Potenciál (fyzika)

rozcestník na projektech Wikimedia

Potenciál znamená ve fyzice schopnost fyzikálního pole působit na (bodové) hmoty, případně elektrické náboje. Fyzikální pole se v každém bodě vyznačuje určitým potenciálem, který můžeme vyjádřit buďto číslem (skalárem, skalární pole), anebo vektorem (vektorové pole).

Podle druhu pole můžeme rozlišovat:

Související články

editovat