Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu

Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu je česká knižní edice, vycházející v nakladatelství Pavel Mervart v Červeném Kostelci.

Edice se snaží obohatit český kulturní kontext o zásadní práce z dějin a kultury východního křesťanství, a to jak pravoslavného (ortodoxního), tak jinoslavného (heterodoxního). Překládá významná díla z originálních jazyků, které napomáhají pochopit duchovní základy a spiritualitu východního křesťanství. Publikuje práce mladých českých vědců.

V rámci edice též vychází ve spolupráci s Ústavem východního křesťanství Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy ročenka Parrésia. Revue pro východní křesťanství.

Zakladatelem a hlavním editorem edice je Michal Řoutil.

Vydaná díla editovat

 • Byzantské legendy. Výběr textů ze IV.–XII. století (2007²) ISBN 978-80-86818-49-8
 • P. Mikeš, Z. Poláček. Moudrost Etiopie. Amharská přísloví (2008) ISBN 978-80-86818-79-5
 • M. Meier. Justinián. Život a vláda východořímského císaře (2009) ISBN 978-80-86818-88-7
 • Základy sociální koncepce Ruské pravoslavné církve (2009) ISBN 978-80-86818-91-7
 • R. Dostálová. Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole (2009) ISBN 978-80-86818-96-2
 • P. Milko. Órigenés učitel (2008) ISBN 978-80-86818-60-3
 • M. Starowieyski. Slovník raněkřesťanské literatury Východu: arabská, arménská, etiopská, gruzínská, koptská a syrská literatura (2012) ISBN 978-80-7465-021-5
 • M. Šlajerová. Palestinská církev dnes. Politická a teologická problematika (na pozadí situace církví v Sýrii, Libanonu a Jordánsku) (2009) ISBN 978-80-87378-02-1
 • P. Milko. Úvod do byzantské filosofie (2009) ISBN 978-80-87378-13-7
 • Ilarion Alfejev. Izák Syrský a jeho duchovní odkaz (2010) ISBN 978-80-87378-37-3
 • Melitón ze Sard. O Pasše/Peri Pascha (2010) ISBN 978-80-87378-56-4
 • S. Runciman. Zajetí velké církve. Dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821 (2010) ISBN 978-80-87378-43-4
 • K čertu ať táhne studium. Výbor z byzantské žebravé poezie. (1. sv. řady Byzantská knihovna, 2011) ISBN 978-80-87378-69-4
 • Arménské kroniky od jezera Van. 16.-18. století, ed. P. Košťálová (2011), ISBN 978-80-87378-17-5
 • P. Schreiner. Konstantinopol. Dějiny a archeologie. (2012) ISBN 978-80-7465-008-6
 • Sergej A. Ivanov. Byzantské misie aneb je možné udělat z „barbara“ křesťana? (2012) ISBN 978-80-87378-45-8
 • Jan Damašský. Řeči na obranu obrazů. (2012) ISBN 978-80-7465-017-8
 • Ať múzy promluví: Tři byzantská kvazidramata. (2. sv. řady Byzantská knihovna, 2012) ISBN 978-80-7465-027-7
 • Monika Langrock: Libanonské rozhovory. (2012) ISBN 978-80-7465-034-5
 • Ruská středověká literatura: Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského (Výbor textů 11.–14. století). (2013²) ISBN 978-80-7465-046-8
 • Nina V. Sinicynová. Odysea Maxima Řeka: Renesanční Itálie – Athos – Moskevská Rus. (2013) ISBN 978-80-7465-056-7
 • Andreas E. Müller. Hora Athos: Dějiny mnišské republiky. (2013) ISBN 978-80-7465-058-1
 • Monika Langrock. Hopes and frustrations of Lebanese Christians: Al-ihbat al-masihi – reasons and measures taken. (2013) ISBN 978-80-7465-067-3
 • Grígórios Abulfaradž Barhebraeus. Kratochvilná vyprávění. (2013²) ISBN 978-80-7465-069-7
 • Ilarion Alfejev. Kristus – Vítěz nad podsvětím: Téma sestoupení do pekel ve východokřesťanské tradici. (2013) ISBN 978-80-7465-074-1
 • Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy: Byzantská vyprávění prospěšná pro duši. (2014) ISBN 978-80-7465-094-9
 • Boris N. Florja. Církevní rozkol a slovanský svět. (2014) ISBN 978-80-7465-097-0
 • Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika. (2014) ISBN 978-80-7465-119-9
 • Sergej Arkaďjevič Ivanov. Blázni pro Krista. Kulturní dějiny jurodství (2015) ISBN 978-80-7465-131-1
 • Svatí a hříšníci. Staroruská literatura 11.-12. století. M. Téra (překl. a ed.) (2015) ISBN 978-80-7465-164-9.
 • M. Kulhánková. Das gottgefällige Abenteuer. Eine narratologische Analyse der byzantinischen erbaulichen Erzählungen (2015). ISBN 978-80-7465-175-5.
 • Ióannés Klimakos. Nebeský žebřík, přeložila a úvodem opatřila A. Sarkissian (2015). ISBN 978-80-7465-125-0.
 • Andreas Külzer, Byzanc. Dějiny - společnost - kultura, z němčiny přeložil Vlastimil Drbal (2016). ISBN 978-80-7465-201-1
 • Jeskyně pokladů. Kniha zjevení svatého Petra Klementovi, překlad z arabštiny a komentář Mlada Mikulicová (2016). ISBN 978-80-7465-174-8
 • Ilarion Alfejev. Mystérium víry. Uvedení do pravoslavné teologie. (2016) ISBN 978-80-7465-209-7
 • Haig Utidjian. The Art of The Armenian Book through the Ages / Հայ գրքարուեստը դարերու ընդմէջէն / Arménské knižní umění v průběhu staletí (2016). ISBN 978-80-7465-222-6.
 • Michal Řoutil, Petra Košťálová, Petr Novák. Katastrofa křesťanů: Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914-1923. (2017) ISBN 978-80-7465-254-7.
 • Sofronij Sacharov. Vidět Boha, jaký je (2017) ISBN 978-80-7465-286-8
 • Joannis S. Romanidis. Frankové, Římané, feudalismus a nauka (2017) ISBN 978-80-7465-285-1
 • El Hassan bin Talál. Křesťanství v arabském světě. S předmluvou Jeho královské Výsosti Charlese, prince z Walesu. (2017) ISBN 978-80-7465-292-9
 • Marcel Martin. Světlo z Byzance : Řecká studia v renesanční Itálii, 1360–1534. (2017) ISBN 978-80-7465-295-0
 • Václav Ventura. Dej krev a získáš Ducha : Životní příběh a duchovní odkaz athoského starce Josefa Hesychasty. (2018) ISBN 978-80-7465-315-5
 • Haig Utidjian. Tntesean and the Music of the Armenian Hymnal. (2018) ISBN 978-80-7465-304-9
 • Digenis Akritis : Byzantský epos o Dvojrodém Hraničáři. Překlad Markéta Kulhánková, Ondřej Cikán (2018) ISBN 978-80-7465-342-1
 • Efrém Syrský: Hymny o ráji. Překlad Mlada Mikulicová. (2018) ISBN 978-80-7465-353-7
 • Athénagorás z Athén. Přímluva za křesťany. Překlad Monika Recinová. (2019) ISBN 978-80-7465-368-1
 • Jaroslav Brož (ed.), Kdo byl Melchisedek? Postava kněze-krále v biblických textech a v dějinách (2019), ISBN 978-80-7465-376-6
 • Efrém Syrský, Velikonoční hymny: ze syrštiny přeložila, úvodem a poznámkami opatřila Mlada Mikulicová, básnický převod P. Vladimír Mikulica (2020), ISBN 978-80-7465-426-8
 • Josef Hesychasta, Dopisy / O zkušenosti hesychastického života, přeložil, úvod a doslov napsal Václav Ventura (2020), ISBN 978-80-7465-431-2
 • Michal Řoutil, Nevěřící, odejděte! Současné pronásledování křesťanů ve vybraných zemích Blízkého východu a Afriky. (2020), ISBN 978-80-7465-434-3
 • Václav Ventura, Starec a slzy: Efrém z Katunakie: životní příběh a duchovní inspirace (2021), ISBN 978-80-7465-481-7
 • Wolfram Kinzig, Pronásledování křesťanů v antice, přel. V. Drbal (2022), 978-80-7465-512-8
 • Mlada Mikulicová, Křesťané v Arábii před islámem: Stopy křesťanského života ve staroarabské poezii (2022), ISBN 978-80-7465-547-0
 • Michal Řoutil, Nil Sorský: Život a dílo prvního ruského hesychasty (2022), ISBN 978-80-7465-582-1
 • Nina V. Pigulevská, Syrská středověká kultura, přel. M. Řoutil a M. Téra (2022), ISBN 978-80-7465-574-6
 • Člověk, bohočlověk a církev: Výběr ze spisů Justina Popoviće / Sestavil a přeložil: Zdenko Širka (2022), ISBN 978-80-7465-563-0

Ročenky editovat

Externí odkazy editovat