Výhybna

typ dopravny

Výhybna je místo na kolejové dráze umožňující křižování (tj. vyhýbání) a předjíždění vlaků.

Ostrovní výhybna Brandl na tramvajové trati Liberec – Jablonec.

Na pozemních komunikacích se rozumí výhybnou rozšířené místo úzké komunikace, kde se mohou vyhnout protijedoucí vozidla.

ŽelezniceEditovat

 
Dvoukolejná železniční výhybna Žizníkov

Na železniční dráze se jako výhybna označuje taková dopravna pouze tehdy, není-li zároveň železniční stanicí. Má jednu nebo dvě předjízdné koleje, ve výjimečných případech i více. Na dvoukolejné trati je doplněna kolejovými spojkami. Na rozdíl od železniční stanice nemá vybavení pro odbavování cestujících, zavazadel a případně nákladů. Její význam je ryze dopravní.

Vložky pro letmé křižováníEditovat

Zvláštním druhem výhyben na železnici jsou tzv. dvoukolejné vložky pro letmé křižování. Jedná se o výhybny, které se zřizují na jednokolejných tratích a jejich délka je taková, že umožňuje křižování dvou vlaků bez toho, aby musel kterýkoliv z vlaků zastavit či zpomalit.

Tramvajové dráhyEditovat

V tramvajové dopravě se za výhybnu považuje i dvojkolejná zastávka na jednokolejné trati, dokonce zpravidla bývá v místě výhybny pár zastávek. Výhybna bývá buď ostrovní (tramvaje projíždějí po levé koleji, oba směry mají společný nástupní ostrůvek) nebo s bočními nástupišti (tramvaje projíždějí po pravé koleji).

Pozemní lanovkyEditovat

 
Výhybna na lanové dráze na Petřín v Praze.

Na jednokolejných pozemních lanovkách se užívá výhybna s Abtovými výhybkami. Každý z vozů má na výhybně svou kolej a té se drží při cestě tam i zpět.

Pozemní komunikaceEditovat

Výhybny se zřizují obvykle na obousměrných jednopruhových komunikacích. Rozměr výhybny je dán rozměry největšího předpokládaného vozidla. Výhybny by měly být umístěny po 100-200 metrech a měla by být zajištěna viditelnost k následující výhybně.

Externí odkazyEditovat

  •   Slovníkové heslo výhybna ve Wikislovníku