Samuel Štefan Osuský

slovenský biskup, filozof a teolog

Samuel Štefan Osuský (7. června 1888 Brezová pod Bradlom14. listopadu 1975 Myjava) byl slovenský evangelický kněz, biskup, pedagog, teolog, filozof, historik, sociolog a náboženský publicista.

prof. PhDr. ThDr. Samuel Štefan Osuský
Narození7. června 1888
Brezová pod Bradlom
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí14. listopadu 1975 (ve věku 87 let)
Myjava
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Alma materUniverzita Karlova
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Povolánífilozof
OceněníŘád Tomáše Garrigua Masaryka mzz 2. třídy in memoriam (1992)
Nábož. vyznáníluteránství
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Příbuzenstvo
vnuk Peter Osuský

ŽivotEditovat

Pocházel z rodiny koželuha. Po absolvování lidové školy v rodišti a měšťanky v Modre studoval na gymnáziu v Trnavě, v letech 1903–1906 na evangelickém lyceu a v letech 1906–1910 na Teologické akademii v Bratislavě. Ve studiích dále pokračoval na univerzitách v Erlangenu, Jeně a v Lipsku. V letech 1919–1922 absolvoval studium filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dosáhl zde doktorátu filozofie na základě rigorózní práce Nástin psychologie náboženství (1922). Dálkově studoval na Právnické akademii v Prešově a toto studium ukončil také doktorátem roku 1941.

Od roku 1919 byl mimořádný, v letech 1920–1933 řádný profesor filozofie a v letech 1933–1950 smluvní profesor na České evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě. Přednášel zde dějiny filozofie, psychologii náboženství, pedagogiku a sociologii. Předsedal Štúrově evangelické společnosti založené roku 1936. Spolu s Janem Kvačalom založil a spoluredigoval konzervativní evangelický teologický časopis Věda a víra, který vycházel v letech 1930–1933. Dále byl místopředsedou Slovenské ligy na Slovensku a předsedou jejího Literárního odboru. V letech 1945–1948 působil jako předseda filozofické odboru Matice Slovenské, jehož členem byl od jeho založení v roce 1940. Významná byla i jeho činnost v Evangelické církve a. v. na Slovensku, ať už jako faráře (Dačov Lom, Bratislava), nebo jako biskupa západního distriktu (1933–1946) a generálního kněze západního distriktu církve (1946–1951).

Osuský vyšel z národně uvědomělého prostředí. Během studií na lyceu podepsal memorandum, ve kterém se studenti dožadovali přednášek ve slovenském jazyce. V podmínkách samostatného Československa se zasloužil o vybudování slovenského evangelického teologického školství. Vychoval několik generací evangelické kněžské inteligence. Svoji církev reprezentoval na mezinárodních kongresech.

Během druhé světové války byl pro své smýšlení na čas vězněn. V důchodu žil nejprve v rodišti, od roku 1967 v Senici a v Myjavě, kde i zemřel. Pochován je v rodišti. V roce 1992 mu byl in memoriam udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy.

Dílo (výběr)Editovat

Těžištěm tvorby S. Osuského byly dějiny filozofie a teologie. Největší uznání získal dílem První slovenské dějiny filozofie, v nichž jako první na Slovensku komplexně podal dějiny světové a československé filozofie.

Filozofické a historicko-filozofické práceEditovat

 • Filozofie Štúrovců I - III, 1926, 1928, 1932.
 • Filozofie malohonstkých osvícence. In: Revue Bratislava 3, 1929, s. 987 - 999.
 • Nástin vývoje slovenského myšlení filozofického. In: Zlatá kniha Slovenska 1918 - 1928. Jubilejní sborník. Bratislava, 1929, s. 227 - 234.
 • Úvod do filozofických studií našich dávných předků. In: Víra a věda, 1930, č.. 1, s. 23 - 30.
 • Obecné filozofické a filozoficko-teologické problémy našich myslitelů v XVII. století. In: Víra a věda, 1930, č.. 2, s. 76 - 83.
 • Metafyzické Tematy našich myslitelů v XVII. století. In: Víra a věda, 1930, č.. 3, s. 113 - 122.
 • Psychologické a etické úvahy našich v XVII. století. In: Víra a věda, 1930, č.. 4, s. 171 - 179.
 • Logické úvahy našich ze XVII. století. In: Víra a věda, 1930, č.. 5, s. 213 - 220.
 • Počátky akademické filozofie Slováků do poloviny XV. století, 1931, Víra a věda, s. 174 - 178.
 • Čtyřistaletými památka slovenského humanisty JB Sambockého. In: Víra a věda, 1931, š. 2, s. 77 - 83.
 • Filozofie Karlovskovcov I - III. In: Víra a věda, 1932, č.. 2 - 4, s. 71 - 78, 134 - 138, 172 - 176.
 • Kellner-Hostinský filozof. In: Sborník MS 13, 1935, s. 163 - 182.
 • Štúrova filozofie, 2. vyd.. Bratislava, 1936.
 • Filozofie bolševismu, fašismu a hitlerismu. In: Čtyři přednášky, řečeno na vědecké konferenci ev. a. kněžství liptovského, oravského, turčianského a zvolenského dne 22. 11 1937 v Ružomberku. Mikuláš, 1939.
 • Služba národu I. Mikuláš, 1938.
 • Smysl Slovenská národních dějin. In: Služba, 1939, č.. 2, s. 38 - 43.
 • Ohlas evropských filozofických a teologických idejí u nás v první polovině 19. století. In: Sborník Zpěvník evangelického. Mikuláš, 1942, s. 14 - 28.
 • Braň pravdu. Mikuláš, 1946.
 • Filozofie Ondřeje Plachého. In: Filozofický sborník, VI - VII, 1946 - 1947, s. 3 - 16.
 • Naše úkoly. In. Filozofický sborník, VI - VII, 1946, č.. 1, s. 53 - 55.

Práce o slovenském evangelictvíEditovat

 • Slovenské evanjelictvo a národ, 1926.
 • Desáté výročí samostatnosti a naše evanjelictvo. Nové Město n / Váhom, 1928.
 • Naši bakaláři, mistři a děkani na krakovské univerzitě od roku 1400 do 1525. In: Víra a věda 2, 1931, s. 226 - 233; 3, 1932, s. 232 - 244.
 • Privet dp. Biskupa dr. Samuela Št. Osuského. In: Pamětníci slavnosti biskupské instalace. Myjava, 1934, s. 10 - 15.
 • Pastýřský list v jubilejním roce historickém roce 1938. Prešov, 1938.

Náboženské a teologické práceEditovat

 • Válka a náboženství, 1916.
 • Dějiny náboženství. Mikuláš, 1919 (1922).
 • Tranovského výklad Zjevení Janova. Martin, 1936.
 • Konec světa. Zjevení Jana. Mikuláš, 1941.
 • Tajemství kříže (Job). Mikuláš, 1943.
 • Braň pravdu. Mikuláš, 1946.
 • Kalvárie teologické vysoké školy v Bratislavě. Ružomberok, 1930.
 • Prof. Dr. Jana Kvačala. In: Kvačalov sborník. Bratislava, 1933, s. 301 - 327.
 • Biblické postavy (rukopis).

Sociologické práceEditovat

 • Vývin socialismu po stránce sociální teorie. In: Církevní listy, 1926, č.. 10 - 11, s. 173 - 175; č.. 12, s. 199 - 201; č.. 13 - 14, s. 224 - 226; č.. 15 - 16, s. 265 - 267.
 • Úvod do sociologie 1 - 2. Praha, 1930.
 • Filozofie bolševismu, fašismu a hitlerismu. In: Čtyři přednášky. Ružomberok, 1937 (Mikuláš, 1938).
 • Ragaz náboženský socialismus. In: Vědou k víře. Mikuláš, 1948, s. 5 - 25.
 • Služba národu II. Mikuláš, 1947.

Historické a politologické práceEditovat

 • Pád říše Velkomoravské. Myjava, 1928.
 • Příručka k jubilejním oslavám 10. výročí samostatnosti. Trnava, 1928.
 • Dějiny Brezové (1932, rukopis).
 • Dějiny brezovského spevokolu (rukopis).

Literárně-historické práceEditovat

 • Slovenské dějiny a literatura. Myjava, 1922 (spolu s F.RUPPELDTOM).
 • Literární tvorba dra Jana Jamnického. In: Sborník věnovaný Dr,. Janovi Jamnický, Mikuláš, 1948, s. 185 - 201.

Editorské práceEditovat

 • Slovensko a kultura. Myjava, 1920.
 • Národní antologie, 1928.
 • Tranovského sborník, 1936

Práce o němEditovat

 • In: Služba, 2, 1938, č.. 5, s. 134 - 143.
 • POLAKOVIČ, Š. (Rec.): S. Š. Osuský: První slovenské dějiny filozofie. In: Filozofický sborník, 1940, č.. 1, s. 48 - 56.
 • Štúra, S.: Osuského dějiny filozofie. In: Služba IV, 1940, č.. 2, s. 61 - 63.
 • Píší, M.: Filozofické a literární dílo dr. Samuela čt. Osuského. In: Služba, 12, 1948, č.. 5 - 6, s. 154 - 158.
 • KOSTKA, J.: Buržoazní filozofie v letech 1918 - 1938. In: Přehled dějin české filozofie. Bratislava, 1965, s.. 394 - 395.
 • KOSTKA, J.: In: Ev. posel zpod Tater, 58, 1968, č.. 12, s. 100.
 • VÁROSSOVÁ, E.: K stoleté S. Š. Osuského. In: Filozofie, 1988, č.. 6, s. 734 - 737.
 • In: Slovenský biografický slovník IV. Martin, 1990, s.. 335 - 336.
 • Munz, T.: S. Š. Osuský. In: Filozofie, 1994, č.. 7, s. 468 - 472.
 • Gazík, P.: Náboženské myšlení S. Š. Osuského. Bratislava, 1995 (habilitační práce).
 • S. Š. Osuský. In: Dějiny filozofie na Slovensku v XX. století. Bratislava, 1998, s.. 105 - 108.
 • KOSTKA, J.: Odkaz Osuského "Prvních Slovenská dějin filozofie". In: Tamtéž, s.. 109 - 115.
 • VÁROSSOVÁ, E.: S. Š. Osuský. In: Slovník českých filosofů. Brno, 1998, s.. 430 - 431.
 • Bakoš, V.: S. Š. Osuský jako historik filozofie. In: Filozofie, 2008, č.. 10, s. 849 - 862.
 • Letz, J.: S. Š. Osuský. In: Slovenská křesťanská filozofie 20. století a její perspektivy, 2011, s. 248 - 253, 340 - 341.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Samuel Štefan Osuský na slovenské Wikipedii.