Sedmiúhelník

Sedmiúhelník (sedmihran) je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník se sedmi vrcholy a sedmi stranami. Jeho vrcholy leží na obvodu opsané kružnice a strany jsou tangentami (tečnami) kružnice vepsané.

pravidelný sedmiúhelník

Součet velikostí vnitřních úhlů konvexního sedmiúhelníku je přesně 900° (5π).

Pravidelný sedmiúhelník je v podstatě složen ze sedmi shodných rovnoramenných trojúhelníků, jejichž úhly při základně mají velikost a při vrcholu .

ParametryEditovat

Pro pravidelný sedmiúhelník platí vzorce:

  • Obvod:  
  • minimální průměr:  
  • obsah:  

kde r je poloměr kružnice opsané sedmiúhelníku, a je délka jeho strany.

 
Konstrukce sedmiúhelníku

Konstrukce sedmiúhelníkuEditovat

Konstrukce za použití pravítka a kružítka je pouze přibližná, neexistuje způsob, jak konstrukci udělat pomocí těchto nástrojů úplně přesně.

Postup:

Externí odkazyEditovat