Dopravna

v Česku a na Slovensku místo, odkud je řízen provoz na železnici

Dopravna je místo na dráze, které slouží k řízení jízdy vlaků a posunu mezi dopravnami.[1]

Dopravny jsou buď s kolejovým rozvětvením nebo bez kolejového rozvětvení.

Zastávky, nákladiště a kolejové spojky na širé trati (nejsou-li používány jako odbočky) se za dopravny nepovažují.

Typy dopraven

editovat

Rozlišují se dopravny:

Typy dopraven definuje Dopravní a návěstní předpis D1 vydávaný Správou železnic. Termín není nijak vázán na osobní nebo nákladní dopravu, ale výlučně na systém řízení jízdy vlaků.

Zvláštní kategorii tvoří tzv. dopravny D3 na tratích se zjednodušeným řízením provozu (v ČR jde především o tratě provozované Správou železnic, řízené podle předpisu SŽ D3), ve kterých má strojvedoucí povinnost sám se ohlásit dirigujícímu dispečerovi, vyžádat si svolení k další jízdě a vlaková četa případně přebírá povinnosti výhybkáře.

Reference

editovat
  1. Portál provozování dráhy. provoz.spravazeleznic.cz [online]. [cit. 2021-04-21]. Dostupné online. 
  • SŽDC D1 „Dopravní a návěstní předpis“ se změnou č. 1-4; účinnost od 10.06.2018 Dostupný online.