Soudní řízení

proces rozhodování sporu prostřednictvím soudu

Soudní řízení probíhá u soudu a jeho účelem je především vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti určité osoby (konstitutivní rozhodnutí), nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá (deklaratorní rozhodnutí), případně se rozhoduje o jiných právních skutečnostech. Příslušný soud i soudce stanoví zákon (tzv. zásada zákonného soudce), jednání je zásadně veřejné a ústní a postavení účastníků řízení je vždy rovné. Pokud je rozhodnutím rozsudek, vyhlašuje se vždy veřejně.[1]

Druhy editovat

Podle druhu právní věci se nejen v České republice rozlišuje:

  1. občanské soudní řízení, dělící se dále na:
  2. trestní řízení soudní – rozhoduje se hlavně o vině obžalovaného a o případném trestu
  3. soudní řízení správní – o žalobách proti rozhodnutím orgánů veřejné moci
  4. řízení před Ústavním soudem – například o ústavní stížnosti proti rozhodnutí či jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, nebo o zrušení zákonů, jsou-li v rozporu s ústavou

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. STRNAD, Michal. Stručný průvodce novináře soudní terminologií [online]. Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2008-07 [cit. 2023-06-29]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat