Pipinova donace

Pipinova donace (známa také jako Promissio Carisiaca, Donatio Carisiaca, smlouva z Quierzy nebo donace z Quierzy) je listina, kterou franský král Pipin III. Krátký potvrdil papeži Štěpánu II. samostatnou vládu ve střední Itálii. Původní text donace se nedochoval.

Pipinova donace papeži Štěpánu II. (754)

OkolnostiEditovat

V roce 751 hrozilo dobytí Říma langobardským králem Aistulfem. Jako obvykle nemohla být očekávána pomoc z Byzance, a tak se Štěpán II. obrátil na franckého panovníka Pipina III. Krátkého. Výměnou za pomazání na krále Pipin dvakrát, v letech 754 a 756, vytáhl proti Langobardům a dobytá území – Řím, Ravennu a Pentapolis (Rimini, Pesaro, Ancona, Fano a Senigallia) – odevzdal roku 755[1] papeži. Tím oficiálně vznikl samostatný papežský stát, předchůdce dnešního Vatikánu.[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Politické dějiny světa v datech. 1. svazek. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1980. cnb000393347. S. 105.
  2. TEICHOVÁ, Alice, ed. et al. Dějiny středověku. 1. díl. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 257 s. cnb001709099. [Stať „Konec byzantského papežství" na str. 158–159; autorka Barbara Krzemieńska.]

LiteraturaEditovat

  • LOZINSKIJ, Samuil Goracijevič. Dějiny papežství. Překlad Jaroslav Vančura. 1. vyd. Praha: Horizont, 1989. 327 s. ISBN 80-7012-000-2. [O Pipinově donaci viz str. 46–47.]