Severská říše

Související informace naleznete také v článku Knut Veliký.

Severská říše nebo také Anglo-skandinávská říše jsou historiky užívaná označení pro velkou personální unii Knuta Velikého, jež současně vládl královstvím Dánska, Norska, Anglie a okrajové části Švédska. Knut sjednotil tři mocná království a bývá proto označován za „císaře Severu“. Rovněž je považován za jednoho z posledních vikinských vládců. Knutovu říši lze označit ze námořní velmoc (thalasokracii), neboť se její moc opírala zejména o nadvládu nad mořem. Jeho panství trvalo jen krátce po dobu jeho vlády.

Severská říše
Nordsoveldet (dánsky)
Nordsjøveldet (norsky)
Nordsjöväldet (švédsky)
Norþ Sæ Rīce (staroanglicky)
10131042
Vlajka státu
vlajka
geografie
Mapa
Přibližný rozsah teritorií ovládaných Knutem
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
státní útvary a území
předcházející:
Dánské království Dánské království
Norské království Norské království
Anglické království Anglické království
Danelaw Danelaw
následující:
Dánské království Dánské království
Norské království Norské království
Anglické království Anglické království
Knut Veliký, středověká iluminace

Po Knutově smrti nastoupil v Dánsku jako jeho nástupce Hardiknut pod jménem Knut III. Na anglický trůn nastoupil Harold Rychlonohý, který Anglii vládl až do své smrti roku 1040, kdy ho vystřídal dánský král Hardiknut. Hardiknut tak vládl sjednocenému království Dánska a Anglie až do své smrti roku 1042 a částečně se tak přiblížil Knutově odkazu. Jeho nástupcem na anglickém trůnu se poté stal Eduard III. Vyznavač, který byl předtím Hardiknutem povolán zpět z exilu z Normandie. Na dánském trůnu ho později vystřídal Magnus I., který byl zas pro změnu norským králem.

Knutův odkaz způsobil, že si skandinávské národy nepřestávaly činit nároky na Anglii a vedl později i norského krále Haralda III. k vpádu do Anglie a porážce u Stamford Bridge. Zanedlouho skandinávské zálusky na Anglii ukončil normandský vévoda Vilém Dobyvatel, který sám Anglii ovládl s Normany.