Posun

způsob organizace pohybu kolejových vozidel po železniční síti

Posun je jeden z režimů jízdy železničních vozidel, kdy – na rozdíl od vlaku – není jízda řízena jízdním řádem, ale osobou způsobilou k řízení posunu (výpravčí, posunovač, strojvedoucí, vlakvedoucí atd.). Posunový díl obvykle neopustí obvod dopravny, ve které se posun provádí.

Motorový vůz posunuje ve stanici na návěst „Posun dovolen“ danou trpasličím světelným seřaďovacím návěstidlem

V českých dopravních předpisech je definován též posun mezi dopravnami (PMD), kdy posunový díl vjede na trať. Musí jej sjednat výpravčí sousedních dopraven, protože musí být zajištěna volnost trati podobně jako v případě jízdy vlaku.

Rychlost posunu

editovat

Z technických a bezpečnostních důvodů jsou rychlosti při posunu omezeny.

  • rychlost 40 km/h, jsou-li vozidla tažena, nebo jedná-li se o jízdu samostatného hnacího vozidla
  • rychlost 30 km/h, jsou-li vozidla sunuta

Při najíždění na vozidla (např. za účelem svěšení) nesmí být překročena rychlost 5 km/h

Řízení posunu

editovat

Pohyb posunového dílu je řízen:

Literatura

editovat
  • SŽDC D1 - Dopravní a návěstní předpis. Praha: Správa železniční dopravní cesty, 2013. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat