Otevřít hlavní menu

Dopravna

místo, odkud je řízen provoz na železnici

Dopravna je místo na železniční trati, které slouží k řízení sledu vlaků a posunu mezi dopravnami. Mohou to být jak železniční stanice a výhybny, tak i různá hradla, hlásky, oddílová návěstidla automatického bloku nebo automatického hradla (lidově semafory) a v některých případech i odbočky.

Zastávky, nákladiště a kolejové spojky na širé trati (nejsou-li používány jako odbočky) se za dopravny nepovažují.

Typy dopravenEditovat

Rozlišují se dopravny:

Zvláštní kategorii dopraven tvoří dopravny na tratích se zjednodušeným řízením provozu (v ČR jde především o tratě provozované SŽDC, řízené podle předpisu SŽDC D3).

ZdrojEditovat

  • SŽDC D1 „Dopravní a návěstní předpis“ se změnou č. 1, 2 a 3 a Výnosem č. 1 a 2; účinnost od 01.05.2015 Dostupný online.