Presbyter

Presbyter (řecky πρεσβύτερος presbyteros starší) je v Novém zákoně označení vůdce místní křesťanské komunity.

V současnosti se v katolických a pravoslavných církvích užívá pojem presbyter jako společné označení pro kněze a biskupa, tedy svěcené služebníky, kteří mají kněžskou moc (na rozdíl od jáhna, který je svěcen ke službě). Pro samotného kněze (nikoliv biskupa) se užívá pojem sacerdos. V protestantismu se pojmem presbyter nebo starší označují členové voleného orgánu sboru (staršovstva).

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat