Regulační odchylka

rozdíl mezi požadovanou referenční hodnotou a skutečnou (změřenou) hodnotou regulované veličiny

Regulační odchylka (německy Regeldifferenz, anglicky error) je v regulační technice rozdíl mezi požadovanou referenční hodnotou a skutečnou (změřenou) hodnotou regulované veličiny. U NC strojů se může jednat o rozdíl mezi požadovanou a skutečnou pozicí (německy Schleppfehler).

Blokové schéma jednoduché standardní regulační smyčky, sestávající z funkčních prvků řízeného systému, měřicího členu, regulátoru a akčního členu. Na obrázku jsou vyznačeny jednotlivé veličiny: regulovaná veličina y (se skutečnou hodnotou yM, požadovanou (referenční) hodnotou w a regulační odchylkou e=w-yM), řídicí veličina u, akční veličina uR a poruchové veličiny d

Pokud například požadovaná teplota ve skleníku je 20 °C, a skutečná (změřená) teplota 19 °C, je regulační odchylka 1 °C.

Úlohou regulace je zmenšovat regulační odchylku, v ideálním případě na nulu.

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Regeldifferenz na německé Wikipedii.

Literatura editovat

  • KOTEK, Zdeněk; VYSOKÝ, Petr; ZDRÁHAL, Zdeněk. Kybernetika. 1. vyd. Praha: SNTL, 1990. 375 s. ISBN 80-03-00584-1. S. 148. (český)