Seznam chráněných území v okrese Havlíčkův Brod

Seznam chráněných území v okrese Havlíčkův Brod

Toto je seznam chráněných území v okrese Havlíčkův Brod aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Havlíčkův Brod.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2420 Borecká skalka PP Borecká skalka &0000000000000000.1500000,15
Kategorie „Borecká skalka“ na Wikimedia Commons
Hadcový lom s významnou hadcovou květenou 49°47′35″ s. š., 15°34′46″ v. d.
959 Čertův kámen PP Čertův kámen &-1000000000000000.0100000,01
Kategorie „Čertův kámen (Rejčkov)“ na Wikimedia Commons
Žulový výchoz na svahu Melechova, na vrcholu skalní mísy 49°37′44″ s. š., 15°19′20″ v. d.
1970 Havranka PR Havranka &0000000000000041.85000041,85
Kategorie „Havranka“ na Wikimedia Commons
Komplex vlhkých luk a rákosin v údolí Jiříkovského potoka 49°43′56″ s. š., 15°33′14″ v. d.
1256 Hroznětínská louka PR Hroznětínská louka a olšina &0000000000000016.66890016,6689
Kategorie „Hroznětínská louka“ na Wikimedia Commons
Společenstva přírodě blízkých lesů s vegetací údolních jasanovo-olšových luhů, střídavě vlhké pcháčové louky a rybník s výskytem makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a vegetací vysokých ostřic s výskytem významných druhů rostlin a živočichů; typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena evropsky významná lokalita Hroznětínská louka a které se nacházejí na území přírodní rezervace 49°45′31″ s. š., 15°21′40″ v. d.
2188 Přírodní památka Chuchelská stráň 33.jpg PP Chuchelská stráň &0000000000000001.8200001,82
Kategorie „Chuchelská stráň“ na Wikimedia Commons
Výskyt zachovalých, druhově bohatých teplomilných travinných společenstev sveřepových luk 49°48′28″ s. š., 15°37′40″ v. d.
6022 PP Kamenický rybník &0000000000000005.0232005,0232 Biotop oligotrofního rybníka s výskytem vegetace letněných rybníků s výskytem významných druhů rostlin a živočichů na něj vázaných, např. puchýřky útlé, masnice vodní, blatnice skvrnité či kuňky obecné 49°31′38″ s. š., 15°26′6″ v. d.
1646 Kamenná trouba PR Kamenná trouba &0000000000000062.97000062,97
Kategorie „Kamenná trouba “ na Wikimedia Commons
Luční biotopy při Pstružném potoce 49°36′13″ s. š., 15°23′49″ v. d.
2106 Popis obrazku PR Maršálka &0000000000000007.6200007,62
Kategorie „Maršálka“ na Wikimedia Commons
Ochrana dobře zachovalých vlhkých rašelinných luk 49°45′54″ s. š., 15°45′48″ v. d.
1831 PR Mokřadlo-4.JPG PR Mokřadlo &0000000000000013.30000013,30
Kategorie „Mokřadlo“ na Wikimedia Commons
Vlhké mokřadní louky s bohatou flórou a faunou 49°43′25″ s. š., 15°45′20″ v. d.
1768 Popis obrazku PR Niva Doubravy &0000000000000068.24000068,24
Kategorie „Niva Doubravy“ na Wikimedia Commons
Mokřadní luční ekosystémy v poříčí Doubravy 49°41′33″ s. š., 15°46′ v. d.
1255 Písník u Sokolovce PP Písník u Sokolovce &0000000000000000.3000000,30
Kategorie „Písník u Sokolovce“ na Wikimedia Commons
Z části zatopený písník s lokalitou rosnatky okrouhlolisté, refugium obojživelníků 49°43′16″ s. š., 15°42′42″ v. d.
1971 PP Pod Kazbalem &0000000000000000.8100000,81 Fragment vlhkých luk v povodí Hostačovky 49°45′29″ s. š., 15°34′ v. d.
1254 Ranská jezírka PR Ranská jezírka &0000000000000027.21000027,21
Kategorie „Ranská jezírka“ na Wikimedia Commons
Těžbou vzniklé terénní deprese zaplněné vodou, významná květena 49°39′14″ s. š., 15°48′54″ v. d.
1886 Ransko NPR Ransko &0000000000000695.400000695,40
Kategorie „Ransko“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlý lesní komplex Ranského masivu (prameništní a potoční jasanové olšiny) 49°40′21″ s. š., 15°48′35″ v. d.
6199 PP Rybníček u Dolního Dvora Součástí přírodní památky je rybniční ekosystém s měkkou litorální vegetací a navazujícími mokřadními biotopy, přírodní společenstva makrofytní vegetace přirozených eutrofních a mezotrofních stojatých vod, b) vzácné a ohrožené druhy obojživelníků včetně jejich biotopů, zejména populace čolka velkého[1] 49°36′6″ s. š., 15°25′58″ v. d.
1257 Řeka PR Řeka &0000000000000016.06000016,06
Kategorie „Řeka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Slatinné louky přecházející v litorál rybníka Řeka s typickými společenstvy 49°40′ s. š., 15°51′6″ v. d.
2081 Sochorov PP Sochorov &0000000000000001.6100001,61
Kategorie „Sochorov“ na Wikimedia Commons
Lokalita s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů 49°32′34″ s. š., 15°29′34″ v. d.
3379 Přírodní rezervace Spálava 14.jpg PR Spálava &0000000000000028.92000028,92
Kategorie „Spálava (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Společenstva květnatých a acidofilních bučin, prameništních a suťových bažankových jasenin 49°46′11″ s. š., 15°43′22″ v. d.
425 PR Stvořidla PR Stvořidla &0000000000000246.390000246,39
Kategorie „Stvořidla“ na Wikimedia Commons
Část přirozeného peřejnatého a balvanitého toku Sázavy 49°40′9″ s. š., 15°20′5″ v. d.
3378 PR Svatomariánské údolí PR Svatomariánské údolí &0000000000000013.53000013,53
Kategorie „Svatomariánské údolí“ na Wikimedia Commons
Zachovalé, přirozeně se utvářející koryto řeky Doubravy s výskytem lužních jasanových olšin 49°44′48″ s. š., 15°41′0″ v. d.
1972 PP Šlapanka &0000000000000003.0800003,08 Fragment vlhkých luk v údolí nivě Šlapanky 49°35′21″ s. š., 15°36′30″ v. d.
1222 PR Štíří důl.jpg PR Štíří důl &0000000000000018.80000018,80
Kategorie „Štíří důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Hluboké zalesněné údolí s typickou flórou a faunou, významné hl. výskytem mloků 49°39′58″ s. š., 15°51′54″ v. d.
960 Údolí Doubravy PR Údolí Doubravy &0000000000000092.07000092,07
Kategorie „Údolí Doubravy“ na Wikimedia Commons
Kaňonovité údolí Doubravy zahloubené v rulových horninách 49°42′57″ s. š., 15°42′48″ v. d.
719 Rozkvetlé bledule na území památky PR Velká a Malá olšina &0000000000000004.9600004,96
Kategorie „Velká a Malá olšina“ na Wikimedia Commons
Starý olšový porost s hojným výskytem bledule jarní 49°46′7″ s. š., 15°21′2″ v. d.
1671 Popis obrazku PR Zlatá louka &0000000000000011.34000011,34
Kategorie „Zlatá louka“ na Wikimedia Commons
Hluboké rašeliniště s významnou květenou a zvířenou 49°42′50″ s. š., 15°46′23″ v. d.
75 Jeden ze skalních útvarů na hřebeni Devíti skal CHKO Žďárské vrchy &0000000000071500.00000071 500
Kategorie „CHKO Žďárské vrchy“ na Wikimedia Commons
49°39′9″ s. š., 16°1′3″ v. d.}
65 Vyhlídka Dívčí kámen CHKO Železné hory &0000000000038000.00000038 000
Kategorie „Železné hory“ na Wikimedia Commons
49°48′3″ s. š., 15°43′57″ v. d.

Zrušená územíEditovat

Kód Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území
408 NPR Staré Ransko &0000000000000035.00000035,00 Bohatá lokalita bledule jarní
1134 NPR Ranská bahna &0000000000000159.090000159,09 Unikátní systém prameništních a potočních jasanových olšin s typickou flórou a faunou

ReferenceEditovat

Dostupné mapy ke článku
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.