Psychopatologie

Psychopatologie je jednou ze základních disciplín psychologie zabývající se duševními poruchami, psychickou tísní a abnormálním či maladaptivním chováním. Termín se nejčastěji používá v psychiatrii, v níž se patologie vztahuje k symptomům a průběhu nemoci.

Zabývá se otázkami normality a abnormality lidské psychiky. Otázky typu "Jaké je pojetí normy v odlišných kulturách?", "Pro kterou psychickou poruchu jsou typické bludy?", "Co se podílí na vzniku úzkostných pocitů?" nebo "Jaké příznaky jsou typické pro schizofrenii?" a vymezení různých pojetí normy, vysvětlování příčin vzniku příznaků a jejich shlukování do typických syndromů a klasifikace symptomů i syndromů představují oblast zájmu této disciplíny.

Abnormální psychologie je podobným termínem užívaným častěji v ne-medicínské oblasti psychologie. Psychopatologie by neměla být zaměňována s psychopatií, teoretickým subtypem poruchy osobnosti.

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat