Povinné minimální rezervy

Povinné minimální rezervy (PMR) jsou stanovená část primárních zdrojů (vkladů nebankovních subjektů) bank, kterou banky musí mít uloženu na účtě u centrální banky (určité procento ze závazků vůči všem osobám s výjimkou bank, které banka musí držet jako rezervu v podobě vkladu na účtě u centrální banky).

Povinné minimální rezervy jsou jedním z klíčových nástrojů měnové politiky centrální banky. Ve srovnání se změnami úrokových sazeb účinnějším. Pokud chce centrální banka vytvořit tlak na snižování množství peněz v oběhu, zvýší rezervní požadavky a naopak. Centrální banka Číny kupříkladu používala rezervní požadavky jako zbraň proti inflaci,[1] když v průběhu roku 2007 celkem devětkrát zvýšila jejich úroveň.

Aktuálně účinná míra povinných minimálních rezerv v Česku je 2 %. K poslední změně povinných minimálních rezerv došlo 7. 10. 1999.[2][3]

K tomuto dni dosáhla výše sazby PMR hodnoty stanovené Evropskou centrální bankou pro banky v Hospodářské a měnové unii (EMU).

Země Povinné min. rezervy v %[4]
Česko 2,00[2]
Eurozóna 2,00
Jižní Afrika 2,50
Švýcarsko 2,50
Polsko 3,50
Chile 4,50
Indie 5,00
Litva 6,00
Pákistán 7,00
Lotyšsko 8,00
Burundi 8,50
Maďarsko 8,75
Ghana 9,00
USA 0,00[5]
Srí Lanka 10,00
Bulharsko 12,00
Čína 20,50
Estonsko 15,00
Venezuela 17,00[6]
Zambie 8,00
Hongkong 18,00
Chorvatsko 14,00
Tádžikistán 20,00
Surinam 25,00
Jordánsko 8,00

Platební styk editovat

Povinné minimální rezervy jsou důležitou částí pro mezibankovní platební styk, který v ČR probíhá přes tzv. clearingové centrum, které spravuje právě Česká národní banka. Český clearingový systém se jmenuje CERTIS a je založen na brutto principu - tzv. RTGS (real time gross settlement system), což znamená, že každá platba mezi různými bankami je vypořádána v okamžiku kdy banka dá příkaz k jejímu vypořádání. Naopak při použití netto systému by byly příkazy k platbě shromažďovány v clearingovém centru a prováděny v určitých intervalech (např. 1× denně).

Banky nemusí držet povinné minimální rezervy v předepsané výši v každém okamžiku. Může se stát, že v jeden okamžik dne budou na účtě některé banky u ČNB nulový zůstatek. Je totiž důležité aby měsíční průměr zůstatku na účtě splňoval předepsanou hladinu povinných minimálních rezerv.

Odkazy editovat

Reference editovat

Literatura editovat

  • Revenda Zbyněk, Mandel Martin: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, ISBN 978-80-7261-132-4.

Související články editovat