hugo I.
Veliký
1235 24. září 1269
volbou
24. března 1284
úmrtí
Isabela z Ibelinu
šest synů a pět dcer
král Kyperský jako Hugo III. 14
 
Jan II.
1259 24. března 1284
následnictví
20. května 1285
úmrtí
syn Hugona;
král Kyperský
15
   
Jindřich II.
1271 20. května 1285
následnictví
18. května 1291
pád Akkonu († 31. srpna 1324)
Konstancie Aragonská
bez potomků
syn Hugona;
král Kyperský
16

Externí odkazy

editovat