Severská říše

Severská říše, případně Anglo-skandinávská říše, jsou historiky užívaná označení pro mimořádně rozsáhlou unii severského krále Knuta Velikého, který vládl současně třem královstvím Dánsku, Norsku a Anglii (včetně části území dnešního Švédska). Někdy proto bývá Knut označován jako „císař severu“. Je také považován za vikinského vládce, jeho obrovské panství, které lze klasifikovat jako thalasokracie (opíralo se o nadvládu nad mořem), však trvalo jen krátce po dobu jeho vlády. Po Knutově smrti se jeho nástupcem v Dánsku stal Hardiknut, který tam vládl jako Knut III. V Anglii se stal jeho nástupcem Harold I., který vládl až do své smrti roku 1040, kdy jej vystřídal dánský král Hardiknut. Hardiknut vládl sjednocenému království Dánska a Anglie až do své smrti roku 1042. Jeho nástupcem na anglický trůn se stal Eduard III. Vyznavač, kterého předtím Hardiknut povolal zpět z exilu v Normandii. Na dánském trůnu jej vystřídal Magnus I., který byl zas pro změnu norským králem.

Severská říše
Nordsøveldet
Nordsjøveldet
10131042
Vlajka státu
vlajka
geografie
Mapa
Přibližný rozsah teritorií ovládaných Knutem
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
státní útvary a území
Předcházející:
Dánské království Dánské království
Norské království Norské království
Anglické království Anglické království
Danelaw Danelaw
Nástupnické:
Dánské království Dánské království
Norské království Norské království
Anglické království Anglické království
Související informace naleznete také v článku Knut Veliký.