Policejní sbor Slovenské republiky

Policejní sbor Slovenské republiky (slovensky Policajný zbor Slovenskej republiky, PZ SR) je ozbrojený policejní sbor plnící úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti Slovenska. Současným prezidentem je Peter Kovařík.

Znak

OrganizaceEditovat

Úkoly podle zákona a dohledEditovat

Činnost sboru upravuje Zákon Národní rady Slovenské republiky č. 171/1993 Sb.z. o Policejním sboru ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona chrání život a bezpečnost osob a majetku, zajišťuje osobní bezpečnost prezidenta republiky a dalších osob určených vládou, bezpečnost osob, kterým se při jejich pobytu na území Slovenska poskytována osobní ochrana podle mezinárodních smluv a ochranu určených objektů, odhaluje trestných činů a zjišťuje jejich pachatele, spolupůsobí při odhalování daňových úniků a nelegálních finančních operací, provádí vyšetřování a vyhledávání o trestných činech, vede boj proti terorismu, zajišťuje ochranu státních hranic a zajišťuje ochranu objektů.

Činnost sboru je kontrolována slovenským parlamentem a vládou. Policejní sbor se ve své činnosti řídí Ústavou, ústavními zákony, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy státu.

Služební přísahaEditovat

Policista při vzniku služebního poměru skladá služební přísahu, která zní:

Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tak prisahám!

HodnostiEditovat

 
Příslušníci jezdeckého oddílu Policejního sboru

Hodnostní označení příslušníků Policejního sboru Slovenské republiky:

 • strážmajster
 • nadstrážmajster
 • podpráporčík
 • práporčík
 • nadpráporčík
 • podporučík
 • poručík
 • nadporučík
 • kapitán
 • major
 • podplukovník
 • plukovník
 • generál

Výzbroj a výstrojEditovat

Jednotlivé složky slovenské policie používají zbraně různých typů:

Seznam prezidentůEditovat

GalerieEditovat

Externí odkazyEditovat