Usnesení (soud)

Usnesením rozhoduje soud tam, kde nerozhoduje rozsudkem. Tedy především v procesních záležitostech, jako je zahájení řízení, podmínky řízení, odmítnutí, změna nebo zpětvzetí návrhu účastníka řízení, přerušení i zastavení řízení, či náklady řízení. Také se jím ale schvaluje soudní smír nebo nařizuje výkon rozhodnutí.

Usnesení nemusí být vždy vyhotoveno písemně, vždy však musí být účastníkům řízení vyhlášeno.[1] V trestním řízení se však nevyhlašuje tehdy, pokud se činí mimo soudní jednání za neúčasti osob, jichž se dotýká.[2] Pokud je písemné, musí obsahovat označení soudu a účastníků řízení, výrok, poučení o opravném prostředku, datum a místo vydání. Usnesení nemusí vždy obsahovat odůvodnění.[3] Jestliže by se v něm vyskytly nějaké písařské chyby, mohou být vždy dalším usnesením opraveny.[4]

Vykonatelnost usnesení se neváže vždy na jeho právní moc, ta může nastat ještě dříve, např. už jen doručením účastníkům řízení, případně uplynutím lhůty k plnění. Soud navíc není usnesením vázán, pokud jím jen upravuje vedení řízení.[5]

ReferenceEditovat

  1. § 168 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“)
  2. § 135 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „tr. ř.“)
  3. § 169 o. s. ř., § 134 tr. ř.
  4. § 167 odst. 2 a § 164 o. s. ř., § 138 a § 131 tr. ř.
  5. § 170 odst. 2 a § 171 o. s. ř.

Související článkyEditovat