Dopravna

v Česku a na Slovensku místo, odkud je řízen provoz na železnici

Dopravna je místo na dráze, které slouží k řízení jízdy vlaků a posunu mezi dopravnami.[1]

Dopravny jsou buď s kolejovým rozvětvením nebo bez kolejového rozvětvení.

Zastávky, nákladiště a kolejové spojky na širé trati (nejsou-li používány jako odbočky) se za dopravny nepovažují.

Typy dopravenEditovat

Rozlišují se dopravny:

Zvláštní kategorii dopraven tvoří dopravny na tratích se zjednodušeným řízením provozu (v ČR jde především o tratě provozované Správou železnic, řízené podle předpisu SŽDC D3), kterým se říká dopravna D3.

ReferenceEditovat

  1. Portál provozování dráhy. provoz.spravazeleznic.cz [online]. [cit. 2021-04-21]. Dostupné online. 
  • SŽDC D1 „Dopravní a návěstní předpis“ se změnou č. 1-4; účinnost od 10.06.2018 Dostupný online.