Otevřít hlavní menu

Rozsudek pro zmeškání

Rozsudek pro zmeškání (nebo také kontumační rozsudek) je zvláštní druh rozsudku v občanském soudním řízení, kterým soud rozhodne a přizná žalovaný nárok žalobci tehdy, pokud se žalovaný bez omluvy nedostaví k soudnímu jednání, ačkoli mu byla včas doručeno předvolání i žaloba, a pokud to žalobce navrhne. Jestliže je ve věci více žalovaných a rozsudek by se vztahoval na všechny, musí soudní jednání takto zmeškat všichni. Nelze jej však vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír, nebo došlo-li by ke vzniku, změně nebo zrušení právního poměru mezi účastníky řízení.

Pokud by byl vydán rozsudek pro zmeškání, ale žalovaný se k soudu nedostavil z omluvitelného důvodu, který prokáže, soud jej na návrh zruší a dál pokračuje v řízení. Návrh na jeho zrušení ale musí podat nejpozději do doby, než rozhodnutí nabyde právní moci. Jestliže by žalovaný využil i odvolání a návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání by bylo vyhověno, k odvolání se dále nebude přihlížet.[1]

ReferenceEditovat

  1. § 153b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Externí odkazyEditovat