Pluralismus (náboženství)

Cross menorah Oxford 20051225.jpg
Bosanska Krupa Churches.JPG

Pluralismus (z latinského pluralis, množný, vícerý) se v náboženských představách projevuje pohledem na svět, podle nějž bůh/Universum není jen jediným principem, ale souhrnem principů, jejichž kombinací vznikl svět.

Nemálo z náboženských směrů, které se pokoušejí obnovit stará náboženství, zaniklá v průběhu středověku, obsahují v sobě (ať již ve větší či menší míře) prvky pluralismu, třebaže ve své původní podobě šlo o náboženství polytheistická.

Jedním z nejrozšířenějších takzvaných novopohanských náboženství je Wicca, která funguje na principu dualismu, což by se dalo označit jako speciální případ pluralismus (bůh resp. Universum je souhrnem dvou principů)

World-Day-of-Prayer-for-Peace Assisi 2011.jpg